Versus Medicus

Manipulacja Powięzi - Fascial Manipulation © według Stecco (FM)

Manipulacja Powięzi jest rodzajem terapii manualnej stworzonym przez Luigiego Stecco, włoskiego fizjoterapeutę. Metoda ta rozwijała się przez ostatnie 30 lat dzięki badaniom anatomicznym, praktyce klinicznej opartej na pracy z szerokim spektrum zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego i trzewnego oraz dzięki sekcjom anatomicznym skoncentrowanym na badaniu anatomii powięzi. 

Metoda ta koncentruje się na powięzi mięśniowo-szkieletowej, pozwalając na zidentyfikowanie specyficznie zlokalizowanych stref powięzi łączących się z określonymi zaburzeniami ruchomości. Proponuje ona całościowe omówienie systemu powięziowego:

 • począwszy od rozwoju embrionalnego,
 • przez jego budowę fizjologiczną
 • po rolę w propriocepcji.

Pojęcie manipulacji powięziowych obejmuje techniki stosowane w leczeniu powięzi głębokiej i jej składowych mięśniowych (omięsna, namięsna, śródmięsną). Termin mobilizacje powięziowe oznacza techniki stosowane w leczeniu okołostawowych składowych powięzi głębokiej: troczków, przegród międzymięśniowych, więzadeł.

FM - Level I + II

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest: przygotowanie do pracy metodą Manipulacji Powięzi FM. Kurs przygotowuje do prowadzenia analizy pacjenta, diagnozowania dysfunkcji, zaburzeń i patologii zgodnie z złożeniami teoretycznymi metody, z wykorzystaniem punktów, sekwencji, diagonalnych i spiral mięśniowo-powięziowych oraz do prowadzenia terapii i jej walidacji w oparciu o model biomechaniczny FM.

Wymagania wstępne

Fizjoterapeuci i osteopaci

Prowadzący

Michał Sternak

Treść akordeonu

Fizjoterapeuta, terapeuta manualny, masażysta, kinezyterapeuta Prowadzi prywatną praktykę w Centrum Terapii Mięśniowo-Powięziowej Holistic w Solcu Zdroju. W latach 2005–2012 pracował jako fizjoterapeuta w Hotelu Malinowy Zdrój Medical Spa w Solcu- Zdroju, a w latach 2001 – 2005 w Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, posiada tytuł mgr fizjoterapii. W czasie prawie dwudziestu lat praktyki fizjoterapeutycznej ukończył liczne szkolenia z zakresu fizjoterapii i terapii manualnej, między innymi: Metoda McKenzie, PNF, OMT Szkoła Niemiecka, Współczesne Metody Diagnozowania i Leczenia Tkanek Miękkich J. Ciechomskiego, Metoda Łańcuchów Mięśniowo-Stawowych GDS, Metoda Manipulacji Powięzi. W październiku 2016 zdał egzamin i zdobył tytuł: Międzynarodowy Instruktor Manipulacji Powięzi. Od tego czasu regularnie prowadzi szkolenia Manipulacji Powięzi poziom 1 i 2. Regularnie pracuje z pacjentami z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu i narządów wewnętrznych, a także ciągle uczestniczy w kolejnych szkoleniach wiodących metod terapii mięśniowo-powięziowej, rozwijając swój warsztat terapeutyczny.

Przemysław Sekuła

Treść akordeonu

Rehabilitant, osteopata, tłumacz, Międzynarodowy Instruktor Metody
Fascial Manipulation Stecco.
Ukończył fizjoterapię na Uniwersytecie Jagiellońskim (Collegium
Medicum) oraz studia podyplomowe z osteopatii w Sutherland
College of Osteopathic Medicine (Bruxelles-Warszawa).
Swoje doświadczenie zdobywał pracując i szkoląc się przez kilka lat
w 5 krajach. Łącznie przeszedł ponad 3000 godzin szkoleń
podyplomowych. Oprócz odbytych szkoleń i studiów
podyplomowych przez okres ponad 2 lat tłumaczył zajęcia w
szkołach osteopatii FICO (Flanders International College of
Osteopathy) oraz PAO (filii znanej brytyjskiej szkoły ESO).
Obserwacja różnych nurtów i sposobów pracy czy jej organizacji w
różnych znaczących ośrodkach (Paryż/Cambridge/Nicea/Padwa)
pozwoliły mu wypracować swój własny styl pracy.
Absolwent wielu kursów rozwijających, prowadzi prywatną praktykę
w Krakowie, jednocześnie cały czas szkoląc się w zakresie
nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych.

Paweł Malicki

Treść akordeonu

Fizjoterapeuta, terapeuta manualny, kinezyterapeuta Ukończył Uniwersytet Medyczny w Lublinie, posiada tytuł mgr fizjoterapii. Od 2008 roku pracuje jako fizjoterapeuta, zajmuje się tłumaczeniem profesjonalnych szkoleń dla fizjoterapeutów z języka angielskiego, był także nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie. W czasie ponad dziesięciu lat praktyki zawodowej ukończył liczne szkolenia z zakresu fizjoterapii i terapii manualnej, między innymi: Kurs Kinesiology Taping, Kurs Osteopatii Strukturalnej i Chiropraktyki według dra Ackermanna, PNF, Współczesne Metody Diagnozowania i Leczenia Tkanek Miękkich J. Ciechomskiego, Anatomia Palpacyjna F. Lafosse, Metoda Manipulacji Powięzi. Od 2011 roku prowadzi prywatną praktykę w Lublinie. We wrześniu 2020 zdał egzamin i zdobył tytuł: Międzynarodowy Instruktor Manipulacji Powięzi. Od tego czasu regularnie prowadzi szkolenia Manipulacji Powięzi poziom 1 i 2.

Julie Ann Day

Treść akordeonu

Pochodząca z Adelajdy w Australii i fizjoterapeutka od 1977 roku, Julie jest praktykiem Manipulacji Powięzi od 1999 roku. Autoryzowany nauczyciel tej metody i członek-założyciel AMF (Asssociazione Manipolazione Fasciale), przetłumaczyła trzy teksty na ten temat („Fascial Manipulation Manipulacja w przypadku bólu mięśniowo-szkieletowego”, wyd. Piccin, 2004 oraz „Manipulacja powięzi – część praktyczna”, wyd. Piccin, 2009), Manipulacja powięzi w dysfunkcjach wewnętrznych (2013)). Julie mieszka i pracuje w Padwie we Włoszech. Prowadziła kursy Manipulacji Powięzi w języku angielskim we Włoszech, Kanadzie, USA, Polsce, Finlandii, Danii i Australii oraz prowadziła kilka warsztatów i prezentacji w różnych krajach.

Julie Ann Day, pochodząca z Adelaide, Australia, jest fizjoterapeutą od 1977. Dal 1999 pratica la Manipolazione Fasciale i parte del gruppo di centi da 2002. Jest kuratorem tłumaczenia w języku angielskim: Manipolazione della Fascia di Luigi Stecco (2004), Manipolazione Fasciale – Parte Pratica di Luigi e Carla Stecco (2009), Manipolazione Fasciale per le disfunzioni interne (2013). Svolge la sua attività professionale a Padova (Włochy) dove lavora nel campo ortopedico. Insegna Manipolazione Fasciale w języku angielskim we Włoszech, USA, Finlandii, Kanadzie, Danii i Australii oraz prezentuje różne warsztaty na konferencjach międzynarodowych.

Lorenzo Copetti

Treść akordeonu

Urodził się w Tolmezzo we Włoszech. W 1981 roku uzyskał dyplom z fizjoterapii i od 1982 roku jest prywatnym lekarzem. Studiował u Ph. Soucharda (Globalna Reedukacja Posturalna), M. Bienfaita (Techniki Osteopatyczne), A. J. Koninga (Manipulacja Wisceralna) i ukończył Cyriax w 1993 roku. Po pierwszym kursie Manipulacji Powięzi© z Luigim Stecco w 1997 roku, Lorenzo kontynuował ciągłe szkolenie w tej metodzie, aby w 1998 roku zostać autoryzowanym nauczycielem.

Prowadził liczne kursy we Włoszech, Polsce, Izraelu, USA, Danii, Finlandii. Od 1992 roku uczy również technik terapii manualnej studentów fizjoterapii na Uniwersytecie w Udine we Włoszech i jest promotorem wielu prac dyplomowych. Jest członkiem komisji egzaminacyjnej dla przedmiotu „Metodyka Rehabilitacji Ogólnej i Terapii Manualnej” na tej samej Uczelni.

Pietro Iogna Prat

Treść akordeonu

Manipulacja powięzi, praca z tkanką miękką
Fizjoterapeuta doświadczony w pracy z pacjentem od 2011 roku
University of Udine
Conservatorio “J. Tomadini” di Udine
Nauczyciel metody od 2014 roku
SZKOLENIA I KWALIFIKACJE
2010- Absolwent fizjoterapii na Uniwersytecie w Udine (Włochy) z pracą dyplomową z fizjologii powięzi.
2011- Kurs I stopnia FM I i II stopnia (ita)
2012- Absolwent Konserwatorium w klasie fortepianu w Konserwatorium w Udine
2013- Kurs II stopnia FM I i II stopnia (międzynarodowy)
2013- kurs III stopnia
2013- Asystent Ministerstwa Finansów na kursach we Włoszech, Słowenii, Polsce, Austrii
2014- Oficjalny nauczyciel MF, obecnie sekretarz AMF
DOŚWIADCZENIE
Od 2010 prywatny lekarz FM w Udine i Gemona del Friuli
2011- obecnie fizjoterapia dla kilku lokalnych drużyn sportowych (piłka nożna, rugby, gimnastyka, lekkoatletyka)
2014- kwiecień- fizjoterapeuta narodowych sportowców włoskiej federacji lekkoatletycznej (FIDAL)
2014 fizjoterapeuta Reprezentacji Republiki Południowej Afryki w lekkiej atletyce
FORMULARZ I TYTUŁ
2010- Laureato presso l’Università degli Studi di Udine con tesi di ricerca sulla fisiologia della fascia
2011- primo corso di Manipolazione Fasciale I i II livello
2012- Dyplom Pianoforte Principale al Conservatorio di Udine
2013- Secondo corso di Manipolazione Fasciale I e II livello (internazionale)
2013- corso MFDI
2013- asystent Ministerstwa Finansów nei corsi we Włoszech, Słowenii, Polonii i Austrii
2014- docente oficjalny di Manipolazione Fasciale, attualmente segretario dell’AMF
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Dal 2010 wolny strzelec w Udine i Gemona del Friuli
2011- w corso-fizjoterapeuta dla różnych Squadre Sportive Locali (calcio, rugby, ginnastica artista, atletica)
2014 kwiecień-fizjoterapeuta za gli atleti della selezione nazionale FIDAL di corsa in montagna i maraton
2014- fizjoterapeuta lekkoatletyczny della nazionale Sudafricana di athletic (SASCOC)

Informacje o szkoleniu FM

Level I + Level II

96 godzin / 128 h dydaktycznych – zajęć praktycznych i teoretycznych

Forma szkolenia:  szkolenie podyplomowe w systemie zaocznym 4 zjazdowym

12 000 zł + 300 zł wpisowe

FM 1 edycja 66 25-27/04/2024
FM 2 edycja 66 23-25/05/2024
FM 3 edycja 66 11-13/07/2024
FM 4 edycja 66 1-3/08/2024

FM 1 edycja 67 29/02-2/03/2024
FM 2 edycja 67 11-13/04/2024
FM 3 edycja 67 20-22/06/2024
FM 4 edycja 67 18-20/07/2024

FM 1 edycja 68 14-16/03/2024
FM 2 edycja 68 18-20/04/2024
FM 3 edycja 68 27-29/06/2024
FM 4 edycja 68 25-27/07/2024

FM 1 edycja 69 11-13/04/2024
FM 1 edycja 69 9-11/05/2024
FM 2 edycja 69 13-15/06/2024
FM 2 edycja 69 18-20/07/2024

FM 1 edycja 70 5-7/09/2024
FM 2 edycja 70 3-5/10/2024
FM 3 edycja 70 21-23/11/2024
FM 4 edycja 70 19-21/12/2024

FM 1 edycja 71 26-28/09/2024
FM 2 edycja 71 17-19/10/2024
FM 3 edycja 71 14-16/11/2024
FM 4 edycja 71 12-14/12/2024

 • VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań
 • HOLISTIC Centrum Terapii Mięśniowo-Powięziowej ul. Leśna 18A, 28-131 Solec-Zdrój
 1. Podstawowe zasady manipulacji powięzi. Hipoteza napięcia podstawowego, unerwienie powięzi, fizjologia. Anatomia jednostki mięśniowo- powięziowej i sekwencji mięśniowo- powięziowej (MFU, CP, CC).
 2. Mianownictwo stosowane w manipulacjach powięziowych Luigi Stecco. Sekwencja ruchu do przodu: kończyna górna
 3. Prezentacja, demonstracja centrów koordynacji,  testy ruchu, pozycje leczenia, ćwiczenia praktyczne w małych grupach
 4. Sekwencja ruchu do przodu: kończyna dolna. Sekwencja ruchu do przodu: głowa i tułów.
 5. Sekwencja ruchu do tyłu: kończyna górna. Sekwencja ruchu do tyłu: kończyna dolna. Sekwencja ruchu do tyłu: głowa i tułów
 6. Schemat planowania manipulacji powięziowej (od wywiadu do hipotezy-ważne pytania, stosowane skróty i ich znaczenie, od hipotezy do leczenia- procedura, weryfikacja)
 7. Sekwencja ruchu do boku: kończyna górna
 8. Sekwencja ruchu do boku: głowa i tułów Sekwencja ruchu do boku: kończyna dolna. Sekwencja ruchu przyśrodkowego: kończyna górna
 9. Sekwencja ruchu przyśrodkowego: głowa I tułów.
 10. Leczenie pacjenta przez nauczyciela–wywiad, hipoteza, testy ruchu i weryfikacja palpacyjna, leczenie, ponowna ocena.
 11. Leczenie pacjenta przez nauczyciela–wywiad, hipoteza, testy ruchu i weryfikacja palpacyjna, leczenie, ponowna ocena.
 12. Sekwencje przyśrodkowe: Sekwencja ruchu do przodu:  kończyna górna
 13. Prezentacja, demonstracja centrów koordynacji,  testy ruchu, pozycje leczenia, ćwiczenia praktyczne w małych grupach
 14. Prezentacja, demonstracja centrów koordynacji,  testy ruchu, pozycje leczenia, ćwiczenia praktyczne w małych grupach
 15. Sekwencja rotacji wewnętrznej: kończyna górna
 16. Sekwencja rotacji wewnętrznej: głowa i tułów
 17. Sekwencja rotacji wewnętrznej: kończyna dolna
 18. Sekwencja rotacji zewnętrznej: tułów i głowa
 19. Sekwencja rotacji zewnętrznej: kończyna górna
 20. Sekwencja rotacji zewnętrznej: kończyna dolna
 21. Egzamin – Poziom II, 
 22. Dyskusja, pytania
 1. Wprowadzenie – Poziom II, przedstawienie programu szkoleń poziomu 2. 
 2. Omówienie pytań i problemów klinicznych, które pojawiły się po poziomie 1. Omówienie kart terapii pacjentów, które przywieźli studenci, odpowiedzi na pytania 
 3. Wprowadzenie – Poziom II.  przedstawienie programu szkoleń poziomu 2. Omówienie kart terapii pacjentów, które przywieźli studenci.
 4. Leczenie pacjenta przez nauczyciela–wywiad, hipoteza, testy ruchu i weryfikacja palpacyjna, leczenie, ponowna ocena
 5. Powtórka weryfikacji palpacyjnej centrów koordynacji poszczególnych jednostek mięśniowo-powięziowych (punktów CC) z poziomu pierwszego. Powtórka testów ruchowych poszczególnych JMP z poziomu I
 6. Przekątna retro-medio: omówienie lokalizacji i aspektów klinicznych centrów fuzyjnych diagonalnej retro-medio oraz weryfikacja palpacyjna poszczególnych jej punktów.
 7. Powięź i fizjologia kontroli motorycznej – rola centralnego układu nerwowego w kierunkowym kodowaniu ruchu. Rola CC i CF w obwodowej kontroli motorycznej.                                              
 8. Adaptacje postawy a układ powięziowy. Czym jest postawa ciała i czynniki wpływające na jej zmiany. Teorie rozwoju motorycznego i ich wpływ na kształtowanie się postawy ciała.
 9. Przekątna ante-medio. Karta badań zbieranie wywiadu i stawianie hipotez terapeutycznych, testy ruchowe, weryfikacja palpacyjna i przeprowadzenie zabiegu manipulacji powięzi pod kontrolą instruktora.
 10. Omówienie najciekawszych przypadków leczonych przez studentów. 
 11. Leczenie pacjenta przez nauczyciela–wywiad, hipoteza, testy ruchu i weryfikacja palpacyjna, leczenie, ponowna ocena i dyskusja
 12. Ewolucja i anatomia porównawcza sekwencji, diagonalnych i spiral – omówienie rozwoju płaszczyzn ruchu; rozwój systemu powięziowego od etapu embrionalnego przez niemowlęctwo, dzieciństwo do dorosłości.
 13. Leczenie pacjenta przez instruktora – wywiad, hipotezy terapeutyczne, weryfikacja ruchowa i palpacyjna, terapia. Dyskusja, pytania kursantów dotyczące omówionego materiału, podsumowanie.
 14. Wprowadzenie- przedstawienie programu szkolenia. Omówienie kart terapii pacjentów, które przywieźli studenci. Pytania i wątpliwości po poprzednim szkoleniu.
 15. Porównawcza weryfikacja ruchowa i palpacyjna poszczególnych jednostek mięśniowo-powięziowych kończyny górnej i kończyny dolnej.
 16. Porównawcza weryfikacja ruchowa i palpacyjna poszczególnych jednostek mięśniowo-powięziowych głowy i tułowia.
 17. Omówienie spirali retro-medio + ante-latero – analiza przebiegu i funkcji, palpacja poszczególnych punktów CF spiral.
 18. Omówienie spirali ante-medio + retro-latero – analiza przebiegu i funkcji, palpacja poszczególnych punktów CF spiral.
 19. Demonstracja palpacji punktów diagnostycznych. Palpacja wykonana przez studentów. Leczenie demonstracyjne pacjenta: wywiad, hipotezy terapeutyczne, weryfikacja ruchowa i palpacyjna, terapia.
 20. Wypełnienie karty badań przez studentów pod superwizją nauczyciela: wywiad,  hipotezy trapeutyczne, testy ruchowe, palpacja, plan zabiegu, zabieg. Omówienie najciekawszych przypadków.
 21. Omówienie strategii terapii dla globalnych zaburzeń aparatu ruchu. 
 22. Egzamin – Poziom II, 
 23. Dyskusja, pytania

Szkolenia rozwijające FM (level I + II)

Postawa i spirale w dysfunkcjach układu mięśniowo-szkieletowego

fizjoterapeuci i osteopaci po ukończonym szkoleniu Manipulacja Powięzi level I+II

 • Michał Sternak PT.,
 • Paweł Malicki PT..

24 godzin / 32 h dydaktycznych – zajęć praktycznych i teoretycznych
szkolenie podyplomowe w systemie zaocznym 1 zjazdowym

3 500 zł

19-21/09/2024

VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o. o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań

 1. Strategia terapii narządu ruchu – kiedy myślimy o sekwencji, kiedy o diagonalnych, a kiedy o spiralach
 2. Strategia terapii narządu ruchu – kiedy myślimy o sekwencji, kiedy o diagonalnych, a kiedy o spiralach
 3. Wykład: Znaczenie i fizjologia dotyku oraz kontaktu manualnego z pacjentem.
 4. Terapia demonstracyjna pacjenta przeprowadzona przez instruktora z omówieniem i dyskusją.
 5. Wykład: Nowa strategia palpacji oraz badania palpacyjnego w trudnych przypadkach oraz w przypadku braku logicznego kontaktu z pacjentem.
 6. Praktyka rozwiniętego kontaktu manualnego z ciałem pacjenta oraz weryfikacji palpacyjnej.
 7. Praca w dwójkach – instruktor dostarcza opis pacjenta – studenci na jego podstawie wypełniają kartę badania – zajęcia praktyczne.
 8. Terapia pacjentów pod kontrolą i z pomocą instruktora. Zbieranie wywiadu, stawianie hipotez terapeutycznych, weryfikacja ruchowa pacjenta, weryfikacja palpacyjna oraz leczenie manualne.
 9. Terapia demonstracyjna pacjenta przeprowadzona przez instruktora. Analiza najciekawszych przypadków pacjentów leczonych przez studentów w dniu poprzednim.
 10. Terapia pacjentów pod kontrolą i z pomocą instruktora. Znaczenie hipotezy terapeutycznej w Manipulacji Powięzi- powiązanie hipotez z wnioskowaniem klinicznym i podejmowaniem decyzji terapeutycznych.

Warsztaty FM karta badania i weryfikacja palpacyjna

fizjoterapeuci i osteopaci po ukończonym szkoleniu Manipulacja Powięzi level I+II

 • Paweł Malicki

24 godzin / 32 h dydaktycznych – zajęć praktycznych i teoretycznych
szkolenie podyplomowe w systemie zaocznym 1 zjazdowym

3 500 zł

25-27/04/2024

HOLISTIC Centrum Terapii Mięśniowo-Powięziowej ul. Leśna 18A, 28-131 Solec-Zdrój

 1. Strategia terapii narządu ruchu – kiedy myślimy o sekwencji, kiedy o diagonalnych, a kiedy o spiralach
 2. Pacjent trzewny w ujęciu mechanicznym
 3. Wykład: Znaczenie i fizjologia dotyku oraz  kontaktu manualnego z pacjentem. 
 4. Terapia demonstracyjna pacjenta przeprowadzona przez instruktora z omówieniem i dyskusją.
 5. Wykład: Nowa strategia palpacji oraz badania palpacyjnego w trudnych przypadkach oraz w przypadku braku logicznego  kontaktu z pacjentem. 
 6. Praktyka rozwiniętego kontaktu manualnego z ciałem pacjenta oraz weryfikacji palpacyjnej. 
 7. Praca w dwójkach – instruktor dostarcza opis pacjenta – studenci na jego podstawie wypełniają kartę badania – zajęcia praktyczne. 
 8. Terapia pacjentów pod kontrolą i z pomocą instruktora. Zbieranie wywiadu, stawianie hipotez terapeutycznych, weryfikacja ruchowa pacjenta, weryfikacja palpacyjna oraz leczenie manualne.
 9. Terapia demonstracyjna pacjenta przeprowadzona przez instruktora. Analiza najciekawszych przypadków pacjentów leczonych przez studentów w dniu poprzednim. 
 10. Terapia pacjentów pod kontrolą i z pomocą instruktora. Znaczenie hipotezy terapeutycznej w Manipulacji Powięzi- powiązanie hipotez z wnioskowaniem klinicznym i podejmowaniem decyzji terapeutycznych.

Warsztaty FM testy ruchowe edycja 1

 fizjoterapeuci i osteopaci po ukończonym szkoleniu Manipulacja Powięzi level I+II

 • Przemysław Sekuła

Czas trwania przyjętej formy w godzinach:  24 godzin / 32 h dydaktycznych – zajęć praktycznych i teoretycznych

Forma szkolenia:  szkolenie podyplomowe w systemie zaocznym 1 zjazdowym

3 500 zł

28-30/10/2024

HOLISTIC Centrum Terapii Mięśniowo-Powięziowej ul. Leśna 18A, 28-131 Solec-Zdrój

 1. Wykład: Karta badania a analiza kliniczna
 2. Zajęcia praktyczne: wypełnianie kart badań, omówienie
 3. Wykład: Strategie leczenia – wytyczne
 4. Terapia demonstracyjna pacjenta przeprowadzona przez instruktora z omówieniem i dyskusją
 5. Zajęcia praktyczne: badanie palpacyjne i testy ruchowe
 6. Wypełnianie karty badań wynikami testów- poprawa, omówienie
 7. Wykład: Skróty kliniczne- powtórzenie oraz rozróżnianie densyfikacji i napięcia
 8. Zajęcia praktyczne- prowadzenie wywiadu, palpacji i testów przez kursantów w parach
 9. Wykład: Trudne przypadki, czerwone flagi,
 10. Zajęcia praktyczne- terapia pacjentów pod kontrolą i z pomocą instruktora, cz.1
 11. Zajęcia praktyczne- terapia pacjentów pod kontrolą i z pomocą instruktora, cz.2
 12. Omówienie przeprowadzonej terapii, dyskusja (propozycje podejść alternatywnych)
 13. Wykład: Nakładanie się struktur powięziowych, dysfunkcje trzewne
 14. Terapia demonstracyjna pacjenta przeprowadzona przez instruktora. Omówienie terapii, dyskusja
 15. Analiza najciekawszych przypadków pacjentów leczonych przez studentów w dniu poprzednim, dyskusja- cz.1

Analiza najciekawszych przypadków pacjentów leczonych przez studentów w dniu poprzednim, dyskusja- cz.2

FM VISC - Level III

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest: Prezentacja teorii Manipulacji Powięzi w dysfunkcjach narządów wewnętrznych. Przedstawienie charakterystyki łańcuchów mięśniowo-powięziowych w dysfunkcjach narządów wewnętrznych Omówienie biomechaniki powięzi w dysfunkcjach narządów wewnętrznych Przedstawienie fizjologii, patologii i dysfunkcji powięzi narządów wewnętrznych Zaprezentowanie diagnostyki i schematu terapeutycznego zgodnych z modelem Manipulacji Powięzi w dysfunkcjach wewnętrznych Nauka poprawnego rozpoznawania zaburzeń, patologii i dysfunkcji narządów wewnętrznych Nauka poprawnego diagnozowania dysfunkcji, zaburzeń i patologii powięzi narządów wewnętrznych. Nauka prawidłowego prowadzenia terapii zgodnie z modelem Manipulacji Powięzi w dysfunkcjach narządów wewnętrznych. Zwiększenie zrozumienia problemów pacjenta Zwiększenie umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej Kształtowanie własnego rozwoju poprzez nabywanie nowych umiejętności zawodowych.

Wymagania wstępne

 fizjoterapeuci i osteopaci po ukończeniu Manipulacja Powięzi – Fascial Manipulation
(FM level I+II)

Prowadzący

Carla Stecco

Antonio Stecco

dr Jarosław Ciechomski

Pina Cultrera

Lorenzo Freschi

Francesco Motton

Andrea Pasini

Informacje o szkoleniu FM VISC

Level III

56 godzin / 75 h dydaktycznych – zajęć praktycznych i teoretycznych

szkolenie podyplomowe w systemie zaocznym 2 zjazdowym

7 000 zł

FM VISC 1 edycja 1818-21/04/2024
FM VISC 2 edycja 1820-23/06/2024
FM VISC 1 edycja 1917-20/10/2024
FM VISC 2 edycja 1928/11-1/12/2024

VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań

 1. Anatomia powięziowej struktury cięgnowej 
 2. Model biomechaniczny. Różnice między dysfunkcją narządu ruchu a zaburzeniami trzewnymi
 3. Szyjna struktura cięgnowa. Fizjologia struktury cięgnowej.
 4. Piersiowa struktura cięgnowa.
 5. Lędźwiowa struktura cięgnowa. Miednicza struktura cięgnowa. 
 6. Anatomia aparatów oraz katenarii. Model biomechaniczny aparatu.
 7. Aparat oddechowy. Aparat pokarmowy.
 8. Fizjologia sekwencji aparatowo-powięziowej 
 9. Aparat krążeniowy 
 10. Aparat moczowy. Lokalny ból rzutowany.
 11. Aparat endokrynologiczny 
 12. Pokazowa terapia pacjenta 
 13. Aparat  hematopoetyczny 
 14. Sekwencja receptorowa. Dystalny ból rzutowany 
 15. Wprowadzenie do terapii systemów
 16. System immunologiczno-limfatyczny. Anatomia płynów w powięzi 
 17. Anatomia układu autonomicznego w relacji do powięzi powierzchownej i systemów 
 18. Pokazowa terapia pacjenta 
 19. Ból rzutowany między systemami. System tłuszczowo-metaboliczny 
 20. System tłuszczowo-metaboliczny – pokaz technik 
 21. System skórno-termoregulacyjny 
 22. Pokaz strategii leczenia uwięźnięć nerwów 
 23. System psychosomatyczny 
 24. Strategie leczenia pacjentów psychosomatycznych 
 25. Rola systemu powięziowego w etiopatologii spastyki 
 26. Pokaz leczenia pacjentów z zaburzeniami systemowymi 
 27. Zespół przedziałów powięziowych 
 28. Podsumowanie leczenia systemów. Terapia wykonywana przez kursantów pod nadzorem wykładowców

Szkolenia rozwijające FM (level III)

FM czerwone flagi edycja 6

dr Jarosław Ciechomski PT.,D.O 

fizjoterapeuci i osteopaci po ukończeniu Manipulacja Powięzi – Fascial Manipulation
(FM Visc level III)

24 godzin / 32 h dydaktycznych – zajęć praktycznych i teoretycznych
Forma szkolenia: szkolenie podyplomowe w systemie zaocznym 1 zjazdowym

3 500 zł

5-7/12/2024

VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań

 1. Czym są czerwone flagi- teoria tworzenia się konceptu czerwonych flag, ocena objawów subiektywna vs obiektywna.
 2. Czerwone flagi w neurologii, praktyczne badanie nerwów czaszkowych, zaburzeń poznawczych, zaburzeń piramidowych i pozapiramidowych, nerwów obwodowych. Teoria, wywiad z pacjentem, badanie. 
 3. Czerwone flagi w ortopedii i reumatologii. Badanie praktyczne zaburzeń na poziomie kręgosłupa. Różnicowanie stanu zapalnego od choroby zwyrodnieniowej stawu. Teoria, wywiad z pacjentem, badanie
 4. Terapia i diagnostyka w praktyce FM.
 5. Czerwone flagi w układzie krążenia, badanie przesiewowe serca i naczyń, czerwone flagi w pulmonologii, badanie przesiewowe w pulmonologii – osłuchiwanie i opukiwanie oraz badanie medyczne.
 6. Badanie w pulmonologii cz2. Czerwone flagi w endokrynologii, badanie medyczne tarczycy. 
 7. Czerwone flagi w hematologii, układzie pokarmowym. Teoria, wywiad z pacjentem, badanie
 8. Medyczne przesiewowe badanie brzucha. Teoria, wywiad z pacjentem, badanie.
 9. Czerwone flagi w układzie limfatycznym i immunologicznym, badanie układu limfatycznego. Teoria, wywiad z pacjentem, badanie.
 10. Czerwone flagi w układzie moczowym. Teoria, wywiad z pacjentem, badanie
 11. Czerwone flagi w układzie rozrodczym u mężczyzn i kobiet. Teoria, wywiad z pacjentem, badanie

Warsztaty FMID (psycho-somatyka) edycja 5

dr Jarosław Ciechomski PT.,D.O 

fizjoterapeuci i osteopaci po ukończeniu Manipulacja Powięzi – Fascial Manipulation
(FM Visc level III)

24 godzin / 32 h dydaktycznych – zajęć praktycznych i teoretycznych
Forma szkolenia: szkolenie podyplomowe w systemie zaocznym 1 zjazdowym

3 500 zł

3-5/10/2024

VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań

 1. Zaburzenia w  autonomicznym układzie nerwowym 
 2. Zaburzenia ergotropowe i trofotropowe – badanie praktyczne 
 3. Strategie leczenia pacjentów psychosomatycznych 
 4. Praktyczny pokaz leczenia pacjenta z zaburzeniami psychosomatycznymi 
 5. Badanie palpacyjne rozszerzone układu powięziowego, zaburzenia w układzie immunologiczno-limfatycznym 
 6. Badanie układu limfatycznego, leczenie układu limfatycznego 
 7. Superwizja – leczenie pacjentów w grupach 
 8. Dysfunkcje w układzie skórno-termoregulujacym 
 9. Dysfunkcje nerwów czaszkowych głowy 
 10. Dysfunkcje nerwów obwodowych

FM pediatria 1 (niemowlaki) edycja 4

dr Jarosław Ciechomski
PT.,D.O.,
Andrea Pasini PT.

fizjoterapeuci i osteopaci po ukończeniu Manipulacja Powięzi – Fascial Manipulation (FM Visc level III)

24 godzin / 32 h dydaktycznych – zajęć praktycznych i teoretycznych
Forma szkolenia: szkolenie podyplomowe w systemie zaocznym 1 zjazdowym

3 500 zł

4-6/07/2024

 1. Anatomia układu powięziowego – różnica między niemowlęciem a dorosłym. Tworzenie się struktur powięziowych wraz z rozwojem dziecka.
 2. Zasady badania medycznego pediatrycznego – podstawowe oznaki poważnych zaburzeń
 3. Zasady badania neurologicznego małych dzieci, prowadzenie badania neurologicznego dla potrzeb FM (praktyka)
 4. Zasady badania manualnego i ortopedyczne, prowadzenie badania manualnego i ortopedycznego dla potrzeb FM (praktyka) 
 5. Przyczyny powstawania zaburzeń powięziowych u niemowląt. Przebieg ciąży, poród, okres poporodowy “
 6. Integracja badania globalnego w praktyce FM- teoria i praktyka.
 7. Pozycja komfortu a asymetrie u niemowląt. Strategia leczenia asymetrii zależnie od zaburzonych płaszczyzn. Strategie leczenia i sugestie dotyczące różnych zaburzeń.
 8. Prezentacja możliwości wykorzystania metody Manipulacji Powięzi w leczeniu niemowląt  
 9. Leczenie zaburzeń na poziomie głowy i czaszki– deformacje czaszki (plagiocefalia, łódkogłowie) zaburzenie ssania, problemy kanału łzowego
 10. Leczenie zaburzeń hipo i hipertonii mięśniowej, Leczenie zaburzeń trzewnych: kolki, refluks, zaparcia,

FM pediatria 2 (starsze dzieci) edycja 2

dr Jarosław Ciechomski
PT.,D.O.,
Andrea Pasini PT.

fizjoterapeuci i osteopaci po ukończonym Manipulacja Powięzi w pediatrii 1

24 godzin / 32 h dydaktycznych – zajęć praktycznych i teoretycznych
Forma szkolenia: szkolenie podyplomowe w systemie zaocznym 1 zjazdowym

3 500 zł

27-29/07/2023

 1. Proces porodowy i asymetrie ułożeniowe, praktyczna ocena asymetrii u dzieci powyżej 2 r.ż.
 2. Anatomia systemu powięziowego u dzieci powyżej 2 r.ż. rozwój systemu powięziowego wraz z wiekiem, rozwój psychomotoryczny i emocjonalny dziecka u dzieci powyżej 2 r.ż., badanie kliniczne – wywiad
 3. Leczenie pokazowe dziecka powyżej 2 r.ż. badanie pediatryczne – niebezpieczne objawy, porady dotyczące terapii dziecka
 4. Terapia pokazowa dziecka, organizacja funkcjonalna mózgu u dzieci powyżej 2 r.ż. wstęp do badania neurologicznego dzieci powyżej 2 r.ż.
 5. Badanie neurologiczne dzieci powyżej 2 r.ż. cz I i cz II, terapia pokazowa dziecka
 6. Biomechanika czaszki, powięzi czaszki , dysfunkcje czaszki u dzieci powyżej 2 r.ż.
 7. Badanie praktyczne czaszki i strategie leczenia deformacji czaszki u dzieci powyżej 2 r.ż.
 8. Badanie ruchowe u dzieci powyżej 2 r.ż., globalne badanie dziecka dla potrzeb FM
 9. Badanie skrócone neurologiczne i manualne z badaniem palpacyjnym dysfunkcji struktur powięziowych, dysfunkcje trzewne u dzieci powyżej 2 r.ż.
 10. Problemy ortopedyczne i strategie leczenia zaburzeń ortopedycznych u dzieci powyżej 2 r.ż.
Scroll to Top