Versus Medicus

Anatomia palpacyjna w praktyce terapeutycznej

Podstawą pracy każdego fizjoterapeuty, osteopaty czy masażysty jest świadomy dotyk zarówno na etapie diagnozowania dysfunkcji, jak i w czasie terapii. Wielką sztuką jest zastosowanie teoretycznej znajomości anatomii w praktyce, ale równie ważna jest wrażliwość terapeuty, wewnętrzny spokój i cierpliwość. Terapeuta posiadający te umiejętności jest gotowy do pracy, resztę podpowie ludzkie ciało, wystarczy tylko zauważyć i rozpoznać sygnały jakie wysyła.

Zastosowanie anatomii palpacyjnej w praktyce terapeutycznej

Fundamentem anatomii palpacyjnej jest dotyk. To właśnie dzięki niemu, fizjoterapeuta może trafnie ocenić położenie danej struktury anatomicznej, rozpoznać jej rozmiar, kształt oraz twardość. Powszechnie wiadomo, że każdy człowiek jest inny; budowa ciała, sylwetka, waga sprawiają, że te same mięśnie mogą mieć nieznacznie inne położenie, kształt i różną głębokość umiejscowienia. Tylko trafne rozpoznanie struktur, gwarantuje skuteczne leczenie. 

Dzięki kompleksowemu podejściu do ciała człowieka, jego struktur i ich funkcji, anatomia palpacyjna wykorzystywana jest nie tylko w masażu czy innych technikach terapii manualnej, ale również znajduje swoje zastosowanie w specjalizacjach; ortopedii, neurologii, endokrynologii i innych.

Więcej na temat zastosowania anatomii palpacyjnej znajdziesz w tym artykule: https://versusmedicus.pl/zastosowanie-anatomii-palpacyjnej-w-diagnostyce-i-terapii/.

Istota anatomii palpacyjnej i jej zastosowanie w terapii manualnej

Anatomia palpacyjna jest coraz bardziej powszechną metodą diagnostyki medycznej, stosowaną do badania narządów ruchu oraz narządów wewnętrznych.  Aby fizjoterapeuta czy osteopata mógł sprawnie zlokalizować położenie danej struktury, trafnie ocenić jej stan i dobrać właściwą terapię, musi posiadać wiedzę teoretyczną z zakresu anatomii opisowej, topograficznej i palpacyjnej. Uzupełnieniem podstaw teoretycznych są zaś umiejętności praktyczne badania elementów: kostnych, więzadłowych, tkanek miękkich (mięśniowych i powięziowych), nerwów obwodowych, naczyń krwionośnych i węzłów chłonnych. 

Doskonałym przygotowaniem do palpacji na żywym organizmie będzie proponowane przez Versus Medicus szkolenie z Anatomii Palpacyjnej.

Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Fizjoterateuta i osteopata, kiedy posiada już wiedzę z anatomii człowieka, potrafi na jej podstawie zlokalizować struktury anatomiczne, a nawet rozpoznać nieprawidłowości. Jednak dla zmaksymalizowania skuteczności leczenia manualnego, konieczne jest wsłuchanie się w reakcje i sygnały płynące podczas zabiegu z ciała Pacjenta oraz bycie świadomym dotykanych struktur ciała. Palpowane struktury i tkanki komunikują się z dłońmi terapeuty, odpowiadają na dotyk opuszków palców lub całej dłoni, dlatego powinien on być stabilny i wrażliwy na eksplorowane miejsca. Jeśli palpowana struktura jest nieruchoma, to terapeuta ruchem dłoni bada jej kształt lub kierunek przebiegu włókien mięśnia. Ruchome struktury zaś, samoistnie dają sygnały w postaci skurczu mięśnia czy ruchu kości. Rolą terapeuty jest wtedy pozwolić im pracować pod dłonią, wsłuchać się w te symptomy i prawidłowo je rozpoznać.

Niezwykle ważna jest więc nauka poprawnych gestów stosowanych w badaniu palpacyjnym. Uczestnicząc w szkoleniu Versusu Medicus będą Państwo doskonalić swoje zdolności badania palpacyjnego. Poznają Państwo zasady różnorodnego ułożenia dłoni na ciele Pacjenta oraz techniki stosowania odpowiedniego nacisku na określoną głębokość poszczególnych tkanek czy struktur.

Czynniki warunkujące prawidłową, skuteczną i bezpieczną pracę osteopaty i fizjoterapeuty

Podstawą diagnostyki struktur anatomicznych jest precyzyjne badanie, przeprowadzone ze zrozumieniem. Po badaniu wizualnym danej struktury, terapeuta powinien powoli, dotykając miejsce obok miejsca, zlokalizować badaną strukturę i odróżnić ją od przylegających do niej tkanek. 

Dla każdego pacjenta, czy konkretnego obszaru badania, należy ustalić optymalną siłę nacisku. Ważna jest tu reaktywność pacjenta, głębokość badanej struktury oraz konsystencja badanej tkanki. W zależności od tego czy struktura anatomiczna znajduje się na poziomie skórnym, podskórnym, okostnowym, powięziowym, czy mięśniowym, siła nacisku powinna być różna. Dotarcie do miejsc wrażliwych badanej struktury i precyzyjna ich ocena możliwa jest dopiero po dogłębnej palpacji, aż do wyczucia oporu tkankowego. Program naszego szkolenia obejmuje doskonalenie technik z zakresu anatomii opisowej, topograficznej i palpacyjnej części ciała: okolicy głowy i szyi oraz tułowia: klatki piersiowej, brzucha, grzbietu, kończyny górnej, kończyny dolnej, a także poszczególnych układów: kostno-stawowego (kości, stawy, więzadła), mięśniowo-powięziowego, układu krwionośnego z elementami układu chłonnego oraz układu nerwowego.

Korzyści z połączenia anatomii palpacyjnej i masażu w praktyce terapeutycznej

Podstawą terapeutycznej pracy z ciałem jest globalne podejście do struktury człowieka jako całości. Anatomia palpacyjna to działanie, rozpoczynające się od zrozumienia funkcjonowania ludzkiego ciała, znalezienia pierwotnej przyczyny dolegliwości, następnie postawienia właściwej diagnozy i wreszcie zastosowania odpowiedniej metody leczenia dysfunkcji. Właściwe wykorzystanie umiejętności palpacji struktur anatomicznych, jest podstawą diagnozy i interwencji terapeutycznej w terapiach manualnych. Precyzyjny dotyk pozwala zrozumieć posturalne i dynamiczne relacje biomechaniczne ciała, co umożliwia dotarcie do źródła dysfunkcji i skuteczne jej wyeliminowanie.

Zobacz także:

  • Fizjoterapia w leczeniu urazów sportowych
    Nie tylko osoby amatorsko uprawiające sport, ale również zawodowi sportowcy są narażeni na urazy i przeciążenia. W przypadku urazów sportowych zwykle nie ma potrzeby leczenia farmakologicznego, a operacje chirurgiczne dotyczą jedynie bardzo poważnych kontuzji. Urazy sportowe i przeciążenia wymagają fizjoterapii lub rehabilitacji, a im wcześniej, tym lepiej. Całkowite zaniechanie terapii może doprowadzić do negatywnych i nieodwracalnych skutków.
  • Skolioza – przyczyny, objawy, leczenie i rehabilitacja
    Z roku na rok problem skoliozy dotyka coraz większą grupę osób, niezależnie od wieku. I chociaż medycyna z zakresu fizjoterapii i osteopatii stale się rozwija i ewoluuje, to nie ma jednolitej metody leczenia i rehabilitacji tego typu schorzenia. Wynika to z różnych przyczyn skoliozy oraz jej rodzaju. Dla każdego Pacjenta zostaje ustalone indywidualne postępowanie terapeutyczne, uzależnione od stopnia skrzywienia, jego pochodzenia, wieku Pacjenta, współistnienia objawów neurologicznych oraz tempa progresji.
  • Równoważenie energetyczne wewnętrznego środowiska ludzkiego organizmu
    Zdrowe, ludzkie ciało jest precyzyjnie dostosowane do utrzymania równowagi energetycznej, w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Rozpoznanie wszelkich zmian energetycznych w obrębie trzewi, powięzi trzewnych i gruczołów dokrewnych, wymaga holistycznego podejścia do harmonii energetycznej wewnętrznego świata. Zrozumienie tych procesów wymaga również analizy myśli, przekonań, emocji i zachowań Pacjenta oraz ich wpływu na zdrowie fizyczne.
Scroll to Top