Versus Medicus

Terapia tkanek miękkich w oparciu o autorski kurs dr. Jarosława Ciechomskiego

terapia tkanek miękkich.

Innowacyjne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich, wdrożone przez dra Jarosława Ciechomskiego, wyróżniają się spośród innych terapii, całościowym podejściem do ludzkiego ciała. Szkolenia skierowane do fizjoterapeutów i osteopatów mają na celu wprowadzenie do ich praktyki różnych metod pracy na ™ , opartych na właściwej diagnozie problemu. W tym artykule rozwijamy temat całościowego podejścia do dysfunkcji tkanek miękkich.

Techniki Energizacji Mięśni

TEM to grupa metod manipulacyjnych tkanek miękkich, które dzięki rozluźnieniu wszystkich tkanek w obszarze bólu, skutecznie je usprawniają i eliminują dyskomfort. Metoda technik energizacji mięśni, w celu poprawy funkcji narządu ruchu, wykorzystuje napięcie izometryczne lub ruchy izotoniczne. Poprawa następuje na skutek rozluźnienia nadmiernie napiętych mięśni, a następnie ich rozciągnięcia. Metoda stosowana przez dr Jarosława Ciechomskiego zakłada takie oddziaływanie osteopaty, które wykorzystując aktywną pracę mięśni pacjenta, wywiera opór lub wspomaga jego wysiłek. Skuteczność tej metody zależy przede wszystkim od prawidłowej diagnostyki, właściwego poziomu siły terapeuty, dokładnie dopasowanego do wysiłku Pacjenta oraz odpowiedniej lokalizacji działania. Istotny jest również rodzaj oporu przeciwstawiany wysiłkowi pacjenta, który prowadzi do rozluźnienia, zmniejszenia zrostów i wyrównania napięcia. Techniki TEM, stosowane w przypadku restrykcji w obrębie mięśni i stawów, są uniwersalne i mogą stanowić uzupełnienie innych terapii.

Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie

Rekomendowana przez dr Ciechomskiego technika rozluźniania mięśniowo-powięziowego, nakazuje traktować ciało jako jeden silnie zintegrowany element, bez wydzielania poszczególnych struktur. Strategia leczenia tkanek miękkich, skierowana jest na poszukiwanie zmian w funkcjonowaniu całego układu, a nie miejsca bólu czy miejsca uszkodzenia struktury. Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe opiera się na likwidowaniu ograniczeń tkankowych, poprzez techniki specyficznego rozciągania tkanek. Bardzo ważne jest, aby terapeuta właściwie ocenił funkcjonowanie układu mięśniowo-powięziowego, odnalazł restrykcje tkankowe, a następnie nakierował działania na przywrócenie równowagi w układzie powięziowym.

Techniki Aktywnego Rozluźniania

Kolejną działaniem z zakresu terapii manualnej,  preferowanym przez dr Jarosława Ciechomskiego jest technika aktywnego rozluźniania. Pomaga złagodzić przeciążone struktury i punkty spustowe, skutecznie zmniejszając dolegliwości bólowe. Techniki aktywnego rozluźniania polegają na utrzymywaniu stałego nacisku lub zablokowaniu tkanek w pożądanym ustawieniu, z równoczesnym ich rozciąganiem, w celu efektywnego odciążenia tkanek miękkich. Szczególnie skuteczne po urazach sportowych i po długich unieruchomieniach, ukierunkowane są na zwalczanie podstawowego problemu, czyli przyczyny bólu. Techniki mogą być pasywne, kiedy terapeuta utrzymuje nacisk na tkankę i sam porusza częścią ciała, którą ma rozluźnić oraz aktywne, kiedy nacisk wywiera terapeuta, a pacjent wykonuje ruch ciała w kierunku rozciągania. 

Dysbalans mięśniowy. Analiza funkcjonalna pacjenta

Dysbalans mięśniowy powstaje w sytuacji, kiedy jedna z grup mięśniowych staje się silniejsza w stosunku do antagonistów zaopatrujących staw ruchowo. Oznacza to, że grupa mięśni działających przeciwstawnie lub współpracujących w wykonywaniu jednego ruchu  ma niezrównoważoną siłę. Może wynikać z nierównomiernego rozwoju grup mięśniowych na skutek treningu siłowego, pracy, uprawianego sportu albo choroby typu skolioza. 

Analiza funkcjonalna pacjenta pozwala rozpoznać problemy z narządami ruchu oraz całościowo ocenić formę organizmu. W tym celu terapeuta przeprowadza z pacjentem wywiad, wykonuje badania pozwalające ocenić ruch, postawę, kształt i ułożenie ciała oraz robi testy i pomiary. 

Terapia Punktów Spustowych

Pojawienie się bolesnych punktów spustowych może wynikać z przeciążeń mięśniowo-powięziowych, dysfunkcji układu kostnego, jak również mieć podłoże psychosomatyczne. Punkty spustowe w różnych częściach ciała tworzą się wtedy, kiedy układ współczulny jest nadmiernie pobudzony, zwiększa się napięcie tkanek, wywołujące ból i dyskomfort. Jeśli taki stan utrzymuje się dłuższy czas, to pojawia się proces degeneracji tkanek, w trakcie którego zmniejsza się ich elastyczność. Ponieważ punkty spustowe są skutkiem szeregu dysfunkcji w ciele, terapia musi rozpocząć się od rozpoznania przyczyn ich powstania oraz określenia czynników, podtrzymujących ich istnienie. Terapia opracowana przez dr. Ciechomskiego proponuje cztery metody likwidowania punktów spustowych: Pozycyjne rozluźnianie, Kompresja Ischemiczna, Zintegrowana technika hamowania nerwowo-mięśniowego oraz Głęboki masaż.

Do zapoznania się ze szczegółami zapraszamy na stronę: https://versusmedicus.pl/wspolczesne-metody-diagnostyki-i-leczenia-tkanek-miekkich-tm/.

Zobacz także:

  • Fizjoterapia w leczeniu urazów sportowych
    Nie tylko osoby amatorsko uprawiające sport, ale również zawodowi sportowcy są narażeni na urazy i przeciążenia. W przypadku urazów sportowych zwykle nie ma potrzeby leczenia farmakologicznego, a operacje chirurgiczne dotyczą jedynie bardzo poważnych kontuzji. Urazy sportowe i przeciążenia wymagają fizjoterapii lub rehabilitacji, a im wcześniej, tym lepiej. Całkowite zaniechanie terapii może doprowadzić do negatywnych i nieodwracalnych skutków.
  • Skolioza – przyczyny, objawy, leczenie i rehabilitacja
    Z roku na rok problem skoliozy dotyka coraz większą grupę osób, niezależnie od wieku. I chociaż medycyna z zakresu fizjoterapii i osteopatii stale się rozwija i ewoluuje, to nie ma jednolitej metody leczenia i rehabilitacji tego typu schorzenia. Wynika to z różnych przyczyn skoliozy oraz jej rodzaju. Dla każdego Pacjenta zostaje ustalone indywidualne postępowanie terapeutyczne, uzależnione od stopnia skrzywienia, jego pochodzenia, wieku Pacjenta, współistnienia objawów neurologicznych oraz tempa progresji.
  • Równoważenie energetyczne wewnętrznego środowiska ludzkiego organizmu
    Zdrowe, ludzkie ciało jest precyzyjnie dostosowane do utrzymania równowagi energetycznej, w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Rozpoznanie wszelkich zmian energetycznych w obrębie trzewi, powięzi trzewnych i gruczołów dokrewnych, wymaga holistycznego podejścia do harmonii energetycznej wewnętrznego świata. Zrozumienie tych procesów wymaga również analizy myśli, przekonań, emocji i zachowań Pacjenta oraz ich wpływu na zdrowie fizyczne.
Scroll to Top