Versus Medicus

Energetyczne Równoważenie (EB)

Szkolenie Energetic Balancing składa się zarówno z lokalnego jak i całościowego podejścia do leczenia uszkodzeń energetycznych ciała.

Łączy zasady teorii kwantowej i medycyny energetycznej tworząc systematyczne podejście do leczenia i równoważenia układu energetycznego ciała.

EB1 + EB2

1: Układ mięśniowo-szkieletowy (EB1-MS) Pierwszy kurs uczy podejścia lokalnego, które obejmuje instrukcje dotyczące oceny i leczenia zmian energetycznych w układzie mięśniowo-szkieletowym (powięzi, mięśni, kości, stawów, szwów, opon mózgowych i ciał obcych) w jednym miejscu. Wykład wprowadza do Modelu Standardowego fizyki cząstek elementarnych i wyjaśnia, w jaki sposób cząstki energetyczne tworzą całą obserwowalną materię (teoria cząstek elementarnych). Ćwiczenia laboratoryjne obejmują przeprowadzanie sesji energetycznego samoleczenia, sesji leczenia twarzą w twarz oraz sesji leczenia na odległość. 

2: Umysł Ciało 2 (EB2-MB): Ten drugi kurs opiera się na zawartości kursu EB1-MS i zawiera instrukcje dotyczące oceny i leczenia zmian energetycznych w obrębie trzewi, powięzi trzewnych i gruczołów dokrewnych. Sesje terapeutyczne rozszerzają się o wiele lokalizacji i wektorów. Wykład rozszerza teorię cząsteczek materii o wprowadzenie teorii fal kwantowych. Kurs ten wprowadza również Czynniki Wewnętrzne (myśli, przekonania, emocje i zachowania) oraz to, jak te czynniki mogą wpływać na zdrowie fizyczne. Zajęcia laboratoryjne obejmują przeprowadzanie sesji energetycznego samoleczenia, sesji terapeutycznych twarzą w twarz oraz sesji terapeutycznych na odległość.

Wymagania wstępne

Fizjoterapeuci i osteopaci

Prowadzący

Kerry D'Ambrogio

Treść akordeonu

Rehabilitant, osteopata, tłumacz, Międzynarodowy Instruktor Metody
Fascial Manipulation Stecco.
Ukończył fizjoterapię na Uniwersytecie Jagiellońskim (Collegium
Medicum) oraz studia podyplomowe z osteopatii w Sutherland
College of Osteopathic Medicine (Bruxelles-Warszawa).
Swoje doświadczenie zdobywał pracując i szkoląc się przez kilka lat
w 5 krajach. Łącznie przeszedł ponad 3000 godzin szkoleń
podyplomowych. Oprócz odbytych szkoleń i studiów
podyplomowych przez okres ponad 2 lat tłumaczył zajęcia w
szkołach osteopatii FICO (Flanders International College of
Osteopathy) oraz PAO (filii znanej brytyjskiej szkoły ESO).
Obserwacja różnych nurtów i sposobów pracy czy jej organizacji w
różnych znaczących ośrodkach (Paryż/Cambridge/Nicea/Padwa)
pozwoliły mu wypracować swój własny styl pracy.
Absolwent wielu kursów rozwijających, prowadzi prywatną praktykę
w Krakowie, jednocześnie cały czas szkoląc się w zakresie
nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych.

Informacje o szkoleniu EB

EB1 + EB2

32,5 godzin / 43 h dydaktycznych – zajęć praktycznych i teoretycznych

szkolenie podyplomowe w systemie zaocznym 1 zjazdowym ( 2 części EB1+EB2))

5000 zł

28/02-3/03/2024

  • VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań

EB3

Energetyczne równoważenie całego ciała (EB3-TB): Trzeci kurs uczy podejścia całościowego (Total Body Approach), które nadal opiera się na treści poprzedniego kursu (EBMS/EBMB), obejmując instrukcje dotyczące oceny i leczenia zmian energetycznych w całym wspierającym systemie fizycznym (nerwowym, tętniczo-żylnym i limfatycznym) oraz sieciach energetycznych (dantianach, czakrach i meridianach) ciała. W trakcie tej części szkolenia omawiane są inne teorie kwantowe i interpretacje eksperymentów z podwójnym światłem oraz ich wpływ na obserwowalną materię i świadomość. Kurs ten wprowadza również koncepcję Świadomości (czynnika wewnętrznego) i czynników zewnętrznych oraz tego, jak oba mogą wpływać na całościowe uszkodzenie ciała. Wprowadzono dodatkowe narzędzia aktywacyjne, a miejsca leczenia zostały rozszerzone o łańcuchy powięziowe, regiony, obrazy i kombinacje. Instrukcje ćwiczeń praktycznych obejmują sposób wykonywania energetycznych sesji samoleczenia, sesji leczenia twarzą w twarz i zdalnych sesji leczenia.

Wymagania wstępne

Fizjoterapeuci i osteopaci  po EB1-MS i EB2-MB.

Prowadzący

Kerry D'Ambrogio

Treść akordeonu

Rehabilitant, osteopata, tłumacz, Międzynarodowy Instruktor Metody
Fascial Manipulation Stecco.
Ukończył fizjoterapię na Uniwersytecie Jagiellońskim (Collegium
Medicum) oraz studia podyplomowe z osteopatii w Sutherland
College of Osteopathic Medicine (Bruxelles-Warszawa).
Swoje doświadczenie zdobywał pracując i szkoląc się przez kilka lat
w 5 krajach. Łącznie przeszedł ponad 3000 godzin szkoleń
podyplomowych. Oprócz odbytych szkoleń i studiów
podyplomowych przez okres ponad 2 lat tłumaczył zajęcia w
szkołach osteopatii FICO (Flanders International College of
Osteopathy) oraz PAO (filii znanej brytyjskiej szkoły ESO).
Obserwacja różnych nurtów i sposobów pracy czy jej organizacji w
różnych znaczących ośrodkach (Paryż/Cambridge/Nicea/Padwa)
pozwoliły mu wypracować swój własny styl pracy.
Absolwent wielu kursów rozwijających, prowadzi prywatną praktykę
w Krakowie, jednocześnie cały czas szkoląc się w zakresie
nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych.

Informacje o szkoleniu EB

EB3

19,5 godzin / 26 h dydaktycznych – zajęć praktycznych i teoretycznych

Forma szkolenia: szkolenie podyplomowe w systemie zaocznym 1 zjazdowym

3000 zł

7-9/03/2024

  • VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań
Scroll to Top