Versus Medicus

Szkolenia Versus Medicus

Podstawą skutecznego leczenia Pacjenta jest doskonałe przygotowanie merytoryczne rehabilitanta, fizjoterapeuty czy osteopaty, poparte umiejętnościami praktycznymi. Każdy organizm jest inny, a ludzkie ciało skrywa wiele współzależnych obszarów, które nawet w perspektywie dużej odległości przestrzennej lub czasowej, wzajemnie na siebie oddziałują. Holistyczne podejście do człowieka implikuje nieustanne badania i dogłębne analizy, których wyniki stają się przedmiotem szkoleń Versus Medicus.

Manipulacja Powięzi - Fascial Manipulation © według Stecco (FM)​

Anatomia Palpacyjna (AP)

Łańcuchy mięśniowe i stawowe – metoda G.D.S. (ŁM)​

Energetyczne Równoważenie (EB)

Szkolenia dla fizjoterapeutów i osteopatów Versus Medicus obejmują program dostosowany do poziomu zaawansowania jego uczestników. Przewidziane są zatem kursy dla praktykantów kierunków medycznych, rozpoczynających dopiero swoją karierę, jak również dla lekarzy, prowadzących samodzielną praktykę lekarską. Międzynarodowa kadra wykładowców zaangażowana w prowadzenie szkoleń Versus Medicus sprawia, że omawiane techniki terapeutyczne i rozwiązania bazują na standardach światowych.

Szkolenia dla rehabilitantów Versus Medicus obejmują dużą liczbę zajęć praktycznych ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowego patrzenia na problem Pacjenta. Właściwie przeprowadzony wywiad, wypełnienie karty badania, nabycie umiejętności powiązania hipotez z wnioskowaniem klinicznym i podejmowaniem decyzji terapeutycznych jest podstawą do postawienia prawidłowej diagnozy i skutecznego leczenia. Zbieranie wywiadu więc, stawianie hipotez terapeutycznych, weryfikacja ruchowa pacjenta, weryfikacja palpacyjna oraz leczenie manualne to elementy szkolenia Versus Medicus, których znajomość jest niezbędna do zastosowania odpowiedniej strategii postępowania w standardowych przypadkach, również przypadkach klinicznych.

Uzupełnieniem szkoleń na poziomie I i II są kursy na poziomie trzecim, rozwijające oraz uszczegóławiające wykorzystywaną już w pracy zawodowej wiedzę. Prowadzona podczas szkoleń dla fizjoterapeutów, osteopatów i rehabilitantów versus medicus analiza Pacjenta oraz diagnozowanie dysfunkcji, zaburzeń i patologii, umożliwia tym grupom kursantów nabywanie nowych umiejętności zawodowych, a przez to kształtowanie własnego rozwoju. Droga do sukcesu w pracy zawodowej biegnie więc poprzez nabywanie dogłębnej wiedzy, postawienie trafnej diagnozy i skuteczne leczenie, aż do zbudowania własnej marki i mocnej pozycji na rynku usług medycznych. Stawiając dobro Pacjenta na pierwszym miejscu, najpierw należy zainwestować w siebie.  

Ewa Michałek-Ciechomska
Katarzyna Jackowska
Email: versus.medicus@klinikaosteopatii.com
Telefon: +48 519 319 667
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma

VERSUS MEDICUS CIECHOMSKI SP. Z O.O.
ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań
NIP: 5542795470
REGON: 340443850
KRS: 0000968777

Scroll to Top