Versus Medicus

Diagnostyka ogólnomedyczna i różnicowa

Ukończenie szkolenia umożliwia diagnozowanie u pacjenta zaburzeń i dysfunkcji okolicy brzucha, miednicy i klatki piersiowej. Kurs pogłębia umiejętność prowadzenia analizy pacjenta, diagnozowania problemu i planowania oraz prowadzenia leczenia ze szczególnym uwzględnieniem wnioskowania klinicznego. Kurs zwiększa bezpieczeństwo terapeuty, umożliwiając rozpoznanie stanów potencjalnie zagrażających zdrowiu i życiu pacjenta, lub mogących wpływać na przebieg zaplanowanej wcześniej terapii.

Wymagania wstępne

fizjoterapeuci i osteopaci

Prowadzący

dr Przemysław Bławat

Dr n. med. Przemysława Bławata to ceniony specjalista w dziedzinie chirurgii klatki
piersiowej, którego doświadczenie zawodowe i osobiste pasje tworzą wyjątkowy
profil zawodowy.

Z zawodu, dr Bławat jest związany z Oddziałem Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej
i Nowotworów w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Jego praca skupia się na
małoinwazyjnych technikach torakochirurgicznych, które są kluczowe w
nowoczesnym leczeniu chirurgicznym. Jako wykładowca Collegium Medicum
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przekazuje swoją wiedzę studentom medycyny,
przygotowując lekarzy do wyzwań współczesnej medycyny.

Dr Bławat posiada bogate doświadczenie w różnych dziedzinach medycyny. Przez
15 lat zajmował się leczeniem bólu i opieką paliatywną, pracując w Regionalnym
Zespole Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder. Ma również 10 lat doświadczenia w
leczeniu żywieniowym oraz jest lekarzem nurkowym z równie długim stażem..
Dr Bławat jest także znawcą terapii manualnej, którą poznał, tłumacząc szkolenia dla
terapeutów z języka francuskiego. Jego zaangażowanie w nauczanie terapeutów
manualnych, fizjoterapeutów i osteopatów świadczy o głębokim zrozumieniu i pasji
do medycyny.

Poza zawodowymi osiągnięciami, dr Bławat ceni sobie czas spędzony na łonie
natury – bieganie z psem, jazdę na rowerze, a także pasje związane z podróżami i
medycznymi aspektami nurkowania, które stanowią dla niego zarówno hobby, jak i
kolejne pole do rozwijania zawodowych zainteresowań.

Zapraszamy na szkolenie, gdzie dr Przemysław Bławat podzieli się swoją wiedzą i
doświadczeniem, łącząc profesjonalizm z pasją, co czyni go nie tylko ekspertem w
swojej dziedzinie, ale także inspirującym przewodnikiem po świecie medycyny.

Diagnostyka ogólnomedyczna schorzeń brzucha i miednicy w zakresie układu trawiennego i moczowo-płciowego

 52 h/ 69 h dydaktycznych – zajęć praktycznych i teoretycznych

 1. Poszerzenie wiedzy w zakresie diagnostyki objawów ze strony przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego ze szczególnym uwzględnieniem objawów, które mogą przywieźć do gabinetu terapeuty manualnego lub fizjoterapeuty.
 2. Zasady zbierania wywiadu z pacjentem ze szczególnym uwzględnieniem objawów ze strony przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego.
 3. Bóle brzucha i miednicy – lokalizacyjna analiza różnicowa zależnie od stwierdzanych objawów dodatkowych.
 4. Nauka i praktyczne ćwiczenia badania fizykalnego brzucha i miednicy wraz z interpretacją stwierdzanych odchyleń od stanu prawidłowego.
 5. Analiza ograniczeń dotyczących badania trzewi jamy brzusznej i miednicy.
 6. Konsekwencje schorzeń brzucha i miednicy na kończyny dolne ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki różnicowej obrzęków i schorzeń naczyniowych.
 7. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i cywilno-prawnego terapeuty przyjmującego pacjentów pierwszorazowych (bez skierowania lekarskiego).
 8. Poprawa skuteczności leczenia i minimalizowanie zagrożeń związanych z wielochorobowością.
 9. Analiza przypadków klinicznych w zakresie omawianej tematyki.

22-23/06/2024

Koszt szkolenia: 6000 zł
Opłata za jeden dwudniowy zjazd – 2 000 zł

VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań

Diagnostyka ogólnomedyczna klatki piersiowej ze szczególnym uwzględnieniem układu sercowo-naczyniowego i oddechowego

 52 h/ 69 h dydaktycznych – zajęć praktycznych i teoretycznych

 1. Poszerzenie wiedzy w zakresie diagnostyki objawów ze strony ściany klatki piersiowej, układu oddechowego i układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem objawów i schorzeń, które mogą sprowadzić pacjenta do gabinetu terapeuty manualnego i fizjoterapeuty.
 2. Zasady zbierania wywiadu z pacjentem ze szczególnym uwzględnieniem objawów ze strony układu oddechowego i układu krążenia (duszność, kaszel, krwioplucie, zaburzenia rytmu serca).
 3. Bóle klatki piersiowej – lokalizacyjna analiza różnicowa zależnie od stwierdzanych objawów dodatkowych.
 4. Nauka i praktyczne ćwiczenia badania fizykalnego klatki piersiowej wraz z interpretacją stwierdzanych odchyleń od stanu prawidłowego (badanie palpacyjne, opukiwanie i osłuchiwanie układu oddechowego i serca wraz z interpretację stwierdzanych odbiegnięć od stanu prawidłowego).
 5. Praktyczne ćwiczenia dotyczące zjawisk osłuchowych nad płucami i sercem – przykłady z odsłuchu.
 6. Analiza ograniczeń dotyczących badania trzewi klatki piersiowej – związane przede wszystkim z rusztowaniem kostnym klatki piersiowej.
 7. Rak sutka – zasady badania ogólnomedycznego gruczołu sutkowego.
 8. Wady wrodzone klatki piersiowej i ich wpływ na funkcjonowanie układu oddechowego i krążenia.
 9. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i cywilno-prawnego terapeuty przyjmującego pacjentów pierwszorazowych (bez skierowania lekarskiego).
 10. Poprawa skuteczności leczenia i minimalizowanie zagrożeń związanych z wielochorobowością.
 11. Analiza przypadków klinicznych w zakresie omawianej tematyki.

28-29/09/2024

Koszt szkolenia: 6000 zł
Opłata za jeden dwudniowy zjazd – 2 000 zł

VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań

Diagnostyka schorzeń głowy i szyi z elementami neurologii klinicznej

 52 h/ 69 h dydaktycznych – zajęć praktycznych i teoretycznych

 1. Poszerzenie wiedzy w zakresie diagnostyki objawów ogólnomedycznych ze strony głowy, szyi i górnego otworu klatki piersiowej ze szczególnym uwzględnieniem objawów, które mogą przywieźć do gabinetu terapeuty manualnego lub fizjoterapeuty.
 2. Analiza objawów ogólnomedycznych w obrąbie kończyn górnych ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń układu tętniczego, żylnego i limfatycznego,
 3. Limfadenopatia szyjna, nadobojczykowa, pachowa – przyczyny, konsekwencje.
 4. Zasady zbierania wywiadu z pacjentem ze szczególnym uwzględnieniem objawów ze strony głowy, szyi i obręczy barkowej.
 5. Bóle głowy – diagnostyka różnicowa, postępowanie ogólnomedyczne. Analiza przyczyn w obrębie twarzoczaszki i mózgoczaszki.
 6. Bóle szyi niezwiązane z układem ruchu – trzewia szyi.
 7. Górny otwór klatki piersiowej ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń niefunkcjonalnych. Którego pacjenta z T.O.S. odesłać do lekarza?
 8. Badanie neurologiczne głowy – nerwy czaszkowe.
 9. Badanie ogólnomedyczne głowy i szyi.
 10. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i cywilno-prawnego terapeuty przyjmującego pacjentów pierwszorazowych (bez skierowania lekarskiego).
 11. Poprawa skuteczności leczenia i minimalizowanie zagrożeń związanych z wielochorobowością.
 12. Analiza przykładowych przypadków klinicznych w zakresie omawianej tematyki.

23-24/11/2024

Koszt szkolenia: 6000 zł
Opłata za jeden dwudniowy zjazd – 2 000 zł

VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań

Choroby układowe. Reumatologia, endokrynologia i onkologia dla terapeutów manualnych

52 h/ 69 h dydaktycznych – zajęć praktycznych i teoretycznych

 1. Poszerzenie wiedzy w zakresie diagnostyki objawów chorób układowych wpływ na pracę w gabinecie terapeuty manualnego lub fizjoterapeuty.
 2. Zasady zbierania wywiadu z pacjentem ze szczególnym uwzględnieniem objawów ogólnych, uogólnionej reakcji zapalnej i zespołów paranowotworowych.
 3. Bóle wielomiejscowe, bóle uogólnione – diagnostyka różnicowa zależnie od stwierdzanych objawów dodatkowych (choroby reumatyczne, endokrynopatie, choroby nowotworowe układowe lub narządowe uogólnione).
 4. Limfadenopatia uogólniona – przyczyny i możliwe konsekwencje dla układu ruchu (chłoniaki, białaczki, choroby zapalne (infekcyjne i nieinfekcyjne).
 5. Osie regulacyjne układu wydzielania wewnętrznego.
 6. Główne schorzenia endokrynologiczne dające objawy w obrębie układu ruchu.
 7. Uogólniona reakcja zapalna – reumatologia w praktyce. Co terapeuta manualny powinien wiedzieć na temat schorzeń reumatycznych?
 8. Onkologia stosowana. Kiedy podejrzewać nowotwór u chorego? Czy terapeuta manualny/ fizjoterapeuta może pracować z pacjentem z aktywną chorobą nowotworową? – zasady bezpieczeństwa.
 9. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i cywilno-prawnego terapeuty przyjmującego pacjentów pierwszorazowych (bez skierowania lekarskiego).
 10. Poprawa skuteczności leczenia i minimalizowanie zagrożeń związanych z wielochorobowością.
 11. Analiza przykładowych przypadków klinicznych w zakresie omawianej tematyki.

8 000 zł (2 000 zł za zjazd)
wkrótce podamy termin szkolenia

VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań

Scroll to Top