Versus Medicus

Zastosowanie zintegrowanej terapii powięziowej w rehabilitacji po urazach

Uszkodzenie mięśni na skutek urazu prowadzi do pojawieniu się na tkance zrostów. Sztywne i bolesne pasma tkanki mogą występować zarówno na poziomie mięśni, ścięgien jak i więzadeł. Powodują ograniczenie ruchu, wywołują ból, blokują krążenie i często prowadzą do powstawania stanów zapalnych. Zintegrowana terapia powięziowa opiera się na przywracaniu harmonijnego stanu  powięzi, rozluźnia, wydłuża i likwiduje zrosty oraz nieprawidłowe wzorce ruchowe w układach tkanek. Dzięki temu nie tylko leczy wiele schorzeń, ale również zapobiega nawrotom choroby.

Czym jest powięź?

Powięź kojarzona jest z cienką, lekko sprężystą błonką, która okala każdą strukturę ciała. Powięzią pokryte są więc nie tylko mięśnie, ale również narządy, kości, nerwy i naczynia krwionośne. To właśnie ona zespala wszystkie struktury w jedną całość, stanowiąc ciągłą sieć w obrębie całego ciała. Tkanka łączna oprócz tego, że powleka każdą strukturę, to również głęboko wnika we wszystkie wiązki włókien mięśniowych i każdą pojedynczą komórkę mięśniową. Ta swoista sieć powięziowa jednoczy i integruje ciało, dzięki czemu przenosi napięcia i ograniczenia z jednej jego części do innej, nawet znacznie oddalonej.

Jak urazy wpływają na dysfunkcje w obrębie powięzi?

Wszelkie urazy, przebyte nawet w odległej przeszłości, są utrzymywane w tkankach ciała w formie restrykcji, dlatego tworzą fizyczne i emocjonalne blokady. Te zaś ograniczenia mogą być głęboko zakorzenionym źródłem bólu, dyskomfortu lub różnego rodzaju dysfunkcji. Czynnikami wpływającymi na powstawanie restrykcji powięziowych zwykle są stłuczenia, nadwyrężenia, skręcenia stawów, drobne upadki, urazy sportowe i stany zapalne. Ich skutkami w zależności od dotkniętej okolicy ciała mogą zaś być: bóle głowy i szyi, ostry kręcz, zamrożony bark oraz dysfunkcje narządów wewnętrznych, zaburzenia menstruacyjne lub ginekologiczne. Dolegliwości bólowe  i ograniczenia ruchomości są także następstwem przeciążenia i braku ruchu związanego z urazami, czy też specyficznym rodzajem pracy.  Dla ujawnienia niezdefiniowanej wcześniej patologii bardzo ważne  jest więc rozpoznanie w ciele połączeń i taśm powięziowych.

Korelacja przyczyn fizycznych i emocjonalnych

Ciężka trauma fizyczna, będąca następstwem poważnego wypadku samochodowego, urazu kręgosłupa szyjnego, czy każdego groźnego upadku, może być przyczyną napięć emocjonalnych, również wywołujących restrykcje mięśniowe. To strach przed ponownym urazem, operacją, bólem, obawa przed dyskomfortem, frustracja związana z ograniczeniami, tworzą skojarzenia emocjonalne, w skutek czego mogą blokować możliwość powrotu pacjenta do zdrowia, mimo prawidłowego leczenia i rehabilitacji. 

Również problemy psycho-emocjonalne, ciężkie przeżycia i traumy mogą nie reagować na leczenie psychiatryczne lub psychoterapeutyczne, dopóki nie zostaną rozwiązane fizyczne symptomy tych dolegliwości. Powiązania fizyczne i emocjonalne są więc bardzo mocno ze sobą związane i tylko równoczesne leczenie obydwu obszarów przyniesie oczekiwany skutek kompleksowego uwalniania i rozluźniania. 

Na czym polega zintegrowana terapia powięziowa?

Zintegrowana terapia powięziowa polega na odkrywaniu skutków urazów i napięć oraz uwalnianiu ograniczeń, wynikających z rozmaitych restrykcji powięziowych. Proces terapeutyczny, jakim jest zintegrowana terapia powięziowa, ma za zadanie zniwelować blokady i ograniczenia, niezależnie od przyczyny ich powstania. Zastosowane w tej metodzie techniki terapeutyczne pozwalają rozpoznać u każdego pacjenta indywidualnie zaburzenia pracy całego łańcucha mięśniowo-powięziowego i skutecznie wyeliminować ich źródło.

Jak działa zintegrowana terapia powięziowa?

Dysfunkcje w obrębie powięzi ujawniają się w formie tak zwanych sklejeń pomiędzy poszczególnymi powłokami. Ponieważ powięź jest elastyczną strukturą zbudowaną z tkanki łącznej, otacza i przenika każdą strukturę ludzkiego ciała, to wszelkie zaburzenia powięziowe wpływają na powstawanie dolegliwości, nawet znacznie oddalonych od ich źródła. Ludzkie ciało kompensuje występujące dysfunkcje, poprzez angażowanie innych struktur do zastępowania czasowo chorych partii ciała. I chociaż umożliwia to sprawne funkcjonowanie również w przypadku ciężkich urazów, to w dłuższej perspektywie prowadzi do powstawania licznych przeciążeń w obrębie całego ciała. Zidentyfikowanie punktów sklejeń w obrębie taśm mięśniowo-powięziowych i mechaniczne oddziaływanie na te miejsca, nie tylko prowadzi do eliminacji bólu, ale także skutecznie uwalnia daną strukturę i przywraca prawidłową ruchomość tkanek.

Zastosowanie terapii powięziowej w leczeniu urazów

ZTP jest nieinwazyjnym i delikatnym procesem leczenia, z reguły bezbolesnym, nawet jeśli terapii poddawane są ostre stany bólowe . Poszukiwanie źródła bólu i wrażliwe reagowanie na sygnały organizmu zwykle skutkuje terapeutycznym uwolnieniem przewlekłych schorzeń pierwotnych. Natomiast w lżejszych przypadkach przynosi poczucie odprężenia i miękkości. Zintegrowana terapia powięziowa bardzo często znajduje swoje zastosowanie w terapii zespołu bólowego łokcia (łokieć tenisisty, łokieć golfisty), zespołów przeciążeniowych stawów kolanowych, barkowych, biodrowych, w nieswoistych bólach pleców, kręgosłupa i głowy. Jest wyjątkowo skuteczna w leczeniu nawracających, bolesnych urazów, zespole cieśni nadgarstka i pozostałości po urazach, takich jak uraz biczowy, upadek czy kontuzja. 

Zobacz także:

  • Rozpoznanie i terapia dysfunkcji dna miednicy
    Mięśni dna miednicy odpowiadają za podstawowe funkcje życiowe organizmu człowieka, związane z układem pokarmowym, wydalniczym i rozrodczym. Poza tym, działają stabilizująco na odcinek lędźwiowy i krzyżowy kręgosłupa. Są najbardziej aktywną grupą mięśniową podczas wykonywania codziennych czynności ruchowych, dlatego zaburzenie ich pracy stanowi dla człowieka spore ograniczenie. Wiele dolegliwości udaje się całkowicie wyeliminować. Sukces leczenia zależy od  odpowiednio wcześnie rozpoczętego leczenia zachowawczego. … Czytaj więcej.
  • Rodzaje chorób endokrynologicznych i rola układu endokrynnego
    Prawidłowe funkcjonowanie układu endokrynnego jest warunkiem zdrowia i dobrego samopoczucia. Niestety, zaburzenia ze strony układu dokrewnego są bardzo częste, a zarazem trudne do rozpoznania. Wszelkie objawy sygnalizujące proces chorobowy powinny być impulsem do oznaczenia poziomu hormonów. Dużą rolę odgrywa więc profilaktyka oraz właściwe i szybkie postawienie diagnozy. Rola układu endokrynnego Układ endokrynny, poprzez wydzielanie hormonów, reguluje pracę tkanek, które mają wpływ na wszystkie układy organizmu. … Czytaj więcej.
  • Diagnozowanie i leczenie schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych
    Zmęczenie, napięcie czy ból głowy przypominający migrenę, bardzo często swoje podłoże znajduje w zaburzeniach autonomicznego układu nerwowego stawów skroniowo-żuchwowych, czaszki i gardła. W ruch przywodzenia żuchwy zaangażowane są cztery pasy symetrycznych mięśni: skroniowe, żuchwowe, skrzydłowe przyśrodkowe i skrzydłowe boczne.
Scroll to Top