Versus Medicus

Zintegrowana Terapia Powięziowa (ZTP)

Celem szkolenia jest pokazanie wieloaspektowości dysfunkcji systemu powięziowego. W czasie kursu analizowane są różne przyczyny zaburzeń układu powięziowego- od ortopedycznych po zaburzenia trzewne, szczegółowo przedstawiany jest łańcuch powiązań przyczyn i objawów, ze zwróceniem uwagi na odruchowy wpływ rozmaitych dysfunkcji na stan powięzi. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną zaawansowane techniki powięziowe w połączeniu ze szczegółowym badaniem zaburzeń postawy oraz odruchowa praca na zmianach trzewno- somatycznych, z wykorzystaniem leczenia skóry, tkanki łącznej, okostnej i dysfunkcji stawowych.

Wymagania wstępne

 fizjoterapeuci wskazane ukończenie „Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich”

Prowadzący

dr Jarosław Ciechomski

Największą pasją mojego życia jest praca z człowiekiem. Nie ze standardowo rozumianym pacjentem, postrzeganym tylko i wyłącznie przez pryzmat jego choroby czy problemu, ale z człowiekiem jako istotą na której ogólny dobrostan wpływa, oprócz „fizycznego” stanu organizmu, także całokształt sytuacji budowanej przez jego stan psychiczny, sposób życia i warunki, w jakich przyszło mu funkcjonować. Dlatego właśnie prawie dziesięć lat temu postanowiłem zostać osteopatą. To dla mnie sztuka myślenia i leczenia (w tej właśnie kolejności), sztuka prowadzenia pacjenta ku zdrowiu i lepszemu samopoczuciu, bazująca na zasadzie, że ciało jest nierozłączną całością.

Informację o szkoleniu

51 godzin – zajęć praktycznych i teoretycznych / 68 h dydaktycznych

Szkolenie podyplomowe w systemie niestacjonarnym (zaocznym) 2 zjazdowy

2500 zł za zjazd (suma 5000 zł)

Poznań

ZTP 11-3/02/2024
ZTP 229/02-2/03/2024

Sosnowiec

ZTP 119-21/09/2024
ZTP 221-23/11/2024
 • VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań
 • RCKU ul. Stalowa 9 a , 41-214 Sosnowiec

Zagadnienia teoretyczne:

 1. Anatomia i funkcja Autonomicznego Układu Nerwowego (AUN)
 2. Anatomia układu powięziowego
 3. Powstawanie zaburzeń odruchowych trzewno-somatycznych
 4. Podstawy konceptu terapeutycznego
 5. Zasady badania systemu powięziowego
 6. Zasady leczenia układu powięziowego
 7. Strategie leczenia różnych dysfunkcji powięziowych

Zagadnienia praktyczne

 1. Badanie zmian odruchowych
 2. Badanie ortopedyczne poszczególnych rejonów ciała
 3. Osteopatyczne badanie manualne zaburzeń powięziowych i stawowych
 4. Leczenie zmian odruchowych z wykorzystaniem masażu łącznotkankowego, okostnowego i innych technik odruchowych
 5. Leczenie zaburzeń powięziowych z wykorzystaniem terapii tkanek miękkich, technik osteopatycznych, mięśniowo-powięziowego rozluźniania, technik masażu tkanek głębokich w ujęciu autora
 6. Funkcjonalna analiza zaburzeń łańcuchowych całego ciała.
 7. Poszukiwanie pierwotnych zaburzeń w celu globalnego zlikwidowania całkowitej dysfunkcji powięziowej.
 8. Propozycje leczenia najczęściej spotykanych dysfunkcji narządu ruchu i problemów narządowych
Scroll to Top