Versus Medicus

Zintegrowane leczenie dysfunkcji układu endokrynologicznego. Psychoneuroendokrynologia

Celem kursu jest przedstawienie anatomii , fizjologii i patofizjologii układu endokrynnego. Nauczenie przeprowadzania wywiadu i badania poszczególnych gruczołów dokrewnych. 

Nauczenie wykonywania leczenia manualnego następujący gruczołów: podwzgórza, przysadki, tarczycy, grasicy, wątroby , trzustki , jajników, nadnerczy, jajników i jąder oraz prostaty.

Wymagania wstępne

fizjoterapeuci i osteopaci po ukończonym szkoleniu Autonomiczny układ nerwowy

Prowadzący

dr Jarosław Ciechomski

Największą pasją mojego życia jest praca z człowiekiem. Nie ze standardowo rozumianym pacjentem, postrzeganym tylko i wyłącznie przez pryzmat jego choroby czy problemu, ale z człowiekiem jako istotą na której ogólny dobrostan wpływa, oprócz „fizycznego” stanu organizmu, także całokształt sytuacji budowanej przez jego stan psychiczny, sposób życia i warunki, w jakich przyszło mu funkcjonować. Dlatego właśnie prawie dziesięć lat temu postanowiłem zostać osteopatą. To dla mnie sztuka myślenia i leczenia (w tej właśnie kolejności), sztuka prowadzenia pacjenta ku zdrowiu i lepszemu samopoczuciu, bazująca na zasadzie, że ciało jest nierozłączną całością.

Informację o szkoleniu

22 h/ 29 h godzin dydaktycznych – zajęć praktycznych i teoretycznych

szkolenie podyplomowe w systemie zaocznym 1 zjazdowe

3 000 zł

21-23/03/2024

 • VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań
 1. Rola układu endokrynnego
 2. Układ Endykrynologiczny
 3. Podwzgórze – najwyższy ośrodek regulacji autonomicznej, neuroprzekaźniki, hormony
  1. Topografia, strategie leczenia, leczenie, techniki
 4. Przysadka 
  1. Objawy, choroby, badania, strategie leczenia, terapia
 5. Szyszynka  – anatomia I fizjologia 
  1. Leczenie szyszynki 
 6. Tarczyca – anatomia 
  1. Tarczyca –  hormony 
  2. Regulacja pracy tarczycy 
  3. Rola hormonów tarczycy 
  4. Przyczyny dysfunkcji tarczycy 
  5. Rodzaje zaburzeń tarczycy 
  6. Objawy nadczynności tarczycy 
  7. Strategia leczenia dysfunkcji tarczycy 
  8. Leczenie systemu stabilizacyjnego tarczycy 
  9. Powięzi i mięśnie szyi
  10. Pozycyjne rozluźnianie naczyń szyi 
  11. Leczenie tętnicy tarczowej górnej I dolnej 
  12. Leczenie PRM  tarczycy
  13. Normalizacja blaszki tarczycowo-osierdziowej 
 7. Przytarczyce – anatomia 
  1. Funkcja przytarczyc, objawy niewydolności przytarczyc
 8. Grasica – ukł. Odpornościowy 
 1. Funkcja,  nadczynności I niedoczynność grasicy, strategia leczenia
 1. Wątroba  – anatomia 
  1. Więzadła, połączenia wątroby, unaczynienie, funkcje i dysfunkcje wątroby, objawy nadczynności i niedoczynności, strategie leczenia i leczenie, pozycyjne rozluźnianie, technika dla miąższu wątroby za p. Druell’em  D.O.
 2. Śledziona – anatomia 
  1. unaczynienie , unerwienie i funkcja, objawy niedoczynności i nadczynności śledziony, strategia leczenia i leczenie
 3. Trzustka – anatomia 
  1. Trzustka – unaczynienie i unerwienie, funkcje i dysfunkcje
  2. Czynniki sprzyjające powstawaniu insulinooporności 
  3. Trawienie – niewydolność trzustki 
  4. Nadczynność i niedoczynność trzustki  – objawy 
  5. Ocena osteopatyczna zaburzeń trzustki 
  6. Strategia leczenia trzustki, pozycyjne rozluźnianie, lecznie, separacja trzustki od dwunastnicy i śledziony, Leczenie
  7. Ruchliwość trzustki 
 4. Nadnercza- anatomia 
  1. Topografia nadnerczy 
  2. Nadnercza unaczynienie i unerwienie 
  3. Hormony nadnerczy 
  4. Nadnercza – reakcja na stres
  5. Czynniki wpływające na nadnercza
  6. Nadczynność przysadki a zespół Cushinga
  7. Dysfunkcja nadnerczy
  8. Hiperkortyzolemia 
  9. Objawy  hiperkortykozelemii 
  10. Objawy nadczynności nadnerczy, objawy zmęczenia nadnerczy – Hypoadrenia , Choroba addisona
  11. Badanie nadnerczy osteopatyczne i strategie leczenia, Leczenie
  12. Technika normalizacji nadnerczy, stymulacja nadnerczy – recoil, pozycyjne rozluźnianie
 5. Jajniki – anatomia 
  1. unaczynienie i unerwienie , funkcje i dysfunkcje, strategie leczenia, pozycyjne rozluźnianie, leczenie
 6. Jądra – anatomia  
  1. Funkcja, objawy nadczynności i niedoczynności jąder, strategie leczenia, pozycyjne rozluźnianie ( nasieniowodów i prostata)

 

Literatura i pomoce naukowe

 • Skrypty szkoleniowe
 • Anatomia i układ mięśniowo- szkieletowy- PROMETEUSZ (tom 1)
 • Szyja i narządy wewnętrzne- PROMETEUSZ (tom 2)
 • Anatomia człowieka Adam Bochenek, Michał Reicher (tomy 1-5)
 • Atlas anatomii człowieka- Frank H. Netter
 • „Atlas fizjologii powięzi mięśniowej” Luigi Stecco
 • „Nieskończona sieć. Anatomia powięzi w działaniu” R. Louis Schultz, Rosemary Feitis

 

Wykaz środków dydaktycznych

 • Fantomy anatomiczne (szkielet człowieka, kończyna górna, kończyna dolna, miednica i kręgosłup lędźwiowy, czaszka)
 • Stetoskop
 • Młoteczek neurologiczny
 • Ciśnieniomierz
 • Kamerton laryngologiczny
Scroll to Top