maj 2023

terapia tkanek miękkich

Terapia tkanek miękkich w oparciu o autorski kurs dr. Jarosława Ciechomskiego

Innowacyjne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich, wdrożone przez dra Jarosława Ciechomskiego, wyróżniają się spośród innych terapii, całościowym podejściem do ludzkiego ciała. Szkolenia skierowane do fizjoterapeutów i osteopatów mają na celu wprowadzenie do ich praktyki różnych metod pracy na ™ , opartych na właściwej diagnozie problemu.

Kluczowa rola diagnostyki autonomicznego układu nerwowego

Układ nerwowy, w tym wyodrębniony autonomiczny układ nerwowy, odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Szybki postęp cywilizacyjny, nieustanny pośpiech, stres i utrzymujący się długotrwale stan napięcia, prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu AUN. Jeśli odruchów pobudzających jest więcej niż hamujących, równowaga zostaje zachwiana, co uzewnętrznia się objawami chorobowymi Pacjenta.

Scroll to Top