Versus Medicus

Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich (TM)​

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności w zakresie diagnozowania i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich, oparte na najnowszych metodach terapeutycznych. Autorski program kursu łączy w sobie szereg sposobów diagnozowania i leczenia tkanek miękkich oraz rozmaite aspekty terapii zawartych w różnych metodach, co pozwala na całościowe podejście do dysfunkcji tkanek miękkich.

Wymagania wstępne

Fizjoterapeuci i osteopaci

Prowadzący

dr Jarosław Ciechomski

Największą pasją mojego życia jest praca z człowiekiem. Nie ze standardowo rozumianym pacjentem, postrzeganym tylko i wyłącznie przez pryzmat jego choroby czy problemu, ale z człowiekiem jako istotą na której ogólny dobrostan wpływa, oprócz „fizycznego” stanu organizmu, także całokształt sytuacji budowanej przez jego stan psychiczny, sposób życia i warunki, w jakich przyszło mu funkcjonować. Dlatego właśnie prawie dziesięć lat temu postanowiłem zostać osteopatą. To dla mnie sztuka myślenia i leczenia (w tej właśnie kolejności), sztuka prowadzenia pacjenta ku zdrowiu i lepszemu samopoczuciu, bazująca na zasadzie, że ciało jest nierozłączną całością.

Informację o szkoleniu

 54 h/72h dydaktycznych – zajęć praktycznych i teoretycznych 

7 500 zł (2500 zł za zjazd )

TM 1 i 214-16/03/2024
TM 3 i 423-25/05/2024
TM 5 i 624-26/10/2024
 • VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań

TM I – Techniki Energizacji Mięśni cz. 1

 1. Powstawanie dysfunkcji mięśniowo-szkieletowych i dysfunkcji stawowych, założenia teoretyczne TEM
 2. Sposoby oceny objawów pacjenta
 3. Badanie i leczenie długich mięśni szyi
 4. Badanie i leczenie mięśni tułowia
 5. Badanie i leczenie mięśni obręczy biodrowej
 6. Badanie i leczenie mięśni kończyn dolnych

TM II – Techniki Energizacji Mięśni cz. 2

 1. Badanie i leczenie mięśni obręczy barkowej
 2. Badanie i leczenie mięśni kończyn górnych
 3. Badanie i techniki manualne odcinka szyjnego kręgosłupa, techniki dla stawu mostkowo-obojczykowego i stawu barkowo-obojczykowego
 4. Badanie i techniki manualne odcinka piersiowego kręgosłupa oraz żeber
 5. Badanie i techniki manualne odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 6. Techniki w leczeniu stawu biodrowego

TM III – Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie

 1. Program: Część teoretyczna
 2. Anatomia powięzi (Cantu, Rodin, Bochenek))
 3. Dysfunkcja powięzi (Cantu, Grodin)
 4. Pojęcie bariery tkankowej i fenomen rozluźnienia (release phenomena) (Lewit)
 5. Założenia teoretyczne leczenia z użyciem technik rozluźniania mięśniowopowięziowego (Cantu, Grodin, Greennman, Lewit, Manhaim)
 6. Strategia leczenia tkanek miękkich. Miejsce technik mięśniowopowięziowych w procesie rehabilitacji.(Cantu, Rodin, Chaitow)
 7. Przeciwwskazania do manipulacji tkankami miękkimi i techniki mięśniowopowięziowej
 8. Program: Część praktyczna 
 9. Praca ze skórą 
 10. a) rozciąganie skóry
 11. b) rozciąganie tkanki podskórnej
 12. c) rozciąganie głaszczące „J stroke”
 13. d) nacisk 
 14. Rozciąganie powięzi głębokiej 
 15. a) przesuwanie powięzi głębokiej pośladkowej
 16. b) przesuwanie powięzi lędźwiowo-piersiowej w kierunku dogłowowym
 17. c) przesuwanie powięzi na boki w przeciwnych kierunkach
 18. d) przesuwanie powięzi na boki w przeciwnych kierunkach
 19. e) przesuwanie powięzi na szyi
 20. f) przesuwanie powięzi przedniej ściany klatki piersiowej
 21. g) przesuwanie przednio- boczne
 22. h) przesuwanie przedni-boczne z komponentą rotacji
 23. i) przesuwanie powięzi czepca ścięgnistego
 24. j) przesuwanie powięzi kończyn
 25. Techniki szczegółowe 
 26. a) leczenie restrykcji przepony miedniczej
 27. b) leczenie restrykcji przepony brzusznej
 28. c) leczenie powięzi brzusznej
 29. d) leczenie napięć w obrębie kości krzyżowej
 30. e) rozluźnienie więzadła krzyżowo-guzowego i przepony miednicznej
 31. f) rozluźnianie powięzi nad L3
 32. g) rotacyjne rozluźnienie powięzi w odcinku L
 33. h) m. lędźwiowy
 34. i) rozluźnienie powięzi w okolicy krętarza większego k. udowej
 35. j) m. gruszkowaty
 36. k) przemieszczanie tkanek w okolicach pięty
 37. l) przemieszczenie tkanek pod ścięgnem Achillesa
 38. m) przemieszczenie powięzi nad punktami okostnowymi
 39. n) rozluźnienie opony twardej

 

TM IV – Techniki Aktywnego Rozluźniania.

 1. Program: Część teoretyczna
 2. Dysfunkcja tkanek miękkich : ciąg przyczynowo-skutkowy ( Chaitow, Cantu, Grodin)
 3. a) Uszkodzenia z przeciążenia
 4. b) Budowa kompleksu mięśniowo-powięziowego
 5. Ostry i podostry uraz.(Hammer, Lee, Cyriax)
 6. Badanie kompleksu mięśniowo-powięziowego (Chaitow, Greennman, Sanderson)
 7. Podstawy teoretyczne Techniki Aktywnego Rozluźniania (Hammer,  Sanderson)
 8. Program: Część praktyczna 
 9. Obręcz biodrowa 
 10. a) m. pośladkowy wielki i rotatory zewnętrzne
 11. b) rotatory wewnętrzne
 12. c) obszar stawu krzyżowo-biodrowego
 13. d) mm. kulszowo-goleniowe
 14. e) mm. zginacze biodra
 15. f) mm. przywodziciele
 16. g) mm. odwodziciele
 17. Kolano.
 18. a) Zginacze kolana 
 19. b) Prostowniki kolan
 20. Stopa
 21. a) Zginacze podeszwowe stopy
 22. b) Ścięgno Achillesa
 23. c) Zginacze grzbietowe stopy
 24. d) Inwersja i ewersja stopy
 25. e) Stan po skręceniu stopy
 26. f) Zespół ciasnoty podudzia (shin splints)
 27. g) Leczenie zginaczy palców
 28. h) Prostowniki palców
 29. Tułów
 30. a) Prostowniki i zginacze boczne tułowia
 • m. czworoboczny lędźwi
 • m. prostownik grzbietu
 • powięź piersiowo-lędźwiowa
 1. b) Zginacze kręgosłupa i rotatory ( prosty brzucha, skośny zew, wew.)
 2. Odcinek szyjny
 3. a) Zginacze szyi
 4. b) Czworoboczny grzbietu część zstępująca
 5. c) Staw skroniowo-żuchwowy
 6. Kończyna górna.
 7. a) Retrakcja barku
 8. b) Elewacja Barku
 9. c) Protrakcja barku
 10. d) Obręcz barkowa w leżeniu na boku
 11. e) Zginacze ramienia
 12. f) Prostowniki ramienia
 13. g) Odwodziciele ramienia
 14. h) Rotatory zewnętrzne
 15. i) Rotatory wewnętrzne
 16. j) Przykurcz przedniej części torebki stawu ramiennego
 17. k) Przykurcz tylnej części torebki (funkcjonalny zespół ciasnoty podbarkowej)
 18. l) Zgięcie łokcia
 19. m) Wyprost łokci
 20. n) Prostowniki nadgarstka lub palców 
 21. o) Zginacze nadgarstka i palców

 

TM V – Dysbalans mięśniowy. Analiza funkcjonalna pacjenta. 

 1. Program: Część praktyczna
 2. Dysbalans mięśniowy. Podstawy teoretyczne (Kendall, Lewit, Janda, Sahrman)
 3. a) Zaburzenie kontroli Centralnego Układu Nerwowego
 4. Diagnoza poprzez oglądanie: cele i możliwości.(Janda, Sahrman, Kendall)
 5. a) Identyfikacja dysfunkcji
 6. b) Ocena wizualna dysfunkcji poszczególnych mięśni
 7. Prawidłowa statyka ciała.(Kendall, Sahrman, Janda)
 8. Zaburzona statyka ciała ( Kendall, Sahrman, Janda)
 9. Zaburzenie statyki w dysfunkcji poszczególnych mięśni lub grup  mięśniowych (Lewit, Kendall, Janda)
 10. Kryteria diagnostyczne statyki ciała (Kendall, Janda)
 11. Ocena zaburzonych wzorców ruchowych (Janda, Sahrman)
 12. Zaburzenie lokalnego wzorca ruchu wynikająca ze skrócenia mięśni  (sztywności) (Sahrman)
 13. Zaburzenie lokalnego wzorca ruchu wynikająca z osłabienia mięśni (Sahrman, Janda, Kendall)

10.Wzorce ruchowe normalne i zaburzone (Janda)

 1. a) Wyprost biodra
 2. b) Odwiedzenie biodra.
 3. c) Skłon w przód w leżeniu na plecach. 
 4. d) Skłon głowy w przód
 5. e) Pompka
 6. f) Odwiedzenie ramienia. 

11.Zespoły nierównowagi mięśniowej (Janda).

 1. a) Zespół skrzyżowania górnego (upper crossed syndrome).
 2. b) Zespół skrzyżowania dolnego (lower crossed syndrome).
 3. c) Zespół warstwowy (layer syndrome). 

12.Cztery testy oceniające stabilizację dolnego kwadrantu ciała.(Greenmann, Janda)

 1. Ocena długości mięśni tonicznych. (Janda, Kenndall)
 2. Ocena kontroli sensomotorycznej (Janda)
 3. Przykład treningu sensomotorycznego (trening krótkiej stopy).(Janda)
 4. Przykłady stymulacji osłabionych mięśni (Liebenson)
 5. Program: Część praktyczna 

 Ocena i terapia wybranych rejonów ciała.(Sahrman, Kendall, Lewit, Janda)

 1. Bark.
 2. a) Zespoły zaburzeń ustawienia łopatki
 • Zespół rotacji dolnej łopatki
 • Zespół depresji łopatki
 • Zespół odwiedzenia łopatki
 • Zespół odstawania łopatek i tiltu 
 1. b) Zespoły zaburzeń stawu ramiennego.
 • Zespół ślizgu przedniego
 • Zespół ślizgu górnego
 • Zespół rotacji wewnętrznej stawu ramiennego
 • Zespół hipomobilności stawu ramiennego
 1. Staw biodrowy
 2. a) Zespół ślizgu przedniego
 3. b) Zespół ślizgu przedniego z rotacją wewnętrzną
 4. c) Zespół ślizgu przedniego z rotacją zewnętrzną.
 5. d) Zespół przywiedzenia biodra
 6. e) Zespół przywiedzenie z rotacją a wewnętrzną biodra
 7. f) Zespół wyprostu biodra z wyprostem kolana
 8. g) Zespół hipomobilności ze ślizgiem górnym (osteoarthritis)
 9. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa. 
 10. a) Zespół rotacji z wyprostem lędźwiowego odcinka
 11. b) Zespól wyprostu odcinka lędźwiowego.
 12. c) Zespól rotacyjny odcinka lędźwiowego.
 13. d) Zespól rotacyjno-zgięciowy 
 14. e) Zespół zgięciowy

 

TM VI – Terapia Punktów Spustowych

 1. Program: Cześć teoretyczna
 2. Definicja punktu spustowego (trigger point). (Travell, Simons)
 3. Przyczyny powstawania punktów spustowych (Travell, Simons, Chaitow)
 4. Charakterystyka punktów spustowych (Simons, Chaitow, Travell)
 5. Czynniki podtrzymujące istnienie punktów spustowych.(Chaitow, Simons, Travell)
 6. Symptomy kliniczne inne niż ból będące wynikiem aktywności punktów spustowych (Kuchera, McPartland)
 7. Punkty spustowe związane z ograniczeniem ruchomości w stawie barkowym ( Kuchera, McPartland)
 8. Punkty spustowe kluczowe i satelitarne dla stawu barkowego ( Hong, Simons)
 9. Metody likwidowania punktów spustowych (Travell, Chaitow)
 10. a) Pozycyjne rozluźnianie (Weiselfish-Giammatteo, Jons, D’Ambrogio, Roth)
 11. b) Kompresja Ischemiczna (Chaitow)
 12. c) Integrated neuromuscular inhibition technique (INIT) (Chaitow)
 13. d) Głęboki masaż (Riggs)
 14. Program: Cześć praktyczna
 15. Objawy kliniczne występowania punktów spustowych (Chaitow, Travell, Kostopoulos)
 16. Przykłady punktów spustowych w poszczególnych mięśniach
 17. a) Rejon szyi
 • m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy
 • mm. pochyłe
 • m. długi szyi
 • m dwubrzuścowy
 • mm. podpotyliczne
 • mm. prostowniki głowy i szyi
 • m. czworoboczny grzbietu cz. zstępująca
 • m. dźwigacz łopatki
 1. b) rejon żuchwy
 • m. żwacz
 • m. skroniowy
 1. c) obręcz barkowa
 • m. najszerszy grzbietu
 • m. obły większy
 • m. podłopatkowy
 • m. nadgrzebieniowy
 • m. podgrzebieniowy
 • m. piersiowy większy
 • m. piersiowy mniejszy
 • m .naramienny
 • m. podobojczykowy
 • m. zębaty przedni
 1. d) kończyna górna
 • m. dwugłowy ramienia
 • m. trójgłowy ramienia
 • m. odwracacz
 • m. nawrotny obły
 • m. zginacz łokciowy nadgarstka
 • m. zginacz promieniowy nadgarstka
 • m. prostownik nadgarstka długi i krótki
 • m. prostownik nadgarstka łokciowy
 1. e) rejon brzucha
 • m. prosty brzucha
 • przepona
 1. f) rejon odcinka piersiowo-lędźwiowego
 • m. równoległoboczny większy
 • m. czworoboczny grzbietu cz. wstępująca i środkowa
 • m. biodrowo-żebrowy cz. piersiowa 
 • biodrowo-żebrowy cz. lędźwiowa
 • mm. głębokie grzbietu 
 • m. czworoboczny lędźwi
 • m. biodrowo-lędźwiowy
 • m. pośladkowy wielki
 • m. pośladkowy średni
 • m. pośladkowy mały
 • m. gruszkowaty
 1. g) rejon kończyny dolnej
 • m. przywodziciel wielki
 • m. grzebieniowy
 • m. naprężacz powięzi szerokiej
 • m. prosty uda
 • m. obszerny przyśrodkowy
 • m. obszerny boczny
 • m. obszerny pośrodkowy
 • m. dwugłowy uda, głowa długa i krótka
 • m. półścięgnisty i półbłoniasty
 • m. podkolanowy
 • m. brzuchaty łydki
 • m. płaszczkowaty
 • m. piszczelowy przedni
 • m. piszczelowy tylny
 • m. strzałkowy długi
 • m. strzałkowy krótki
 • m. strzałkowy trzeci
 • m. czworoboczny podeszwy
Scroll to Top