Versus Medicus

Kompleksowe podejście do leczenia stawów skroniowo - żuchwowych, czaszki i gardła (TMJ)

Celem kursu jest przedstawienie kompleksowe podejście do diagnozowania i leczenia okolicy głowy i szyi, ze szczególnym uwzględnieniem stawu skroniowo-żuchwowego. Część teoretyczna koncentruje się na elementach neuroanatomicznych i zależnościach powięziowych, szczególnie podkreślając istotną rolę autonomicznego układu nerwowego dla funkcjonowania tego regionu. Część praktyczna w systematyczny sposób prowadzi przez badanie ortopedyczne, neurologiczne i manualne tej okolicy, prezentuje zestaw skutecznych technik powięziowych i podpowiada, co wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych, jakie strategie wybrać do pracy w zależności od wyników badania oraz jak ocenić skuteczność zastosowanego leczenia.

Wymagania wstępne

fizjoterapeuci po ukończeniu szkolenia „Autonomiczny układ nerwowy – diagnostyka i leczenie” (AUN)

Prowadzący

dr Jarosław Ciechomski

Największą pasją mojego życia jest praca z człowiekiem. Nie ze standardowo rozumianym pacjentem, postrzeganym tylko i wyłącznie przez pryzmat jego choroby czy problemu, ale z człowiekiem jako istotą na której ogólny dobrostan wpływa, oprócz „fizycznego” stanu organizmu, także całokształt sytuacji budowanej przez jego stan psychiczny, sposób życia i warunki, w jakich przyszło mu funkcjonować. Dlatego właśnie prawie dziesięć lat temu postanowiłem zostać osteopatą. To dla mnie sztuka myślenia i leczenia (w tej właśnie kolejności), sztuka prowadzenia pacjenta ku zdrowiu i lepszemu samopoczuciu, bazująca na zasadzie, że ciało jest nierozłączną całością.

Informację o szkoleniu

17 godzin – zajęć praktycznych i teoretycznych / 22,5 h dydaktycznych

 szkolenie podyplomowe w systemie niestacjonarnym (zaocznym)

TMJ edycja 413-14/11/2023
TMJ edycja 510-11/05/2024
TMJ edycja 62-3/12/2024
 • VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań
 • RCKU ul. Stalowa 9 a , 41-214 Sosnowiec
 1. Część teoretyczna
  Anatomia czaszki, stawu skroniowo-żuchwowego, szyi
  Unerwienie czaszki, opony twardej, SSŻ
  Wpływ powięzi czaszki i szyi na staw SSŻ
  Wpływ mięśni głowy i szyi oraz reszty ciała na SSŻ
  Wpływ autonomicznego układu nerwowego na SSŻ
  Typy reakcji AUN na stres – konsekwencje kliniczne
  Wpływ narządów szyi na SSŻ i głowę
 2. Część praktyczna
  Badanie czaszki – szwy, powięzi, linie napięcia, uszkodzenia wewnątrzkostne, opony
  Techniki uwalniania szwów – V spread, Fascial Release
  Techniki rozluźniania czaszki – molding, „8”, Fascial Release
  Uwalnianie membran czaszki (sierp mózgu, namiot mózgu, opona twarda)
  Badanie SSŻ – ortopedyczno-neurologiczne, manualne.
  Badanie nerwów czaszkowych, badanie neurologiczne ucha.
  Uwalnianie nerwu V (techniki wewnątrz ustne i zewnętrzne), VII, X, (technika na otwór szyjny, nerw krtaniowy wsteczny, strefa podprzeponowa) XII (technika bezpośrednia i pośrednia przez pracę języka),
  n. przeponowego.
  Uwalnianie zwojów głowy (rzęskowy, skrzydłowo-podniebienny, podżuchwowy, uszny)
  Uwalnianie zwojów szyi – gwiaździsty, szyjny środkowy i górny)
  Uwalnianie przełyku na poziomie szyi, klatki, połączenia żołądkowo-przełykowego
  Rozluźnianie mm. skrzydłowych bocznych, przyśrodkowych, skroniowych, żwaczy.
Scroll to Top