Versus Medicus

Zintegrowane podejście powięziowe
do leczenia układu limfatycznego

Celem kursu jest zintegrowane podejście powięziowe do leczenia układu limfatycznego- kurs przygotowuje do pracy manualnej z wykorzystaniem szerokiego wachlarza technik powięziowych pozwalających oddziaływać na układ limfatyczny i poprawiać oraz wspierać jego funkcjonowanie.

Wymagania wstępne

fizjoterapeuci po ukończeniu szkolenia „Autonomiczny układ nerwowy – diagnostyka i leczenie” (AUN)

Prowadzący

dr Jarosław Ciechomski

Największą pasją mojego życia jest praca z człowiekiem. Nie ze standardowo rozumianym pacjentem, postrzeganym tylko i wyłącznie przez pryzmat jego choroby czy problemu, ale z człowiekiem jako istotą na której ogólny dobrostan wpływa, oprócz „fizycznego” stanu organizmu, także całokształt sytuacji budowanej przez jego stan psychiczny, sposób życia i warunki, w jakich przyszło mu funkcjonować. Dlatego właśnie prawie dziesięć lat temu postanowiłem zostać osteopatą. To dla mnie sztuka myślenia i leczenia (w tej właśnie kolejności), sztuka prowadzenia pacjenta ku zdrowiu i lepszemu samopoczuciu, bazująca na zasadzie, że ciało jest nierozłączną całością.

Informację o szkoleniu

 25,5 godzin – zajęć praktycznych i teoretycznych / 34 h dydaktycznych

 szkolenie podyplomowe w systemie niestacjonarnym (zaocznym) 1 zjazdowe3 000 zł

8-10/02/2024

  • VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań

Część teoretyczna
Anatomia układu limfatycznego i rola powięzi w etiopatologii dysfunkcji limfatycznych
Fizjologia układu limfatycznego oraz rola AUN w koordynacji funkcji układu limfatycznego
Najczęściej występujące patologie układu limfatycznego
Czerwone flagi w zaburzeniach układu limfatycznego

Część praktyczna
Badanie układu limfatycznego: węzły limfatyczne, nasłuch powięziowy nad naczyniami limfatycznymi
Nauka czucia rytmu limfatycznego i wykorzystanie go w praktyce klinicznej
System przepon poprzecznych w ciele i ich rola w zaburzeniach przepływu limfy – terapia powięziowa
Techniki pompowania limfatycznego
Techniki rozluźniania powięzi wykorzystując rytm limfatyczny
Techniki pozycyjnego rozluźniania dla układu limfatycznego
Techniki powięziowo-limfatyczne dla narządów wewnętrznych
Techniki pozycyjnego rozluźniania dla zaburzeń limfatycznych pni głębokich i narządów wewnętrznych
Prezentacja kliniczna pacjenta z zaburzeniami w układzie limfatycznym
Strategie leczenia różnych zaburzeń powięziowych z wykorzystaniem terapii układu limfatycznego

Scroll to Top