Versus Medicus

Diagnostyka neurologiczna w fizjoterapii i osteopatii

Wymagania wstępne

fizjoterapeuci i osteopaci

Prowadzący

mgr Rafał Bochyński D.O.
Dyplomowany Osteopata, absolwent Sutherland College of Osteopathic Medicine. Absolwent – AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu – 5 letnie studia magisterskie.
Wybrane szkolenia
Clinical Applications for Disc Disorders – Jean-Pierre Barral, D.O.
Semiologia endokrynologiczna i pediatryczna – Victor Rodrigues de Castro,M.D., D.O.
Listening Techniques: advance – Gail Wetzler, PT
Fascial Manipulation: Visceral Manipulation – Andrea Pasini, P.T, Cultrera Pina, M.D
Listening Techniques – Roberto Bonanzinga D.O.
Brain and cranial nerve manipulation – Christoph Sommer, HP
Neural Manipulation – Peripheral Nerve Manipulation – Lower Body – Christoph Sommer, HP
Tensegrity Touch – Luiz Fernando Bertolucci M.D.
Visceral-Vascular Manipulation – Jean-Pierre Barral, D.O.
Neural Manipulation – Peripheral Nerve Manipulation – Upper Body – Christoph Sommer, HP
Neural Manipulation – Neuromeningeal Manipulation – An Osteheopatic Approach to Trauma and Whiplash – Christoph Sommer, HP
Osteopatia w Pediatrii – Marie-Caroline Willieme D.O.
Normalizacja dynamiki trzewnej wg. teorii G. Fineta i Ch. Williame’a – Fabio Paravano D.O., Lorenzo Carminati D.O.
Mastercours Powięzi – Serge Paoletti D.O.
Staw skroniowo-żuchwowy – Pierre-Michel Dugailly D.O.
Clinical judgement in Osteopathy – Clive Standen D.O.
Fascial Manipulations wg Stecco – Dr Jarosław Ciechomski D.O.
Diagnostyka i leczenie stanów ostrych – Thierry Colot D.O.
Anatomia sekcyjna

Informację o szkoleniu

19,5 godzin – zajęć praktycznych i teoretycznych / 26 h dydaktycznych

szkolenie podyplomowe w systemie niestacjonarnym (zaocznym) 1 zjazdowy

2000 zł  netto/brutto

19-21/05/2023

27-29/10/2023

VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań

I. Badanie neurologiczne
1. Wywiad
2. Badanie:
 Czucia
 Motoryki
 Siła mięśniowa
 Odruchy
 Koordynacja
 Objawów dodatkowych
 Nerwów czaszkowych
II. Objawy kliniczne w zależności od miejsca uszkodzenia (anatomia, fizjologia, patologia)
1. Mózgowie:
 Droga piramidowa
 Droga pozapiramidowa
 Móżdżek
 Opony mózgowo – rdzeniowe
2. Rdzeń kręgowy:
 Zespół Browna-Sequarda
 Stwardnienie zanikowe boczne
 Nowotwory O.U.N.
 Mielopatia szyjna
 Stwardnienie rozsiane
3. Obwodowy układ nerwowy:
 Zespół korzeniowy
 Uszkodzenie splotu i nerwów obwodowych
4. Polineuropatie
III. Analiza przypadków klinicznych
IV. Anatomia palpacyjna wybranych nerwów obwodowych

Scroll to Top