Versus Medicus

Autonomiczny układ nerwowy – diagnostyka i leczenie (AUN)

Celem kursu jest przedstawienie najnowszych informacji na temat zaburzeń i dysfunkcji w autonomicznym układzie nerwowym oraz ich wpływu na praktykę kliniczną terapeuty manualnego. W czasie kursu omawiane są zaburzenia wpływające na psychosomatykę, dysfunkcje narządów, zwojów, splotów nerwowych zależnie od poziomu występowania.

Wymagania wstępne

 fizjoterapeuci i osteopaci

Prowadzący

dr Jarosław Ciechomski

Największą pasją mojego życia jest praca z człowiekiem. Nie ze standardowo rozumianym pacjentem, postrzeganym tylko i wyłącznie przez pryzmat jego choroby czy problemu, ale z człowiekiem jako istotą na której ogólny dobrostan wpływa, oprócz „fizycznego” stanu organizmu, także całokształt sytuacji budowanej przez jego stan psychiczny, sposób życia i warunki, w jakich przyszło mu funkcjonować. Dlatego właśnie prawie dziesięć lat temu postanowiłem zostać osteopatą. To dla mnie sztuka myślenia i leczenia (w tej właśnie kolejności), sztuka prowadzenia pacjenta ku zdrowiu i lepszemu samopoczuciu, bazująca na zasadzie, że ciało jest nierozłączną całością.

Informację o szkoleniu

 25,5 godzin – zajęć praktycznych i teoretycznych / 34 h dydaktycznych

szkolenie podyplomowe w systemie niestacjonarnym (zaocznym)

3 000 zł

Poznań

AUN edycja 918-20/01/2024
AUN edycja 1012-14/09/2024

Sosnowiec

AUN11-13/07/2024
 • VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań
 • RCKU ul. Stalowa 9 a , 41-214 Sosnowiec
 1. Nowe spojrzenie na anatomię i fizjologię AUN. Rola nerwu błędnego i przeponowego, nerwy trzewne 
 2. Wybrane teorie tłumaczące zaburzenia w AUN 
 3.  Zaburzenia psychosomatyczne – rola AUN w etiopatologii 
 4. Jak rozpoznać traumę w ciele pacjenta 
 5. Podział zaburzeń w układzie AUN w zależności od funkcji układu nerwowego
 6. Badanie zaburzeń w AUN – jak wyciągać wnioski kliniczne 
 7. Leczenie zaburzeń pierwszorzędowych 
 8. Leczenie zaburzeń drugorzędowych AUN 
 9. Leczenie zaburzeń trzeciorzędowych AUN 
 10. Leczenie splotów trzewnych. Leczenie zaburzeń splotów i zwojów w połączeniu z mózgiem 
 11. Leczenie innych rejonów ciała w połączeniu z mózgiem 
 12. Kliniczna prezentacja leczenia pacjenta z zaburzeniami AUN. Omówienie przypadku, dyskusja.
Scroll to Top