Versus Medicus

Manipulacja Powięzi w dysfunkcjach narządów wewnętrznych - Visceral Manipulation (FM Visc) Level III

Manipulacje Powięzi jest rodzajem terapii manualnej stworzonym przez Luigiego Stecco, włoskiego fizjoterapeutę. Metoda ta rozwijała się przez ostatnie 30 lat dzięki badaniom anatomicznym, praktyce klinicznej opartej na pracy z szerokim spektrum zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego i trzewnego oraz dzięki sekcjom anatomicznym skoncentrowanym na badaniu anatomii powięzi. 

Pojęcie manipulacji powięziowych obejmuje techniki stosowane w leczeniu powięzi głębokiej i jej składowych mięśniowych (omięsna, namięsna, śródmięsną). Termin mobilizacje powięziowe oznacza techniki stosowane w leczeniu okołostawowych składowych powięzi głębokiej: troczków, przegród międzymięśniowych, więzadeł.

Informację o szkoleniu

Metoda ta koncentruje się na powięzi mięśniowo-szkieletowej, pozwalając na zidentyfikowanie specyficznie zlokalizowanych stref powięzi łączących się z określonymi zaburzeniami ruchomości. Proponuje ona całościowe omówienie systemu powięziowego:

 • począwszy od rozwoju embrionalnego,
 • przez jego budowę fizjologiczną
 • po rolę w propriocepcji.

Program

Szkolenie składa się z (level I +II) czyli 4 zjazdów.

Metoda manipulacji powięzi jest obecnie nauczana we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech,Brazylii i Stanach Zjednoczonych. Jest ona dostępna dla fizjoterapeutów, osteopatów i lekarzy rehabilitacji. Kurs manipulacji powięzi składa się z 2 części, zaś każda z nich liczy 6 dni zajęć podzielonych na 2 3-dniowe zjazdy. Część 2. odbywa się około 5 miesięcy po części 1., co pozwala na wypróbowanie metody w praktyce klinicznej. Każda z części zakończona jest egzaminem, pozwalającym na ocenę zdobytych umiejętności.

Program Szkolenia FM VIsc

Szkolenie z zakresu Manipulacja Powięzi w dysfunkcjach narządów wewnętrznych – Visceral Manipulation według Stecco

 • Celem szkolenia jest: Prezentacja teorii Manipulacji Powięzi w dysfunkcjach narządów wewnętrznych. Przedstawienie charakterystyki łańcuchów mięśniowo-powięziowych w dysfunkcjach narządów wewnętrznych 
 • Omówienie biomechaniki powięzi w dysfunkcjach narządów wewnętrznych 
 • Przedstawienie fizjologii, patologii i dysfunkcji powięzi narządów wewnętrznych 
 • Zaprezentowanie diagnostyki i schematu terapeutycznego zgodnych z modelem Manipulacji Powięzi w dysfunkcjach wewnętrznych 
 • Nauka poprawnego rozpoznawania zaburzeń, patologii i dysfunkcji narządów wewnętrznych  
 • Nauka poprawnego diagnozowania dysfunkcji, zaburzeń i patologii powięzi narządów wewnętrznych. 
 • Nauka prawidłowego prowadzenia terapii zgodnie z modelem Manipulacji Powięzi w dysfunkcjach narządów wewnętrznych. 
 • Zwiększenie zrozumienia problemów pacjenta
 • Zwiększenie umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Kształtowanie własnego rozwoju poprzez nabywanie nowych umiejętności zawodowych
 • Rozwój etyki zawodowej
 • dr Jarosław Ciechomski PT.,D.O.  
 • Pina Cultrera M.D., 
 • Lorenzo Freschi
 • Francesco Motton
 • Andrea Pasini
 • Antonio Stecco
 • Carla Stecco

VERSUS MEDICUS Ciechomski Sp. z o.o. ul Strzelecka 49,61-846 Poznań

Wymagania wstępne: fizjoterapeuci i osteopaci po ukończeniu Manipulacja Powięzi – Fascial Manipulation
(FM level I+II)

Czas trwania przyjętej formy w godzinach: 56 godzin / 75 h dydaktycznych – zajęć praktycznych i teoretycznych
Forma szkolenia: szkolenie podyplomowe w systemie zaocznym 2 zjazdowym

Koszt szkolenia:

 • Zna teorię Manipulacji Powięzi w dysfunkcjach narządów wewnętrznych. 
 • Zna i omawia charakterystykę łańcuchów mięśniowo-powięziowych w dysfunkcjach narządów wewnętrznych 
 • Zna teorię biomechaniki powięzi w dysfunkcjach narządów wewnętrznych 
 • Zna i rozumie fizjologię, patologię i dysfunkcje powięzi narządów wewnętrznych 
 • Zna i stosuje diagnostykę i schemat terapeuty zgodnych z modelem Manipulacji Powięzi w dysfunkcjach wewnętrznych 
 • Poprawnie rozpoznaje zaburzenia, patologie i dysfunkcje narządów wewnętrznych  
 • Poprawnie diagnozuje dysfunkcje, zaburzenia i patologie powięzi narządów wewnętrznych. 
 • Potrafi prawidłowo przeprowadzić terapię zgodnie z modelem Manipulacji Powięzi w dysfunkcjach narządów wewnętrznych. 
 • Posiada zwiększone umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej 
 • Planuje i kształtuje własny rozwój poprzez nabywanie nowych umiejętności zawodowych
 • Rozwija poczucie etyki zawodowej.
 1. Anatomia powięziowej struktury cięgnowej 
 2. Model biomechaniczny. Różnice między dysfunkcją narządu ruchu a zaburzeniami trzewnymi
 3. Szyjna struktura cięgnowa. Fizjologia struktury cięgnowej.
 4. Piersiowa struktura cięgnowa.
 5. Lędźwiowa struktura cięgnowa. Miednicza struktura cięgnowa. 
 6. Anatomia aparatów oraz katenarii. Model biomechaniczny aparatu.
 7. Aparat oddechowy. Aparat pokarmowy.
 8. Fizjologia sekwencji aparatowo-powięziowej 
 9. Aparat krążeniowy 
 10. Aparat moczowy. Lokalny ból rzutowany.
 11. Aparat endokrynologiczny 
 12. Pokazowa terapia pacjenta 
 13. Aparat  hematopoetyczny 
 14. Sekwencja receptorowa. Dystalny ból rzutowany 
 15. Wprowadzenie do terapii systemów
 16. System immunologiczno-limfatyczny. Anatomia płynów w powięzi 
 17. Anatomia układu autonomicznego w relacji do powięzi powierzchownej i systemów 
 18. Pokazowa terapia pacjenta 
 19. Ból rzutowany między systemami. System tłuszczowo-metaboliczny 
 20. System tłuszczowo-metaboliczny – pokaz technik 
 21. System skórno-termoregulacyjny 
 22. Pokaz strategii leczenia uwięźnięć nerwów 
 23. System psychosomatyczny 
 24. Strategie leczenia pacjentów psychosomatycznych 
 25. Rola systemu powięziowego w etiopatologii spastyki 
 26. Pokaz leczenia pacjentów z zaburzeniami systemowymi 
 27. Zespół przedziałów powięziowych 
 28. Podsumowanie leczenia systemów. Terapia wykonywana przez kursantów pod nadzorem wykładowców

Szkolenia rozwijające

Czerwone flagi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua minim veniam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua minim veniam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua minim veniam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua minim veniam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua minim veniam.

Warsztaty FMID w dysfunkcjach psycho-somatycznych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua minim veniam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua minim veniam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua minim veniam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua minim veniam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua minim veniam.

Pediatria I (niemowlaki)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua minim veniam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua minim veniam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua minim veniam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua minim veniam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua minim veniam.

Pediatria II (starsze dzieci)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua minim veniam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua minim veniam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua minim veniam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua minim veniam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua minim veniam.

Zainteresowany? Zgłoś się!

Scroll to Top