Versus Medicus

Diagnozowanie i leczenie dysfunkcji miednicy całościowe podejście powięziowe

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy fizjoterapeutów o umiejętności w zakresie diagnozowania funkcjonalnego miednicy oraz zaprezentowanie kompletnego protokołu terapeutycznego służącego do diagnozowania i leczenia dysfunkcji miednicy.

Wymagania wstępne

 fizjoterapeuci, wskazane ukończenie szkolenia „Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich”

Prowadzący

dr Jarosław Ciechomski

Największą pasją mojego życia jest praca z człowiekiem. Nie ze standardowo rozumianym pacjentem, postrzeganym tylko i wyłącznie przez pryzmat jego choroby czy problemu, ale z człowiekiem jako istotą na której ogólny dobrostan wpływa, oprócz „fizycznego” stanu organizmu, także całokształt sytuacji budowanej przez jego stan psychiczny, sposób życia i warunki, w jakich przyszło mu funkcjonować. Dlatego właśnie prawie dziesięć lat temu postanowiłem zostać osteopatą. To dla mnie sztuka myślenia i leczenia (w tej właśnie kolejności), sztuka prowadzenia pacjenta ku zdrowiu i lepszemu samopoczuciu, bazująca na zasadzie, że ciało jest nierozłączną całością.

Informację o szkoleniu

14,25 godzin – zajęć praktycznych i teoretycznych / 19 h dydaktycznych

 szkolenie podyplomowe w systemie niestacjonarnym (zaocznym) 1 zjazdowym

2 000 zł

19-20/12/2024

VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań

Teoria
• Biomechanika globalna miednicy
• Przyczyny dysfunkcji miednicy
• Strategie leczenia miednicy
Praktyka
• Leczenie powięziowe systemu więzadłowego miednicy
• Leczenie przepon: miednicza, oddechowa, górny otwór klatki piersiowej, oraz namiot móżdżku – w najtrudniejszych przypadkach
• Leczenie spojenia łonowego
• Leczenie dysfunkcji kości biodrowej
• Leczenie dysfunkcji kości krzyżowej
• Leczenie dysfunkcji kości ogonowej
• Leczenie nerwu ogonowego i gałązek skórnych n sromowego
• Leczenie n zasłonowego
• Leczenie połączenia L5-S1
• Leczenie dysku L5-S1
• Balansowanie całościowe powięziowe miednicy

Scroll to Top