Versus Medicus

Autonomiczny układ nerwowy – diagnostyka i leczenie

Celem kursu jest przedstawienie najnowszych informacji na temat zaburzeń i dysfunkcji w autonomicznym układzie nerwowym oraz ich wpływu na praktykę kliniczną terapeuty manualnego. W czasie kursu omawiane są zaburzenia wpływające na psychosomatykę, dysfunkcje narządów, zwojów, splotów nerwowych zależnie od poziomu występowania.

Wymagania wstępne

 fizjoterapeuci i osteopaci

Prowadzący

dr Jarosław Ciechomski

Największą pasją mojego życia jest praca z człowiekiem. Nie ze standardowo rozumianym pacjentem, postrzeganym tylko i wyłącznie przez pryzmat jego choroby czy problemu, ale z człowiekiem jako istotą na której ogólny dobrostan wpływa, oprócz „fizycznego” stanu organizmu, także całokształt sytuacji budowanej przez jego stan psychiczny, sposób życia i warunki, w jakich przyszło mu funkcjonować. Dlatego właśnie prawie dziesięć lat temu postanowiłem zostać osteopatą. To dla mnie sztuka myślenia i leczenia (w tej właśnie kolejności), sztuka prowadzenia pacjenta ku zdrowiu i lepszemu samopoczuciu, bazująca na zasadzie, że ciało jest nierozłączną całością.

Informację o szkoleniu

 25,5 godzin – zajęć praktycznych i teoretycznych / 34 h dydaktycznych

szkolenie podyplomowe w systemie niestacjonarnym (zaocznym)

Poznań

  • AUN edycja 7 13-15/07/2023
  • AUN edycja 8 28-30/09/2023

Sosnowiec

  • AUN 19-21/01/2023
  • VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań
  • Sosnowiec