październik 2023

Fizjoterapia przewlekłych stanów pourazowych

Fizjoterapia przewlekłych stanów pourazowych

Urazy są nieodłącznym, wręcz naturalnym elementem ludzkiego życia. Nie należy ich kojarzyć tylko z wypadkiem drogowym czy wypadkiem przy pracy. Dotykają niemal każdego, w najróżniejszej sytuacji, niekiedy człowiek nawet nie ma świadomości ich powstania. Różnego rodzaju dysfunkcje mogą wystąpić i utrwalać się nawet po dłuższym unieruchomieniu czy po przebytych operacjach. Zawsze jednak, we wszystkich przypadkach […]

Fizjoterapia przewlekłych stanów pourazowych Read More »

Biomechanika-lancuchow-miesniowych

Biomechanika łańcuchów mięśniowych jako narzędzie do analizy kinezjologicznej pracy mięśni i stawów

Wnikliwe badanie anatomiczne, pozwala połączyć wszystkie reakcje ciała na poziomie narządu ruchu i trzewi z zachowaniem człowieka, które jest następstwem tych reakcji, lub wręcz przeciwnie, ich źródłem i początkiem. Tłumaczy to jedność pomiędzy aparatem ruchu i aparatem psychicznym.  Tylko całościowe podejście do organizmu, można by powiedzieć holistyczne traktowanie ludzkiego ciała, umożliwia precyzyjne określenie przyczyny wielu

Biomechanika łańcuchów mięśniowych jako narzędzie do analizy kinezjologicznej pracy mięśni i stawów Read More »

Scroll to Top