Versus Medicus

Fizjoterapia neurologiczna

Przyczyną wielu problemów neurologicznych są przebyte urazy, infekcje lub choroby, które powodują utratę albo ograniczenie pełnej funkcjonalności układu nerwowego. Tkanka nerwowa posiada zdolności regeneracyjne, dzięki czemu właściwie stymulowany układ nerwowy będzie odtwarzał uszkodzone połączenia nerwowe, jak również tworzył nowe. Spersonalizowana fizjoterapia neurologiczna daje zatem Pacjentom szansę na poprawę zdrowia i możliwość samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.

Fizjoterapia neurologiczna

Na czym polega fizjoterapia neurologiczna?

Fizjoterapia neurologiczna to metoda leczenia i rehabilitacji wszelkich chorób wynikających z zaburzeń obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. 

Fizjoterapia neurologiczna stosowana jest u osób w każdym wieku, poczynając już od niemowlęctwa, u których choroby wrodzone lub przewlekłe przebiegają z uszkodzeniem struktur nerwowych. Zasadniczym celem fizjoterapii neurologicznej jest utrzymanie sprawności funkcjonalnej lub przywrócenie pełnej sprawności Pacjenta. Jest to jednak proces żmudny i długotrwały, a niekiedy – w przypadku chorób postępujących, prowadzony całe życie.

Kiedy fizjoterapia neurologiczna jest wskazana?

Fizjoterapia neurologiczna znajduje zastosowanie w przebiegu neurologicznych chorób przewlekłych i wrodzonych:

 • mózgowe porażenie dziecięce
 • udar mózgu
 • stan po operacji guza mózgu
 • przebyte operacje w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, np. mózgu lub rdzenia kręgowego
 • neuropatie, polineuropatie
 • stwardnienie rozsiane
 • rdzeniowy zanik mięśni (SMA)
 • stwardnienie zanikowe boczne (SLA)
 • choroba Parkinsona
 • choroba Alzheimera
 • zespół Downa
 • zespół Browna-Sequarda
 • porażenie nerwu twarzowego typu Bella
 • neuralgia trójdzielna
 • stan po urazie czaszkowo-mózgowym
 • niepełnosprawności sprzężone

Już pierwsze objawy zaburzeń w obrębie układu nerwowego, a więc bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi, osłabienie mięśni czy zaburzenia widzenia, słuchu lub mowy są sygnałem do wczesnej interwencji neurologa, fizjoterapeuty lub osteopaty. Z reguły, leczenie podjęte w pierwszej dobie od wystąpienia objawów neurologicznych, decyduje o skuteczności terapii, szybszym odzyskaniu sprawności i powrocie Pacjenta do zdrowia. 

Oczekiwane efekty fizjoterapii neurologicznej

Techniki terapeutyczne, stosowane do leczenia schorzeń obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego wykorzystują złożone wzorce ruchowe, automatycznie wykonywane przez człowieka. Czucie własnego ciała Pacjenta i jego ułożenia w przestrzeni, wykorzystywane jest podczas terapii do nerwowo-mięśniowego torowania ruchu, które ma przywrócić utracone funkcje ruchowe. 

Dodatkowe aktywowanie mięśni, odpowiadających za postawę i prawidłowy ruch, pomaga wywołać odpowiednie napięcie mięśniowe. Efektem pracy z Pacjentem jest więc poprawa ruchomości stawów, siły mięśni, równowagi oraz koordynacji.

Metody fizjoterapii neurologicznej zorientowane są na stymulowanie układu nerwowego, w celu odzyskania utraconych lub ograniczonych sprawności. Fizjoterapia neurologiczna bazuje na plastyczności mózgu, która umożliwia odzyskanie utraconych połączeń nerwowych. Różnorodność metod terapeutycznych pozwala poprzez ćwiczenia przemodelować tkanki ograniczające ruch albo zredukować u dziecka nietypowy rozwój.

Tkanki nerwowe bowiem, potrafią się reorganizować oraz adaptować nowe zdolności.

Zasadniczym celem fizjoterapii neurologicznej jest zatem poprawa sprawności funkcjonalnej Pacjenta, utrzymywanie jego sprawności na tym samym poziomie, ograniczenie negatywnych skutków schorzeń i przywrócenie lub utrzymanie samodzielności Pacjenta w codziennym funkcjonowaniu. 

Metody stosowane w fizjoterapii neurologicznej  

Leczenie schorzeń neurologicznych wymaga zaangażowania wielu specjalistów. Gwarancją powodzenia terapii jest postawienie właściwej diagnozy, a następnie dobór takich technik i sekwencji leczenia, które umożliwią Pacjentowi powrót do zdrowia lub chociażby do maksymalnej sprawności funkcjonalnej, możliwej przy danym schorzeniu. 

Metody i obszary badania neurologicznego, rozpoznanie objawów klinicznych, analizę przypadków klinicznych oraz anatomię palpacyjną wybranych nerwów obwodowych mogą Państwo zgłębić podczas kursu dla fizjoterapeutów i osteopatów: https://versusmedicus.pl/diagnostyka-neurologiczna-w-fizjoterapii-i-osteopatii/

Scroll to Top