Versus Medicus

Zastosowanie zintegrowanej terapii powięziowej w rehabilitacji po urazach

Uszkodzenie mięśni na skutek urazu prowadzi do pojawieniu się na tkance zrostów. Sztywne i bolesne pasma tkanki mogą występować zarówno na poziomie mięśni, ścięgien jak i więzadeł. Powodują ograniczenie ruchu, wywołują ból, blokują krążenie i często prowadzą do powstawania stanów zapalnych. Zintegrowana terapia powięziowa opiera się na przywracaniu harmonijnego stanu  powięzi, rozluźnia, wydłuża i likwiduje zrosty oraz nieprawidłowe wzorce ruchowe w układach tkanek. Dzięki temu nie tylko leczy wiele schorzeń, ale również zapobiega nawrotom choroby.

Czym jest powięź?

Powięź kojarzona jest z cienką, lekko sprężystą błonką, która okala każdą strukturę ciała. Powięzią pokryte są więc nie tylko mięśnie, ale również narządy, kości, nerwy i naczynia krwionośne. To właśnie ona zespala wszystkie struktury w jedną całość, stanowiąc ciągłą sieć w obrębie całego ciała. Tkanka łączna oprócz tego, że powleka każdą strukturę, to również głęboko wnika we wszystkie wiązki włókien mięśniowych i każdą pojedynczą komórkę mięśniową. Ta swoista sieć powięziowa jednoczy i integruje ciało, dzięki czemu przenosi napięcia i ograniczenia z jednej jego części do innej, nawet znacznie oddalonej.

Jak urazy wpływają na dysfunkcje w obrębie powięzi?

Wszelkie urazy, przebyte nawet w odległej przeszłości, są utrzymywane w tkankach ciała w formie restrykcji, dlatego tworzą fizyczne i emocjonalne blokady. Te zaś ograniczenia mogą być głęboko zakorzenionym źródłem bólu, dyskomfortu lub różnego rodzaju dysfunkcji. Czynnikami wpływającymi na powstawanie restrykcji powięziowych zwykle są stłuczenia, nadwyrężenia, skręcenia stawów, drobne upadki, urazy sportowe i stany zapalne. Ich skutkami w zależności od dotkniętej okolicy ciała mogą zaś być: bóle głowy i szyi, ostry kręcz, zamrożony bark oraz dysfunkcje narządów wewnętrznych, zaburzenia menstruacyjne lub ginekologiczne. Dolegliwości bólowe  i ograniczenia ruchomości są także następstwem przeciążenia i braku ruchu związanego z urazami, czy też specyficznym rodzajem pracy.  Dla ujawnienia niezdefiniowanej wcześniej patologii bardzo ważne  jest więc rozpoznanie w ciele połączeń i taśm powięziowych.

Korelacja przyczyn fizycznych i emocjonalnych

Ciężka trauma fizyczna, będąca następstwem poważnego wypadku samochodowego, urazu kręgosłupa szyjnego, czy każdego groźnego upadku, może być przyczyną napięć emocjonalnych, również wywołujących restrykcje mięśniowe. To strach przed ponownym urazem, operacją, bólem, obawa przed dyskomfortem, frustracja związana z ograniczeniami, tworzą skojarzenia emocjonalne, w skutek czego mogą blokować możliwość powrotu pacjenta do zdrowia, mimo prawidłowego leczenia i rehabilitacji. 

Również problemy psycho-emocjonalne, ciężkie przeżycia i traumy mogą nie reagować na leczenie psychiatryczne lub psychoterapeutyczne, dopóki nie zostaną rozwiązane fizyczne symptomy tych dolegliwości. Powiązania fizyczne i emocjonalne są więc bardzo mocno ze sobą związane i tylko równoczesne leczenie obydwu obszarów przyniesie oczekiwany skutek kompleksowego uwalniania i rozluźniania. 

Na czym polega zintegrowana terapia powięziowa?

Zintegrowana terapia powięziowa polega na odkrywaniu skutków urazów i napięć oraz uwalnianiu ograniczeń, wynikających z rozmaitych restrykcji powięziowych. Proces terapeutyczny, jakim jest zintegrowana terapia powięziowa, ma za zadanie zniwelować blokady i ograniczenia, niezależnie od przyczyny ich powstania. Zastosowane w tej metodzie techniki terapeutyczne pozwalają rozpoznać u każdego pacjenta indywidualnie zaburzenia pracy całego łańcucha mięśniowo-powięziowego i skutecznie wyeliminować ich źródło.

Jak działa zintegrowana terapia powięziowa?

Dysfunkcje w obrębie powięzi ujawniają się w formie tak zwanych sklejeń pomiędzy poszczególnymi powłokami. Ponieważ powięź jest elastyczną strukturą zbudowaną z tkanki łącznej, otacza i przenika każdą strukturę ludzkiego ciała, to wszelkie zaburzenia powięziowe wpływają na powstawanie dolegliwości, nawet znacznie oddalonych od ich źródła. Ludzkie ciało kompensuje występujące dysfunkcje, poprzez angażowanie innych struktur do zastępowania czasowo chorych partii ciała. I chociaż umożliwia to sprawne funkcjonowanie również w przypadku ciężkich urazów, to w dłuższej perspektywie prowadzi do powstawania licznych przeciążeń w obrębie całego ciała. Zidentyfikowanie punktów sklejeń w obrębie taśm mięśniowo-powięziowych i mechaniczne oddziaływanie na te miejsca, nie tylko prowadzi do eliminacji bólu, ale także skutecznie uwalnia daną strukturę i przywraca prawidłową ruchomość tkanek.

Zastosowanie terapii powięziowej w leczeniu urazów

ZTP jest nieinwazyjnym i delikatnym procesem leczenia, z reguły bezbolesnym, nawet jeśli terapii poddawane są ostre stany bólowe . Poszukiwanie źródła bólu i wrażliwe reagowanie na sygnały organizmu zwykle skutkuje terapeutycznym uwolnieniem przewlekłych schorzeń pierwotnych. Natomiast w lżejszych przypadkach przynosi poczucie odprężenia i miękkości. Zintegrowana terapia powięziowa bardzo często znajduje swoje zastosowanie w terapii zespołu bólowego łokcia (łokieć tenisisty, łokieć golfisty), zespołów przeciążeniowych stawów kolanowych, barkowych, biodrowych, w nieswoistych bólach pleców, kręgosłupa i głowy. Jest wyjątkowo skuteczna w leczeniu nawracających, bolesnych urazów, zespole cieśni nadgarstka i pozostałości po urazach, takich jak uraz biczowy, upadek czy kontuzja. 

Zobacz także:

  • Fizjoterapia w leczeniu urazów sportowych
    Nie tylko osoby amatorsko uprawiające sport, ale również zawodowi sportowcy są narażeni na urazy i przeciążenia. W przypadku urazów sportowych zwykle nie ma potrzeby leczenia farmakologicznego, a operacje chirurgiczne dotyczą jedynie bardzo poważnych kontuzji. Urazy sportowe i przeciążenia wymagają fizjoterapii lub rehabilitacji, a im wcześniej, tym lepiej. Całkowite zaniechanie terapii może doprowadzić do negatywnych i nieodwracalnych skutków.
  • Skolioza – przyczyny, objawy, leczenie i rehabilitacja
    Z roku na rok problem skoliozy dotyka coraz większą grupę osób, niezależnie od wieku. I chociaż medycyna z zakresu fizjoterapii i osteopatii stale się rozwija i ewoluuje, to nie ma jednolitej metody leczenia i rehabilitacji tego typu schorzenia. Wynika to z różnych przyczyn skoliozy oraz jej rodzaju. Dla każdego Pacjenta zostaje ustalone indywidualne postępowanie terapeutyczne, uzależnione od stopnia skrzywienia, jego pochodzenia, wieku Pacjenta, współistnienia objawów neurologicznych oraz tempa progresji.
  • Równoważenie energetyczne wewnętrznego środowiska ludzkiego organizmu
    Zdrowe, ludzkie ciało jest precyzyjnie dostosowane do utrzymania równowagi energetycznej, w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Rozpoznanie wszelkich zmian energetycznych w obrębie trzewi, powięzi trzewnych i gruczołów dokrewnych, wymaga holistycznego podejścia do harmonii energetycznej wewnętrznego świata. Zrozumienie tych procesów wymaga również analizy myśli, przekonań, emocji i zachowań Pacjenta oraz ich wpływu na zdrowie fizyczne.
Scroll to Top