Versus Medicus

Anatomia Palpacyjna (AP)

fizjoterapeuci i osteopaci

Celem szkolenia jest: Poszerzenie wiedzy fizjoterapeutów i rehabilitantów w zakresie anatomii opisowej poszczególnych okolic ciała (szyja, tułów, kończyny górne, kończyny dolne) 
Poszerzenie wiedzy fizjoterapeutów i rehabilitantów w zakresie anatomii opisowej poszczególnych układów (układ szkieletowy, układ mięśniowy, układ naczyniowy, układ nerwowy)
Poszerzenie wiedzy fizjoterapeutów i rehabilitantów w zakresie anatomii topograficznej poszczególnych części ciała (okolicy szyi, tułowia: klatki piersiowej, brzucha, grzbietu, kończyny górnej, kończyny dolnej)
Poszerzenie wiedzy fizjoterapeutów i rehabilitantów w zakresie anatomii topograficznej poszczególnych układów. Układu kostno-stawowego (kości, stawy, więzadła) układu mięśniowo-powięziowego, układu krwionośnego z elementami układu chłonnego, układu nerwowego.
Poszerzenie wiedzy fizjoterapeutów i rehabilitantów w zakresie anatomii palpacyjnej poszczególnych części ciała (okolicy głowy, okolicy tułowia: klatki piersiowej, brzucha, grzbietu, kończyny górnej, kończyny dolnej)
Poszerzenie wiedzy fizjoterapeutów i rehabilitantów w zakresie anatomii palpacyjnej poszczególnych układów. Układu kostno-stawowego (kości, stawy, więzadła) układu mięśniowo-powięziowego, układu krwionośnego z elementami układu chłonnego, układu nerwowego.
Poszerzenie wiedzy fizjoterapeutów i rehabilitantów w zakresie zagadnień diagnostyki wykluczeniowej (różnicowej) dla celów fizjoterapii wybranych schorzeń aparatu ruchu.
Nauka poprawnych gestów stosowanych w badaniu palpacyjnym
Doskonalenie zdolności badania palpacyjnego,
Nauka poprawnego rozpoznawania struktur anatomicznych w oparciu o badanie palpacyjne i znajomość anatomii opisowej i topograficznej.
Nauka poprawnego rozpoznawania dysfunkcji i patologii w oparciu o badanie palpacyjne i znajomość anatomii opisowej i topograficznej.
Zwiększenie zrozumienia problemów pacjenta
Zwiększenie umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
Kształtowanie własnego rozwoju poprzez nabywanie nowych umiejętności zawodowych
Rozwój etyki zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów etycznych

Anna Gawryszewska D.O.

64 h / 85 h dydaktycznych – zajęć praktycznych i teoretycznych
szkolenie podyplomowe w systemie zaocznym 2 zjazdowym

5 500 zł

AP 1 edycja 13 8-11/05/2024
AP 2 edycja 13 12-15/06/2024

Versus Medicus Ciechomski Sp. z o. o. 
ul Strzelecka 49, 61-846 Poznań. Budynek Centrum Biznesowe Victoria piętro I

 1. Teoria zasady palpacji na żywym człowieku. Omówienie badania elementów: kostnych, więzadłowych, tkanek miękkich (mięśniowych i powięziowych), nerwów obwodowych, naczyń krwionośnych i węzłów chłonnych
 2. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów kręgosłupa lędźwiowego
 3. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów tylnej strony miednicy
 4. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów przedniej strony miednicy
 5. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów powierzchni przedniej uda
 6. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów przedniej strony kolana
 7. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów przedziału przyśrodkowego i bocznego kolana
 8. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów powierzchni tylnej uda
 9. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów dołu podkolanowego
 10. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów powierzchni przednio- bocznej podudzia
 11. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów powierzchni tylnej podudzia
 12. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów przestrzeni zakostkowej przyśrodkowej
 13. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów brzegu środkowego i bocznego stopy
 14. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów powierzchni grzbietowej stopy
 15. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów podeszwy stopy
 16. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów okolicy karku
 17. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów trójkątów przedniego i bocznego szyi
 18. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów kręgosłupa piersiowego z przejściem szyjno-piersiowym
 19. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów klatki piersiowej
 20. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów obręczy barkowej
 21. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) mięśni grzbietu
 22. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów powierzchni przedniej ramienia
 23. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów powierzchni tylnej ramienia
 24. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów stawu łokciowego
 25. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów powierzchni przednio- przyśrodkowej przedramienia
 26. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów powierzchni tylno-bocznej przedramienia
 27. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów dołu łokciowego
 28. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów nasady dalszej kości przedramienia
 29. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów kości nadgarstka
 30. Badanie palpacyjne i zaznaczanie (dermografia) elementów powierzchni grzbietowej i dłoniowej ręki
Scroll to Top