Versus Medicus

Łańcuchy mięśniowe i stawowe G.D.S. (ŁM)

Metoda łańcuchów mięśniowych i stawowych została opracowana przez panią Godelieve Denys-Struyf, fizjoterapeutkę i osteopatkę. Jej wyostrzony zmysł obserwacji (wspomagany poprzez studia portrecisty na Akademii Sztuk Pięknych) pozwolił jej określić i stopniowo dopracować ogólną metodę fizjoterapeutyczną, łączącą funkcjonowanie ciała i nierozłącznie powiązane z nim zachowanie psychologiczne.

To najważniejsze stwierdzenie tłumaczy częste stosowanie pojęć z zakresu psychologii zachowania oraz psychologii ciała, które czasem podczas pierwszego spotkania z tą metodą mogą być zaskakujące, ale które wyjaśniają głęboką jedność pomiędzy aparatem ruchu a aparatem psychicznym.

Godeliève Denys-Struyf opisuje sześć grup mięśniowych, których ciało używa do wyrażania się i które działając zbyt silnie mogą stać się łańcuchami napięcia, więżącego w usztywnionej postawie, ograniczającej jednocześnie swobodę ruchu i pozostawiającej specyficzne piętno.

Łańcuchy Mięśniowe GDS- biomechanika (7 zjazdów)
Strategie leczenia w Łańcuchach mięśniowych i stawowych GDS (4 zjazdy)

Do kogo jest adresowana G.D.S.?

Istnieją liczne wskazania do stosowania metody łańcuchów mięśniowych. Na polu zapobiegania pozwala ona zoptymalizować możliwości ciała za pomocą lepszego codziennego kierowania napięciami związanymi z zachowaniem i uświadomieniem poprawnych gestów. W dziedzinie terapii, opierając się na podstawowym pojęciu terenu predysponowanego, metoda GDS powraca do przyczyn różnych patologii, takich jak zwyrodnienie stawów, bóle (lumbago, ból lędźwiowy, bóle szyi) i innych dolegliwości.

Dla zaburzenia statyki kręgosłupa, takiego jak nadmierna lordoza, kifoza czy skolioza, metoda ta może stanowić dobrodziejstwo, tym bardziej, że stanowi ona podejście globalne, biorące pod uwagę dużą liczbę parametrów oddziałujących przy tych dolegliwościach. Metoda ta proponuje oryginalne, skuteczne i trwałe rozwiązania służące leczeniu patologii kończyn. Metoda ta pozwala także na opracowanie strategii postawy w celu uniknięcia nawrotów i pojawiania się nowych patologii. Można stosować ja u wszystkich pacjentów, od dzieci do osób starszych.

Metoda GDS jest zarówno podejściem zapobiegawczym jak i terapeutycznym. Zajmuje się ona powiązaniami między mechaniką ciała a sposobem funkcjonowania. Wykłada się ją dla fizjoterapeutów, ale jest ona skierowana, tym razem w innej formie, do każdego, kto chce lepiej poznać siebie i zająć się sobą. Jeśli chodzi o profesjonalistów, metoda ta stara się zaoferować im sposób obserwacji, pomiary, testy, rygorystyczne analizy i interpretacje oraz szeroki wachlarz narzędzi terapeutycznych. Wszystkie części ciała zależą od siebie wzajemnie a mięśnie i ich otoczki ułożone w łańcuchy łączą części ciała między sobą. Mięśnie są ponadto narzędziami wyrazu psychiczno-cielesnego: naszego stanu napięć, naszych emocji, uczuć i sposobu bycia, wyrażających się poprzez system mięśniowy, co wywiera wpływ na postawę, oddychanie i gesty.

Kiedy napięcia czy zachowania powtarzają się i przedłużają, pojawia się nadmiar napięcia mięśniowego, umiejscawiający się i stopniowo obejmujący coraz bardziej pewne specyficzne mięśnie, aż do wywołania w ciele prawdziwych pasm napięcia mięśniowego. Mechanizm ten determinuje stopniowo serię przemieszczeń stawowych, które określamy mianem ciągu stawowego.

Łańcuchy mięśniowe i stawowe G.D.S. (ŁM)

Cele szkolenia:
Prezentacja założeń teoretycznych metody. Omówienie terminów podstawowych: lenno, rezydencja, zawias pierwotny łańcuchów, typowych wycisków i postaw, techniki flash, interakcji pomiędzy poszczególnymi typami łańcuchów. Prezentacja analizy pacjenta, wskazówek do leczenia, technik manualnych, dostępnych strategii leczenia. Poprawa komunikacji z pacjentem, zwiększenie bezpieczeństwa dzięki lepszemu doborowi strategii leczenia. 

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne: fizjoterapeuci i osteopaci

Prowadzący

Philippe CAMPIGNION

Dominique CHALAND

Isabelle BESTEL

Tereza ALVAREZ

Alban CORNET

Czas trwania przyjętej formy w godzinach:  189 h/ 252 h godzin dydaktycznych – zajęć praktycznych i teoretycznych

Forma szkolenia:  szkolenie podyplomowe w systemie zaocznym 7 zjazdowym

ŁM 2 edycja 1414-17/12/2023
ŁM 3 edycja 141-4/02/2024
ŁM 4 edycja 1411-14/04/2024
ŁM 5 edycja 1413-16/06/2024
ŁM 6 edycja 1425-28/07/2024
ŁM 7 edycja 1412-15/09/2024
  
ŁM 1 edycja 153-6/10/2024
ŁM 2 edycja 1514-17/11/2024
ŁM 3 edycja 159-12/01/2025
ŁM 4 edycja 1520-23/02/2025
ŁM 5 edycja 153-6/04/2025
ŁM 6 edycja 1529/05-1/06/2025
ŁM 7 edycja 1518-21/09/2025

VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań

20 300 zł +opłata wpisowa 500 zł

ZJAZD 1

Wprowadzenie do Metody Łańcuchów Mięśniowych G.D.S.

Rys historyczny

Sylwetka Autorki Metody- pani Godelieve Denys- Struyf

Łańcuchy osi poziomej AL i PL

Charakterystyka łańcuchów AM i PL

Łuki i segmenty

Postawa ciała w łańcuchach

Cykle: powstawania i kontroli w kończynie dolnej

AL w obrębie kości biodrowej w tułowiu

AL w przeponie

AL a narządy trzewne w obrębie czaszki

AL w kończynie górnej 

 

ZJAZD 2

PL w obrębie czaszki

PL w kończynie górnej

PL w tułowiu

PL a kość biodrowa

PL w miednicy

PL w kończynie dolnej

Masy i międzymasy

 

ZJAZD 3

Łańcuchy osi pionowej AM i PM

Charakterystyka łańcuchów AM i PM

AM w kończynie dolnej  (biodro, kolano, stopa)

AM w miednicy (miednica mniejsza i większa)

AM w kości biodrowej i kości krzyżowej

AM w tułowiu

AM w szyi

AM w czaszce

AM w kończynie górnej

 

ZJAZD 4

PM w kończynie dolnej

PM w miednicy

PM w klatce piersiowej i kręgosłupie

PM w czaszce

PM w kończynie górnej

 

ZJAZD 5

Łańcuchy PA i AP

Charakterystyka łańcuchów PA, AP i PAAP

Łańcuchy PA. AP PAAP w czaszce

Łańcuchy PA. AP PAAP w kręgosłupie

Przepona a łańcuchy PA, AP PAAP

 

ZJAZD 6

Oddychanie a  łańcuchy PA. AP PAAP 

Łańcuchy PA,  AP,  PAAP w miednicy

Łańcuchy PA,AP, PAAP w szyi

Łańcuchy PA,AP, PAAP w kończynie dolnej

Łańcuchy PA,AP, PAAP w kończynie górnej

 

ZJAZD 7

Biomechanika Łańcuchów Mięśniowych

Powtórzenie podstawowych Łańcuchów Mięśniowych

Biomechanika AL. i PL

Biomechanika AM i PM

Biomechanika PA AP i PAAP

Diagnozowanie Łańcuchów Mięśniowych

Strategie leczenia w łańcuchach mięśniowych i stawowych G.D.S. (STR)

 • Philippe CAMPIGNION, 
 • Dominique CHALAND, 
 • Isabelle BESTEL,

Czas trwania przyjętej formy w godzinach:  108 h/144 h godzin dydaktycznych – zajęć praktycznych i teoretycznych

Forma szkolenia:  szkolenie podyplomowe w systemie zaocznym 4 zjazdowym

Strategie 1 edycja 1022-25/02/2024
Strategie 2 edycja 1025-28/04/2024
Strategie 3 edycja 106-9/06/2024
Strategie 4 edycja 1011-14/07/2024
  
Strategie 1 edycja 11/02/2025
Strategie 2 edycja 11 
Strategie 3 edycja 11 
Strategie 4 edycja 11 

VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań

fizjoterapeuci i osteopaci po ukończonym szkoleniu Łańcuchy mięśniowe i stawowe G.D.S.

Edycja 10 – 10 000 zł

Edycja 11 – 12 000zł

Zjazd 1 

Strategie leczenia-miednicy

 1. wstęp do strategii leczenia
 2. Teoria trójkątów PL,AM i PM Proces zaburzenia struktury
 3. Człowiek w pięciokącie, kwadracie, kole. Linia sił w miednicy
 4. Praktyka – znaczenie przesunięcia w stawie biodrowym, przesunięcie guzowatości piszczeli
 5. Mięśnie miedniczno-krętarzowe, wiązała czynne stawu biodrowego. Skłon w przód
 6. Palpacyjne punkty odniesienia i pomiary miednicy. Schemat asymetryczny
 7. Kalka milimetrowa i kształt czworoboku kości krzyżowej. Wzbudzanie stawu krzyżowo -biodrowego
 8. Miednica statyczna, miednica dynamiczna. Możliwe ruchy stawu biodrowego i wiązadła miednicy
 9. Skutki nutacji i kontrnutacji S1 oraz nieprawidłowej pozycji kości  krzyżowej. Bóle łonowe
 10. Klasyczny schemat asymetryczny miednicy. Badanie kliniczne
 11. Zbiegi dla miednicy (praktyka)
 12. Omówienie przykładowych przypadków. Leczenie.
 13. Omówienie przykładowych przypadków. Leczenie.
 14. Powtórzenie materiału i ćwiczenia utrwalające wiedzę

 

Zjazd 2 

Strategie leczenia-kończyna dolna

 1. Równowaga ciała w staniu. Wyciski. 
 2. Fizjologiczne wyciski w k. Dolnej dla każdego z łańcuchów 
 3. Segmentarna analiza morfologiczna AL 
 4. Segmentarna analiza morfologiczna PL 
 5. Segmentarna analiza morfologiczna AM 
 6. Segmentarna analiza morfologiczna PM 
 7. Segmentarna analiza morfologiczna PAAP 
 8. Współzawodnictwo AL PL 
 9. Współzawodnictwo AM PL i AM PL PM 
 10. Fizjologiczne skręcenia w łańcuchu stawowym kończyny dolnej 
 11. Testy elastyczności łańcuchów 
 12. Segmentarna analiza morfologiczna i testy elastyczności w grupach po 3 osoby 
 13. Prezentacja 4 przypadków, synteza analizy, leczenie 
 14. Powtórzenie fizjologii stopy. Praca nad równowagą 
 15. Dostrajanie kończyny dolnej
 16. Badanie i przeprogramowanie chodu 

 

Zjazd 3 

Strategie leczenia-tułów

 1. Masaż restrukturyzujący plecy
 2. Zabiegi powierzchowne dla PL, AM i PM
 3. Dostrajanie na przedniej stronie tułowia
 4. Wyciski fizjologiczne- przypomnienie, powtórka
 5. Wyciski  nadmierne (niefizjologiczne)- przypomnienie, powtórka
 6. Oddychanie-w kręgosłupie- testy
 7. Co dzieje się z klatką piersiową i brzuchem?
 8. Rodzaje oddychania zależne od typu łańcucha
 9. Kregoznyk PAAP, PM, AM
 10. Testy oceniające sposób oddychania
 11. Testy i uwalnianie klatki piersiowej
 12. Synergiczne przeprogramowanie przepony i mięśnia poprzecznego brzucha
 13. Badanie i leczenie pacjentów

 

Zjazd 4 

Strategie leczenia-kręgosłup szyjny i kończyna górna

 1. Trójkąt ze szczytem na PA
 2. Proces zaburzania i struktury szyi
 3. Schemat PAAP AL i PAAP PL
 4. Przypomnienie fizjologii kręgosłupa szyjnego
 5. Odwrócenie krzywizn- różne rodzaje
 6. Typy budowy szyi
 7. Testy i techniki uwalniające dla różnych typów łańcuchów
 8. Poszczególne poziomy funkcjonalne kręgosłupa szyjno-piersiowego
 9. Okolica podpotyliczna- testy i zabiegi uwalniające
 10. Środkowa część kręgosłupa szyjnego- testy i zabiegi uwalniające
 11. Przejście szyjno-piersiowe testy i zabiegi uwalniające
 12. Klasyczny schemat asymetryczny
 13. Zabiegi korekcyjne
 14. Fizjologia obręczy barkowej i kończyny górnej- przypomnienie 
 15. Testy i techniki poprawy
 16. Dostrajanie kończyny górnej

Szkolenia rozwijające

Nabywanie świadomości ciała (gimnastyka)

fizjoterapeuci i osteopaci po ukończonym szkoleniu Łańcuchy mięśniowe i stawowe
G.D.S.

Isabelle BESTEL

Czas trwania przyjętej formy w godzinach: 24 h/ 32 h godzin dydaktycznych – zajęć praktycznych i
teoretycznych
Forma szkolenia: szkolenie podyplomowe w systemie zaocznym 1 zjazdowe

ŁM czaszka/10/2024
ŁM twarz/10/2024

ŁM Czaszka – 3 000zł

ŁM Twarz – 2 500zł

VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań

1. Uświadomienie własnych napięć. Ćwiczenia sprawdzające napięcia łańcuchów AM i PM
2. Uświadomienie własnych napięć. Ćwiczenia sprawdzające napięcia łańcuchów AL i PL
3. Uświadomienie własnych napięć. Ćwiczenia sprawdzające napięcia łańcuchów PA i AP
4. Nabycie świadomości kości: zbudować swoją strukturę. Wibracje kostne
5. Równoważenie napięć mięśniowych: zamieszkać w swojej strukturze. Ćwiczenia balansujące napięcia
mięśniowe- kończyna dolna i miednica

6. Równoważenie napięć mięśniowych: zamieszkać w swojej strukturze. Ćwiczenia balansujące napięcia
mięśniowe- kończyna górna i tułów
7. Równoważenie napięć mięśniowych: zamieszkać w swojej strukturze. Ćwiczenia balansujące napięcia
mięśniowe- głowa i szyja
8. Wprowadzenie rytmu do ruchu w oparciu o kości poprzez uwolnienie mięśni w rytmicznej spirali
9. Nić przewodnia- kolejność w zabiegach. Omówienie kolejności ćwiczeń, praktyka.
10. Przywrócenie funkcjonalności stawów biodrowych i miednicy
11. Przywrócenie równowagi osi pionowej w płaszczyźnie strzałkowej. Klatka piersiowa i oddychanie
12. Powtórzenie sekwencji ćwiczeń. Podsumowanie, dyskusja.

Szkolenia rozwijające

Czaszka. Łańcuchy napięcia mięśniowo-powięziowego i kostno-stawowego

fizjoterapeuci i osteopaci po ukończonym szkoleniu ŁM

Philippe CAMPIGNION Kinésithérapeute-formateur C.F.P.C.,
Isabelle BESTEL Kinésithérapeute-formateur C.F.P.C.

29,5 godzin – zajęć praktycznych i teoretycznych / 39 h dydaktycznych

ŁM czaszka 19-21/09/2024
ŁM twarz 21-22/09/2024
 

5 500 zł netto/ brutto

Versus Medicus Ciechomski Sp. z o. o. ul Strzelecka 49, 61-846 Poznań.
Budynek Centrum Biznesowe Victoria piętro I

1. Podstawowe koncepcje: Położenie i fizjologii kości czaszki.
2. Wpływ łańcuchów mięśniowych na ustawienie i elastyczność kości czaszki.
3. Trzy przepony
4. Kości czaszki pod wpływem łańcuchów napięcia mięśniowo-powięziowego osi pionowej: Potylica:
lokalizacja i chwyt do korekcji, połączenia z innymi obszarami ciała.
5. Kości ciemieniowe: lokalizacja i chwyt do korekcji, powiązania z innymi obszarami ciała.
6. Kość czołowa i kości właściwe nosa: lokalizacja i chwyt do korekcji, powiązania z innymi rejonami
ciała.
7. Hamowanie napięć PM w czaszce i twarzy (warsztat w parach).
8. Kości czaszki pod wpływem łańcuchów napięcia mięśniowo-powięziowego osi poziomej:
Kość skroniowa, żuchwa i staw skroniowo-żuchwowy: lokalizacja i chwyt do korekcji,
powiązania z innymi obszarami ciała.
Szumy uszne: teren predysponujący (propozycja) i protokół leczenia (warsztat w parach).
9. Wpływ kości klinowej na podniebienie i twarz:
Kość klinowa: lokalizacja i chwyt do korekcji, powiązania z innymi obszarami ciała.
Kość sitowa
Lemiesz.
Kość podniebienna
Szew pomiędzy kością klinową i czołową
Kości jarzmowe i szczęka. AP i AM w twarzy.
Kość gnykowa pomiędzy AM i PA.
Spojenie klinowo-podstawne i łańcuchy osi pionowej PM – AM i PA.
Korekta tzw. deformacji czaszki w banana.
Techniki korekcji i uwalniania: równoważenie PM i PA (warsztat w parach).
Lemniskaty czaszki: teoria i praktyka.
10. Część praktyczna
11. Ewaluacja i odpowiedzi na pytania
Scroll to Top