Versus Medicus

Leczenie skoliozy metodą łańcuchów mięśniowych i stawowych G.D.S

metoda łańcuchów mięśniowych i stawowych G.D.S

Innowacyjna metoda łańcuchów mięśniowych i stawowych G.D.S. swoją skuteczność zawdzięcza kompleksowemu podejściu do ludzkiego ciała. Łączy w sobie rehabilitację, fizjoterapię, dbanie o zdrowie i zapobieganie problemom, szczególnie uwzględniając aspekty związane z psychiką i zachowaniem człowieka. Metoda nie daje fizjoterapeutom czy osteopatom gotowych, szablonowych rozwiązań w zakresie podejścia do psychiki i ciała, gdyż każdy przypadek jest inny. Kładzie natomiast nacisk rozumienie zależności biomechanicznych, które umożliwi dobranie odpowiedniej techniki pracy i narzędzi najlepiej dopasowanych do sytuacji.  Podstawą sukcesu w stosowaniu metody G.D.S. jest doskonała znajomość anatomii i fizjologii.

W czym tkwi fenomen metody G.D.S.

Metoda G.D.S., polegająca na badaniu wielu powiązań na poziomie ciała i emocji zakłada, że wszystkie części ciała zależą od siebie wzajemnie, a połączone są mięśniami, które układają się w łańcuchy. Łańcuchy zaś są ze sobą powiązane i stanowią uzupełniające się przeciwieństwa w zależności od tego, którą stronę ciała wyrażają w swoim napięciu. Nadmiar napięcia mięśniowego powoduje hamowanie funkcji danego łańcucha, wyrażające się bólem i sztywnością, a jednocześnie stopniowo determinuje serie przemieszczeń stawowych, pobudzających ukazanie się łańcucha przeciwstawnego. Ponieważ układy mięśniowe i łańcuchy stawowe są ze sobą powiązane, napięcie powoduje ogólne pogorszenie się stanu psycho-mechanicznego.

Zatem wszystkie emocje, uczucia, doświadczenia, sposób bycia, higiena życia, żywienie oraz wszelkie napięcia wywierają wpływ na postawę, oddychanie i gesty. 

Opracowana przez fizjoterapeutkę i osteopatkę Godelieve Denys-Struyf koncepcja współdziałania stawów i grup mięśni, jest więc narzędziem wyrazu psychiczno-cielesnego. Te właśnie powiązania pomiędzy wyrażaniem osobowości, postawą i zachowaniem, dały podstawę do opracowania metody łańcuchów mięśniowych i stawowych G.D.S. Autorka metody zdefiniowała 6 łańcuchów mięśniowo-powięziowych, a szczegółowa analiza kinezjologicznej pracy mięśni i stawów, uczyniła fizjoterapię niezwykle skuteczną w pracy z dolegliwościami bólowymi i zaburzeniami układu ruchu oraz dającą długotrwałe efekty. Ponadto metoda G.D.S. jest wykorzystywana nie tylko w celach terapeutycznych, ale też zapobiegawczych. 

Wskazania do stosowania metody łańcuchów mięśniowych i stawowych

Ze względu na dużą skuteczność oraz szerokie zastosowanie metody, może być skierowana zarówno do osób dorosłych jak i dzieci. Wykonana na etapie zapobiegania, pozwala na lepsze codzienne kierowanie napięć, związanych z zachowaniami oraz na uświadamianie właściwych gestów. Jeśli zaś chodzi o terapię, to opracowane strategie postawy, oddziałują na przyczyny patologii, takie jak bóle szyi, ból lędźwiowy, lumbago, zwyrodnienie stawów. Sięgnięcie do źródła dysfunkcji, pozwala uniknąć ich nawrotów w przyszłości, albo niweluje ryzyko pojawienia się nowych patologii. Terapia metodą G.D.S. eliminuje zaburzenia statyki kręgosłupa oraz leczy patologie kończyn, do których zaliczamy wady stóp, kolan, miednicy i pozorne skrócenie kończyn. 

Terapia metodą łańcuchów mięśniowych i stawowych G.D.S

Terapia metodą łańcuchów mięśniowych i stawowych zorientowana jest na podniesienie świadomości w zakresie przebiegu mięśni, ich wzajemnych interakcji oraz oddziaływania na układ szkieletowy i stawy. Dzięki temu Pacjent uczy się prawidłowych gestów oraz poprawnego ruchu, pozwalających na optymalne wykorzystanie ciała. Tylko świadome wyrównywanie napięć mięśniowych w odniesieniu do własnego szkieletu, może doprowadzić do równowagi w ruchu ciała. 

Do najpopularniejszych zabiegów metodą G.D.S. należą:

 • metody odruchowe
 • modelowanie kostno-stawowe
 • mobilizacje stawowe
 • pozycje rozciągające
 • stymulacja i koordynacja napięć mięśniowych
 • napięcia izometryczne

Pozbawione równowagi łańcuchy, spowalniają funkcje fizyczne, psychiczne, powodują ból i sztywność, dlatego tak ważne jest równoważenie napięć między różnymi mięśniami, które te łańcuchy budują. Terapia metodą G.D.S. eliminuje patologiczne napięcia tkanek w statyce, czego efektem jest skoordynowany ruch i właściwe sterowanie ciałem.

Pełną wiedzę na temat łańcuchów mięśniowych i stawowych G.D.S. nabędą Państwo w czasie szkolenia, którego oferta znajduje się na stronie internetowej: https://versusmedicus.pl/lancuchy-miesniowe-i-stawowe-gds/.

Leczenie skoliozy za pomocą metody G.D.S

Metoda łańcuchów mięśniowych i stawowych G.D.S. znajduje doskonałe zastosowanie w leczeniu wspomagającym proces diagnostyczny skoliozy idiopatycznej. Skolioza jest deformacją kręgosłupa, która ujawnia się w okresie szybkiego, skokowego wzrostu dzieci i młodzieży. To trójpłaszczyznowa,  strukturalna deformacja kręgosłupa, która zmienia jego budowę, powoduje asymetrię pleców, nierówne wcięcia w talii, nierówne ustawienie ramion, wystające łopatki oraz wysunięcie jednego biodra do boku. W zależności od stopnia zaawansowania choroby, leczenie skoliozy będzie się opierać na odciążaniu i korygowaniu kształtu kręgosłupa za pomocą ćwiczeń mięśni. 

Kość, mięsień i powięź stawowa stanowią jedność, dlatego tak ważne jest utrzymanie łańcuchów w równowadze, optymalizującej funkcjonowanie ciała i przyczyniającej się do jego właściwego kształtowania. Każde zaburzenie równowagi zmusza ciało do aktywacji coraz większej liczby mięśni w sposób stały, te z kolei przyczyniają się do napinania powięzi mięśni, co skutkuje powstaniem w ciele łańcucha napięć mięśniowo-powięziowych. Łańcuch, który miał hamować zaburzenie równowagi będzie je podtrzymywał, ciało przyjmuje wtedy konkretny typ postawy, zmniejsza się swoboda ruchu i występują dolegliwości bólowe.

Rodzaje łańcuchów mięśniowo-powięziowych G.D.S.

Godelieve Denys-Struyf grupuje mięśnie, których ciało używa do wyrażania się w sześć rodzin mięśniowych. Ponieważ metoda G.D.S. integruje funkcje ciała z zachowaniem psychicznym, to łańcuchy napięć mięśniowo-powięziowych zostały sklasyfikowane jako łańcuchy osobowości i łańcuchy relacji. Każdy z nich występuje podwójnie, po prawej i po lewej stronie oraz kontrolują się nawzajem: AL → PL, PL → AM, AM → PM, PM → PA, PA → AL. 

Łańcuchy osi pionowej wyrażone w płaszczyźnie strzałkowej to łańcuchy osobowości silnie oddziałujące na fizjologię kręgosłupa:

 • AM – łańcuch przednio-przyśrodkowy definiuje człowieka skrytego, czułego. Napięcia uwydatniają się w obszarze brzucha i przepony, widoczna jest kifoza piersiowa, zgięte kolana, tułów przesunięty do tyłu.
 • PM – łańcuch tylno-przyśrodkowy odzwierciedla człowieka gotowego do działania, z głową odchyloną do tyłu, postawą wysuniętą w przód i wyprostowanymi kolanami. Napięcia zlokalizowane są w obręczy barkowej i stopach. 
 • PA – łańcuch tylno-przedni wyraża człowieka dumnego i wyniosłego o wyprostowanej postawie i klatce piersiowej na wdechu. Napięcie powoduje ból pleców oraz dotyka odcinka piersiowego.
 • AP – łańcuch tylno-przedni charakteryzuje człowieka o postawie wyniosłej i pewnej siebie, ale skłonnego do depresji, z brakiem motywacji, widoczna postawa falująca, a klatka piersiowa na wydechu. Napięcie umiejscowione w przeponie, brzuchu i odcinku szyjno-piersiowym.
 • Z kolei łańcuchy osi poziomej to łańcuchy relacji, wyrażone w płaszczyźnie czołowej oraz w horyzontalnej, aktywne w obrębie kończyn i obręczy:
 • AL – łańcuch mięśniowo-powięziowy przednio-boczny, u introwertyka lokalizujący napięcie w kolanach. Cechuje człowiek o postawie zamkniętej, siedzącego ze skrzyżowanymi nogami, utrzymującego biodra w zgięciu, a barki zrotowane do środka.
 • PL – łańcuch mięśniowo-powięziowy tylno-boczny, opisuje człowieka silnego, pewnego siebie, komunikatywnego, o otwartej postawie, choć wrażliwego. To ekstrawertyk utrzymujący szeroko rozstawione barki, biodra w odwiedzeniu i wyproście, z napięciami  ukierunkowanymi na obręcz barkową, odcinek szyjny i kolana. 

Zobacz także:

 • Fizjoterapia w leczeniu urazów sportowych
  Nie tylko osoby amatorsko uprawiające sport, ale również zawodowi sportowcy są narażeni na urazy i przeciążenia. W przypadku urazów sportowych zwykle nie ma potrzeby leczenia farmakologicznego, a operacje chirurgiczne dotyczą jedynie bardzo poważnych kontuzji. Urazy sportowe i przeciążenia wymagają fizjoterapii lub rehabilitacji, a im wcześniej, tym lepiej. Całkowite zaniechanie terapii może doprowadzić do negatywnych i nieodwracalnych skutków.
 • Skolioza – przyczyny, objawy, leczenie i rehabilitacja
  Z roku na rok problem skoliozy dotyka coraz większą grupę osób, niezależnie od wieku. I chociaż medycyna z zakresu fizjoterapii i osteopatii stale się rozwija i ewoluuje, to nie ma jednolitej metody leczenia i rehabilitacji tego typu schorzenia. Wynika to z różnych przyczyn skoliozy oraz jej rodzaju. Dla każdego Pacjenta zostaje ustalone indywidualne postępowanie terapeutyczne, uzależnione od stopnia skrzywienia, jego pochodzenia, wieku Pacjenta, współistnienia objawów neurologicznych oraz tempa progresji.
 • Równoważenie energetyczne wewnętrznego środowiska ludzkiego organizmu
  Zdrowe, ludzkie ciało jest precyzyjnie dostosowane do utrzymania równowagi energetycznej, w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Rozpoznanie wszelkich zmian energetycznych w obrębie trzewi, powięzi trzewnych i gruczołów dokrewnych, wymaga holistycznego podejścia do harmonii energetycznej wewnętrznego świata. Zrozumienie tych procesów wymaga również analizy myśli, przekonań, emocji i zachowań Pacjenta oraz ich wpływu na zdrowie fizyczne.
Scroll to Top