Spójrz na staw z nowej perspektywy – NMAA

Diagnozując stawy, a następnie proponując leczenie, terapeuta powinien być świadomy wszystkich elementów, które składają się na staw. Terapia bowiem nie dotyczy jednej części, a całego, kompletnego mechanizmu, który funkcjonuje tak dobrze, jak jego najsłabsza składowa.

Nowa Manualna Terapia Stawów bierze pod uwagę wszystko, co otacza staw: torebkę stawową, jamę stawową, obrąbek panewkowy, mięsień aktywny i pasywny, nerwy, tętnice. Jako terapeuci dostrzeżemy połączenie na poziomie zarówno wisceralnym, jak i emocjonalnym. Dlatego tak istotne jest, aby terapeuta sprawdził wszystkie komponenty stawu.

– Jean-Pierre Barral

Nowa Manualna Terapia Stawów to świeża, całościowa perspektywa terapeutyczna, w której nie tylko wskazywane jest miejsce bólu, a rzeczywiste źródło dolegliwości. Aby je efektywnie zlokalizować, lekarz przeprowadza dokładne badanie palpacyjne, a następnie rozpoczyna leczenie. Obejmuje ono delikatne i precyzyjne ruchy, które pobudzają tkankę miękką wokół kości.

MAUE to technika szczególnie efektywna w przypadku leczenia złamań i zwichnięć kończyn górnych, zapalenia nadkłykcia przyśrodkowego lub bocznego kości ramiennej, a także zespołu cieśni nadgarstka. Dlatego zachęcamy wszystkich terapeutów do zapoznania się z programem warsztatu NMAA.

Program NMAA