Versus Medicus

Płyny serca i mózgu

Wymagania wstępne

fizjoterapeuci po ukończeniu szkolenia „Zintegrowane leczenie dysfunkcji układu
endokrynologicznego. Psychoneuroendokrynologia”

Prowadzący

dr Jarosław Ciechomski

Największą pasją mojego życia jest praca z człowiekiem. Nie ze standardowo
rozumianym pacjentem, postrzeganym tylko i wyłącznie przez pryzmat jego choroby
czy problemu, ale z człowiekiem jako istotą na której ogólny dobrostan wpływa,
oprócz „fizycznego” stanu organizmu, także całokształt sytuacji budowanej przez jego
stan psychiczny, sposób życia i warunki, w jakich przyszło mu funkcjonować. Dlatego
właśnie prawie dziesięć lat temu postanowiłem zostać osteopatą. To dla mnie
sztuka myślenia i leczenia (w tej właśnie kolejności), sztuka prowadzenia pacjenta ku
zdrowiu i lepszemu samopoczuciu, bazująca na zasadzie, że ciało jest nierozłączną
całością.

Informację o szkoleniu

25 h/ 34,5 h dydaktycznych – zajęć praktycznych i teoretycznych

24-26/06/2024

VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań

1. Anatomia serca
2. Topografia serca
3. Testy serca
4. Drenaż limfatyczny serca
5. Zaburzenia naczyń własnych serca- praca kliniczna
6. Testy i terapia naczyń serca: aorta wstępująca, w tętnicze , tętnice płucne ,
tętnice wieńcowe, aorta piersiowa, aorta brzuszna
7. Pozycyjne rozluźnianie serca
8. Techniki pozycyjnego rozluźniania dla tętnic wieńcowych, tętnie:
międzykomorowa, lewa przednia zstępująca, lewa wieńcowa, marginalna,
tylna zstępująca, prawa wieńcowa, prawa marginalna
9. Żyła główna dolna: testy, punkty, terapia
10. Pozycyjne rozluźnianie dla żyły głównej dolnej
11. Tętnice szyi: pień ramienno-głowowy, tętnica szyjna wspólna wewnętrzna i
zewnętrzna, tętnica kręgowa
12. Otwór poszarpany- tętnica szyjna wewnętrzna
13. Gałęzie tętnicy szyjnej wewnętrznej- tętnice: wzrokowa, grzbietowa nosowa i
kątowa, tętnice mózgowe: przednia, środkowa, podwzgórzowa i przysadkowa,
wspólna tylna, tylna mózgowo-kręgowa
14. Tętnica kręgowa. Pień podstawny
15. Unaczynienie kory mózgowej, przedni i tylny region
16. Pozycyjne rozluźnianie tętnic mózgowych. Tętnice: środkowa tylna, środkowa
oponowa, tętnice mózgu, koło Willisa część przednia, środkowa i tylna
17. System żylny głowy: żyłą szyjna wewnętrzna, otwór szyjny. Splot żylny
skrzydłowy
18. Pozycyjne rozluźnianie- żyły powierzchowne mózgu
19. Drenaż zatok mózgu
20. Połączenie embriologiczne serca i mózgu oraz innych narządów

Scroll to Top