Zakończenie kolejnej edycji szkolenia „Manipulacja Powięzi”

9 lipca dobiegła końca kolejna edycja szkolenia „Manipulacja Powięzi – Fascial Manipulation”, którą poprowadzili Julie Ann Day i Francesco Pacenza. Piętnaścioro uczestników zdało egzamin końcowy i tym samym uzyskało tytuł Terapeutów Manipulacji Powięzi.

W trakcie kursu, uczestnicy poznali architekturę systemu powięziowego, jego fizjologię i rolę, jaką pełni w organizmie a także zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu diagnostyki i leczenia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego a także wykorzystywali nabyte kompetencje w praktyce klinicznej.

To już kolejna edycja Manipulacji Powięzi zakończona sukcesem. Jesteśmy dumni, że mogliśmy współpracować ze świetnymi, chętnymi do działania i zdobywania wiedzy terapeutami. Jestem przekonany, że podczas szkolenia uczestnicy zdobyli kompetencje z zakresu manipulacji powięzi i są doskonale przygotowani do pracy z pacjentami, o czym świadczą znakomite wyniki egzaminu końcowego – dr Jarosław Ciechomski.

„Manipulacja Powięzi – Fascial Manipulation” to kompleksowa widza, umiejętności i praktyka stanowiące kompetencje niezbędne terapeucie manipulacji powięzi. Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia.

Zgłoś się