Versus Medicus

Jak rozpoznać traumę w ciele pacjenta?

Trauma jest określana jako uraz lub szok, będący następstwem trudnych doświadczeń życiowych. Zamknięta w ciele, narusza układ nerwowy człowieka, powodując zaburzenia psychiczne i somatyczne. Wywołuje napięcia, które utrwalają się jako chroniczne wzorce emocjonalne, prowadzące do wielu problemów zdrowotnych. Jedynie właściwe rozpoznanie psycho-emocjonalnych przyczyn stanów fizycznych, może być skuteczne w głębokim procesie uwalniania napięć.

Przyczyny restrykcji powięziowych

Powięź jest tkanką łączną, która otacza wszystkie struktury ciała i głęboko je przenika. Obleka zatem nie tylko każdy mięsień, ale również wszystkie wiązki włókien mięśniowych i każdą pojedynczą komórkę mięśniową. Tworzy kieszenie powięziowe wokół wszystkich organów, kości, nerwów i naczyń krwionośnych. Tkanki są ze sobą połączone, na skutek czego powstaje zintegrowana, ciągła sieć powięzi, pokrywająca całe ciało i głęboko wnikająca we wszystkie jego struktury. 

Powięź powierzchowna, czyli cienka warstwa tkanki, znajdująca się pod skórą, która łączy skórę właściwą z tkankami leżącymi poniżej, razem z powięzią głęboką, okalającą i przenikająca wszystkie struktury, jednoczy i integruje całe ciało. Dlatego tak łatwo transportuje wszelkie napięcia i ograniczenia z jednej części ciała do innej, nawet znacznie oddalonej. Powięź absorbuje i utrzymuje napięcia i urazy, pozycjonując restrykcje w lokalnych tkankach. Z racji budowy powięzi i jej licznych połączeń, wszelkie ograniczenia powięziowe mogą mieć reperkusje w całym ciele człowieka.  

Ścisły związek i wzajemne oddziaływanie czynników: fizycznego i emocjonalnego

Napięcia fizyczne i emocjonalne są tak mocno ze sobą połączone, że często uwolnienie jednego jest niemożliwe bez uwolnienia drugiego. Tak jest w przypadku ciężkich urazów fizycznych na skutek wypadku samochodowego, poważnego upadku czy urazu kręgosłupa szyjnego. Do traumy fizycznej dochodzą tu problemy psycho-emocjonalne. Strach przed operacją lub bólem, niemoc związana z okresem rekonwalescencji, gniew czy złość na okoliczności wypadku, obawa przed napadem lub pobiciem zostają zamknięte w ciele i tworzą poważne restrykcje. To blokada, jaka powstaje w głowie pacjenta, utrudnia lub znacząco spowalnia proces jego powrotu do zdrowia, mimo bardzo dobrych rokowań fizycznych. 

I odwrotna sytuacja. Leczenie psychiatryczne lub psychoterapeutyczne może nie przynosić pożądanych efektów, jeśli nie zostaną rozwiązane dolegliwości fizyczne. Problemy emocjonalne związane z urazami, będą utrzymywać się tak długo, dopóki nie zostaną zlikwidowane fizyczne ograniczenia spowodowane tymi urazami. Utrzymujący się zły stan fizyczny Pacjenta, często jest następstwem napięć emocjonalnych i traum. Dlatego rozluźnianie powięzi, w celu wyeliminowania restrykcji  fizycznych, musi korespondować z poziomem emocjonalnym.

Jak trauma wpływa na ciało

Zwykłe, codzienne napięcia emocjonalne, znajdują swoje odzwierciedlenie w powięzi. Stresy czy nasilenia emocji, powodują skurcze mięśni, które naturalnie ustępują w chwilach relaksu czy spokojnego snu. Inaczej jest w przypadku, kiedy napięcia emocjonalne utrzymują się w ciele przez dłuższy czas. Nieprawidłowe wzorce emocjonalne utrwalają się i ukorzeniają w powięzi, stając się coraz bardziej trudne do uwolnienia. Nawet jeśli zostanie wyeliminowane źródło napięcia emocjonalnego, to powięź będzie jeszcze to napięcie utrzymywać i przywracać napięcie mięśniowe. Przerwanie cyklu takiego napięcia, może nastąpić jedynie na skutek równoczesnego uwolnienia napięcia mięśniowego, powięziowego i emocjonalnego. 

Każdy poważniejszy uraz czy choroba może wywoływać trudne do rozpoznania napięcia emocjonalne, będące reakcją na ból czy frustracją, spowodowaną ograniczeniami. Rozluźnianie powięzi jest skuteczną metodą likwidowania restrykcji, wynikających z czynników fizycznych i emocjonalnych łącznie. Uwolnienie wzorca powięziowego w ciele powoduje równoległe uwolnienie emocjonalne.

Podobnie jest z traumą emocjonalną po żałobie, kiedy wiele osób nie radzi sobie z emocjami. Na skutek tego, napięcia emocjonalne zostają zamknięte w ciele jako napięcia fizyczne. Często objawiają się bólem, uciskiem lub dyskomfortem w klatce piersiowej, ponieważ prowadzą do napięcia powięzi w osierdziu, wokół serca i czakry serca. W takim przypadku również najbardziej skuteczne okazuje się uwolnienie napięcia poprzez rozwijanie powięzi.  

Rozpoznawanie traumy w ciele Pacjenta

Trauma w ciele Pacjenta może wyrażać się na wiele sposobów. Dlatego w celu skutecznego i trwałego uwolnienia tego typu napięć, niezmiernie ważna jest właściwa diagnoza. 

Doktor nauk Jarosław Ciechomski, dyplomowany osteopata i specjalista masażu leczniczego, fizjologii wysiłku fizycznego, terapii manualnej i osteopatii tak mówi o symptomach traumy zamkniętej w ciele Pacjenta: 

Rozpoznawanie traumy w ciele: zagadnienie obejmuje wiele zmian rozpoznawalnych w ciele w postaci bolesnych napięć w określonych miejscach, nasłuchu emocjonalnego, występowania zablokowań kręgosłupa w specyficzny sposób, występowania cyst energetycznych, zaburzeń rytmu kranio-sakralnego, reakcji autonomicznych o charakterze trofotropowym i rzadziej etgotropowym i innych. Pomocny będzie również wywiad i ocena przyrosłych odruchów paraliżu ze strachu i Moro.”

Zobacz także:

  • Czym jest rozluźnianie mięśniowo-powięziowe?
    Pośród metod terapeutycznych, stosowanych w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych, przywrócenia prawidłowej funkcji powięzi i wsparcia obszarów osłabionych przez jej uszkodzenie, najbardziej skutecznym okazuje się rozluźnianie mięśniowo-powięziowe. Mobilizacja powięzi, zwiększenie jej elastyczności oraz rozluźnienie i rozciągnięcie powięzi w celu złagodzenia napięcia, likwiduje wiele schorzeń i dolegliwości oddalonych od miejsca bólu zarówno czasowo, jak i przestrzennie.
  • Czym jest powięź? Rola i funkcje powięzi w ciele człowieka
    Powięź to tkanka, która tworząc sieć otulającą i napinającą poszczególne elementy ludzkiego ciała, scala je w jedną spójną konstrukcję. Włókna kolagenowe tkanki łącznej tworzą zewnętrzną osłonę poszczególnych mięśni, grup mięśniowych i całej warstwy, utrzymują strukturalną jedność ciała oraz pełnią funkcję ochronną. Powięź odgrywa również niezwykle ważną rolę w procesach biochemicznych, hemodynamiki, komunikacji międzykomórkowej oraz funkcję immunologiczną.
  • Fizjoterapia w leczeniu urazów sportowych
    Nie tylko osoby amatorsko uprawiające sport, ale również zawodowi sportowcy są narażeni na urazy i przeciążenia. W przypadku urazów sportowych zwykle nie ma potrzeby leczenia farmakologicznego, a operacje chirurgiczne dotyczą jedynie bardzo poważnych kontuzji. Urazy sportowe i przeciążenia wymagają fizjoterapii lub rehabilitacji, a im wcześniej, tym lepiej. Całkowite zaniechanie terapii może doprowadzić do negatywnych i nieodwracalnych skutków.
Scroll to Top