Szkolenia Ciechomski

Rozpoznanie i terapia dysfunkcji dna miednicy

Rozpoznanie i terapia dysfunkcji dna miednicy

Mięśni dna miednicy odpowiadają za podstawowe funkcje życiowe organizmu człowieka, związane z układem pokarmowym, wydalniczym i rozrodczym. Poza tym, działają stabilizująco na odcinek lędźwiowy i krzyżowy kręgosłupa. Są najbardziej aktywną grupą mięśniową podczas wykonywania codziennych czynności ruchowych, dlatego zaburzenie ich pracy stanowi dla człowieka spore ograniczenie. Wiele dolegliwości udaje się całkowicie wyeliminować. Sukces leczenia zależy od  odpowiednio wcześnie rozpoczętego leczenia zachowawczego. …

Rozpoznanie i terapia dysfunkcji dna miednicy Read More »

choroby tarczycy

Rodzaje chorób endokrynologicznych i rola układu endokrynnego

Prawidłowe funkcjonowanie układu endokrynnego jest warunkiem zdrowia i dobrego samopoczucia. Niestety, zaburzenia ze strony układu dokrewnego są bardzo częste, a zarazem trudne do rozpoznania. Wszelkie objawy sygnalizujące proces chorobowy powinny być impulsem do oznaczenia poziomu hormonów. Dużą rolę odgrywa więc profilaktyka oraz właściwe i szybkie postawienie diagnozy. Rola układu endokrynnego Układ endokrynny, poprzez wydzielanie hormonów, reguluje pracę tkanek, które mają wpływ na wszystkie układy organizmu. …

Rodzaje chorób endokrynologicznych i rola układu endokrynnego Read More »

Techniki powięziowe a rozwój motoryczny u dzieci

Techniki powięziowe a rozwój motoryczny u dzieci – jak wspomagać zdrowy rozwój dziecka?

Prawidłowy rozwój motoryczny dziecka, już od najwcześniejszego etapu życia jest warunkiem jego zdrowia i sprawnego funkcjonowania w przyszłości. Warto więc obserwować wszystkie kroki milowe i każdą reakcję organizmu na powtarzalne bodźce, aby jak najwcześniej wychwycić i poddać leczeniu ewentualne nieprawidłowości. W drodze do wspomagania właściwego rozwoju dziecka, niezwykle pomocne będą techniki powięziowe, które pozwolą zniwelować lub ograniczyć zaburzenia psychomotoryczne.  Czym jest rozwój motoryczny u dzieci? …

Techniki powięziowe a rozwój motoryczny u dzieci – jak wspomagać zdrowy rozwój dziecka? Read More »

osteopatia a zdrowie psychiczne

Osteopatia a zdrowie psychiczne – holistyczne podejście do dobrostanu pacjenta

Zdrowie psychiczne definiowane jest jako pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. Jednakże coraz częściej psychiczna możliwość do rozwoju i samorealizacji w otoczeniu społecznym zostaje zachwiana, spada pewność siebie i poczucie własnej wartości, trudność stanowi dokonywanie wyborów i zwyczajne, codzienne funkcjonowanie w granicach norm społecznych i kulturowych. Zaburzenia psychiczne pozbawiają człowieka radości, szczęścia czy zadowolenia z życia. Taki stan prowadzi do wyczerpania i przekłada się na zdrowie pacjentów. …

Osteopatia a zdrowie psychiczne – holistyczne podejście do dobrostanu pacjenta Read More »

diagnostyka neurologiczna w fizjoterapii i osteopatii

Najważniejsze metody diagnostyki neurologicznej stosowane w fizjoterapii i osteopatii

Do skutecznej oceny potencjalnych przyczyn dolegliwości Pacjenta, konieczna jest wiedza z zakresu wykorzystania właściwości tkanki łącznej oraz układu nerwowego. Znajomość i dobór właściwej metody diagnostyki neurologicznej pozwala na szybkie znalezienie kluczowej dla danej dysfunkcji struktury, co umożliwia skrócenie czasu terapii i podnosi jej efektywność.  Badanie czucia Jedną z  zasadniczych metod badania neurologicznego jest badanie czucia powierzchownego i czucia głębokiego. Zaburzenia czucia powierzchownego występują …

Najważniejsze metody diagnostyki neurologicznej stosowane w fizjoterapii i osteopatii Read More »

Neuromanipulacje.Koncept J․P․ Barrala w praktyce klinicznej. Wprowadzenie

Zapraszamy na nieodpłatny webinar,  w którym Christoph Sommer i Karol Śliwiński porozmawiają na temat koncepcji neuromanipulacji stworzonej przez Jean-Pierre Barrala: Webinar składa się z 3 części. W pierwszej części (wykładowej) w skrócie przedstawiona zostanie podstawa teoretyczna neuromanipulacji oraz zarys całego szkolenia. W drugiej części mającej formę rozmowy dwóch praktyków, Christoph i Karol omówią: różnice pomiędzy neuromanipulacjami a neuromobilizacjami miejsce neuromanipulacji w całej koncepcji pracy Jean-Pierre Barrala zastosowanie kliniczne neuro manipulacji oraz inne …

Neuromanipulacje.Koncept J․P․ Barrala w praktyce klinicznej. Wprowadzenie Read More »

terapia tkanek miękkich

Terapia tkanek miękkich w oparciu o autorski kurs dr. Jarosława Ciechomskiego

Innowacyjne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich, wdrożone przez dra Jarosława Ciechomskiego, wyróżniają się spośród innych terapii, całościowym podejściem do ludzkiego ciała. Szkolenia skierowane do fizjoterapeutów i osteopatów mają na celu wprowadzenie do ich praktyki różnych metod pracy na ™ , opartych na właściwej diagnozie problemu.

Kluczowa rola diagnostyki autonomicznego układu nerwowego

Układ nerwowy, w tym wyodrębniony autonomiczny układ nerwowy, odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Szybki postęp cywilizacyjny, nieustanny pośpiech, stres i utrzymujący się długotrwale stan napięcia, prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu AUN. Jeśli odruchów pobudzających jest więcej niż hamujących, równowaga zostaje zachwiana, co uzewnętrznia się objawami chorobowymi Pacjenta.

Scroll to Top