Versus Medicus

Kluczowa rola diagnostyki autonomicznego układu nerwowego

diagnostyka autonomicznego układu nerwowego

Układ nerwowy, w tym wyodrębniony autonomiczny układ nerwowy, odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Szybki postęp cywilizacyjny, nieustanny pośpiech, stres i utrzymujący się długotrwale stan napięcia, prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu AUN. Jeśli odruchów pobudzających jest więcej niż hamujących, równowaga zostaje zachwiana, co uzewnętrznia się objawami chorobowymi Pacjenta. Tylko właściwa diagnostyka, pozwalająca dotrzeć do źródła choroby czy powodów jej nasilenia, da fizjoterapeucie pełen obraz i umożliwi efektywne i skuteczne leczenie.

Czym jest autonomiczny układ nerwowy?

Autonomiczny układ nerwowy, nazywany inaczej układem wegetatywnym, jest częścią układu nerwowego, która kieruje procesami fizjologicznymi w organizmie. Wypustki komórek nerwowych przewodzą impulsy nerwowe do narządów wewnętrznych. AUN powoduje reakcje niezależne od woli, takie jak bicie serca, wydzielanie żółci i śliny. Jest zbudowany z zespołu ośrodków nerwowych, oraz dróg nerwowych odśrodkowych i dośrodkowych. Jego części zlokalizowane są w rdzeniu kręgowym, zwojach nerwowych, zwojach nerwów czaszki i w pniu mózgu.

Zadania autonomicznego układu nerwowego

Wszystkie narządy wewnętrzne człowieka są unerwione przez autonomiczny układ nerwowy. AUN spełnia więc wiele funkcji, a do najważniejszych należy zaliczyć kierowanie krążeniem krwi, oddychaniem, metabolizmem, trawieniem, rozmnażaniem czy wydzielaniem gruczołowym. Reguluje również czynności serca, ciśnienie krwi, funkcje układu moczowego, zapotrzebowanie energetyczne, ciepłotę ciała i poziom płynów w organizmie. Układ nerwowy stymuluje więc mięśnie gładkie narządów krwionośnych i wewnętrznych, gruczoły wydzielania wewnętrznego i zewnętrznego oraz mięsień sercowy. 

Silny i zrównoważony układ nerwowy odpowiada za zachowania obronne organizmu i wspomaga układ odpornościowy, co pozwala na większą aktywność fizyczną człowieka. Z kolei w czasie spoczynku zapewnia pełną regenerację ciała. Jeśli natomiast układ nerwowy zostanie osłabiony, pojawiają się zaburzenia czynnościowe i choroby. Dlatego tak ważna jest diagnostyka i utrzymanie równowagi autonomicznego układu nerwowego. 

Budowa autonomicznego układu nerwowego

Budowa AUN charakteryzuje się nierównomiernym rozmieszczeniem ośrodków  w ośrodkowym układzie nerwowym, występowaniem włókien nerwowych przed i zazwojowych oraz stosunkowo wolnym przewodzeniem impulsów nerwowych. 

Biorąc pod uwagę względy anatomiczne i czynnościowe, układ nerwowy dzieli się na dwie zasadnicze części: współczulną-pobudzającą i przywspółczulną-hamującą. Z kolei elementy współczulne i przywspółczulne tworzą zespół ośrodków nerwowych, drogi nerwowe odśrodkowe i drogi nerwowe dośrodkowe. Obydwa układy działają na siebie wzajemnie i regulują swoją pracę, a także współistnieją w połączeniu z korowymi, podwzgórzeniowymi i rdzeniowymi ośrodkami autonomicznymi oraz splotami autonomicznymi narządowymi. 

W zwojach nerwowych lub zwojach nerwów czaszkowych znajdują się drogi aferentne, a więc doprowadzające impuls nerwowy od receptora bodźca, poprzez nerw czuciowy, kojarzeniowy oraz ruchowy do efektora. Ośrodki autonomiczne zaś, zlokalizowane w rdzeniu kręgowym oraz w pniu mózgu, odpowiadają za przewodzenie impulsów z narządów wewnętrznych i naczyń krwionośnych, poprzez drogi eferentne, czyli wyprowadzające. 

Elementem AUN jest również część trzewno-czuciowa, która przenosi do ośrodka układu nerwowego informacje na temat stanu narządów wewnętrznych oraz część jelitowa, koordynująca ruchy jelit i wydzielanie jelitowe.

Pobudzająca część współczulna AUN

Część współczulna autonomicznego układu nerwowego zlokalizowana jest w ośrodkach autonomicznych części piersiowo-lędźwiowej, obejmuje więc nerwy: sercowe, krzyżowe, lęźwiowe i piersiowe oraz sploty nerwowe: płucny, sercowy, trzewny, podbrzuszny, przełykowy i tętniczo-szyjny. Pobudzany przez noradrenalinę, mobilizuje organizm do działania. Układ współczulny, nazywany sympatycznym, jest uruchamiany w sytuacjach stresowych i odpowiada za aktywność organizmu. Neurony odbierają bodźce z otoczenia, przetwarzają je w impulsy, które płyną do mózgu, wywołując konkretne odczucia i pobudzając do działania. 

Hamująca część przywspółczulna AUN

Ośrodki układu przywspółczulnego znajdujące się w pniu mózgu i rdzeniu kręgowym, a także sploty śródpiersiowy, miedniczny i trzewny, hamują aktywność układu współczulnego i pomagają w odpoczynku, regeneracji organizmu oraz w procesie trawienia. Układ przywspółczulny zlokalizowany głównie w nerwie błędnym, reguluje każdy narząd osobno, działając miejscowo i bardzo precyzyjnie. Nazywany jest parasympatycznym, ponieważ jego działanie przejawia się w sytuacjach relaksu i spokoju, gdy organizm nie jest zmuszany do aktywności.

Diagnostyka autonomicznego układu nerwowego

Niezwykle ciężko jest zdiagnozować autonomiczny układ nerwowy, ponieważ jego zaburzenie daje objawy charakterystyczne również dla innych schorzeń, np. układu mięśniowo-szkieletowego lub czaszkowo-krzyżowego. Właściwe rozpoznanie zaburzeń psychosomatycznych oraz wykrycie traumy w ciele człowieka, niezbędne jest do zastosowania właściwego leczenia zaburzeń pierwszo, drugo i trzeciorzędnych AUN. W celu zgłębienia tematu AUN, zapraszamy na szkolenie dr Jarosława Ciechomskiego z zakresu zdefiniowania źródła zaburzeń, rozpoznawania objawów i doboru technik leczenia Pacjenta z dysfunkcjami autonomicznego układu nerwowego.

Choroby układu autonomicznego

Zaburzona równowaga i brak harmonii w działaniu autonomicznego układu nerwowego, uwydatniają się w objawach towarzyszących chorobom::

 • neurologicznym – zaburzenie czucia, ból
 • neurozwyrodnieniowym – zaparcia, łojotok, ślinotok
 • układu sercowo-naczyniowego – arytmia serca
 • nadciśnienia tętniczego
 • dermatologicznym – potliwość, problemy z  trofiką skóry
 • miażdżycy
 • cukrzycy

Dysfunkcja AUN prowadzi również do chorób układu autonomicznego, czyli dysautonomii, dla której charakterystyczne są:

 • zaburzenia snu i zaburzenia oddechowe (chrapanie, świst krtaniowy i bezdech senny)
 • problemy z oddawaniem moczu
 • dolegliwości naczynioruchowe – łamliwe paznokcie, nieprawidłowe zabarwienie skóry
 • zakłócenia wydzielnicze – potu, łez, śliny
 • problemy z prawidłowa ciepłotą ciała
 • zaburzenia reakcji źrenic na światło
 • dolegliwości układu pokarmowego – trudności z połykaniem, biegunki, zaparcia.

Zobacz także:

 • Rozpoznanie i terapia dysfunkcji dna miednicy
  Mięśni dna miednicy odpowiadają za podstawowe funkcje życiowe organizmu człowieka, związane z układem pokarmowym, wydalniczym i rozrodczym. Poza tym, działają stabilizująco na odcinek lędźwiowy i krzyżowy kręgosłupa. Są najbardziej aktywną grupą mięśniową podczas wykonywania codziennych czynności ruchowych, dlatego zaburzenie ich pracy stanowi dla człowieka spore ograniczenie. Wiele dolegliwości udaje się całkowicie wyeliminować. Sukces leczenia zależy od  odpowiednio wcześnie rozpoczętego leczenia zachowawczego. … Czytaj więcej.
 • Rodzaje chorób endokrynologicznych i rola układu endokrynnego
  Prawidłowe funkcjonowanie układu endokrynnego jest warunkiem zdrowia i dobrego samopoczucia. Niestety, zaburzenia ze strony układu dokrewnego są bardzo częste, a zarazem trudne do rozpoznania. Wszelkie objawy sygnalizujące proces chorobowy powinny być impulsem do oznaczenia poziomu hormonów. Dużą rolę odgrywa więc profilaktyka oraz właściwe i szybkie postawienie diagnozy. Rola układu endokrynnego Układ endokrynny, poprzez wydzielanie hormonów, reguluje pracę tkanek, które mają wpływ na wszystkie układy organizmu. … Czytaj więcej.
 • Diagnozowanie i leczenie schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych
  Zmęczenie, napięcie czy ból głowy przypominający migrenę, bardzo często swoje podłoże znajduje w zaburzeniach autonomicznego układu nerwowego stawów skroniowo-żuchwowych, czaszki i gardła. W ruch przywodzenia żuchwy zaangażowane są cztery pasy symetrycznych mięśni: skroniowe, żuchwowe, skrzydłowe przyśrodkowe i skrzydłowe boczne.
Scroll to Top