Nowoczesne Leczenie Powięziowe


Zapraszamy na wysokiej jakości międzynarodowe wykłady naukowe z obszaru pracy i badań nad powięzią – skierowane do klinicystów, takich jak osteopaci, fizjoterapeuci, lekarze.
Tematem będą najnowsze doniesienia ze świata badań nad powięzią oraz
praktyczne zastosowanie tej wiedzy- w czasie wydarzenia zaprezentowany zostanie szeroki zakres możliwości terapeutycznych, jakie daje praca na tkance łącznej.


Prelegenci i tematy:

Antonio Stecco „Densyfikacja”

Lekarz rehabilitacji, fizjoterapeuta, nauczyciel, Profesor Asystujący w Rusk Rehabilitation, New York University, Prezydent Fascial Manipulation Association (FMA). Współautor 5 książek, autor ponad 40 prac na temat powięzi. Prowadzi działalność naukową poświęconą badaniu powięzi człowieka z makroskopowego, histologicznego i fizjopatologicznego punktu widzenia.

Ales Urbanczik „Integracja Strukturalna – Ida Rolf- poszukiwanie równowagi między siłą ciężkości a człowiekiem”

Instruktor zarządzający programu szkoleniowego w Czech Association for Structural Integration (CASI)), specjalista w zakresie Integracji Strukturalnej, uczeń Petera Melchiora i Emmetta Hutchinsa.

Philippe Campignion „Kifoza piersiowa. Koncept dostrajania mięśniowo-powięziowego”

Fizjoterapeuta, założyciel i dyrektor Centre de Formation Philippe Campignion C.F.P.C.
Nauczyciel Łańcuchów Mięśniowych i Stawowych GDS, autor wielu
publikacji i książek z zakresu Łańcuchów Mięśniowych i Stawowych GDS.
Fizjoterapeuta, założyciel i dyrektor Centre de Formation Philippe Campignion.

Nabil Lahlouh Gonzalez „Otrzewna. Klucz do zrozumienia anatomii i fizjologii jamy brzusznej”

Osteopata, fizjoterapeuta z olbrzymim doświadczeniem klinicznym, absolwent zaawansowanych szkoleń osteopatycznych. Certyfikowany Terapeuta Craniosacralny w Upledger Institute, specjalista Manipulacji Visceralnych Barral Institute. Instruktor w the Barral Institute w zakresie Visceral Manipulation.

Kerry d’Ambrogio „Fascial Energetic Technique”

Dr Kerry D’Ambrogio, D.O.M., A.P., P.T., D.O.-M.T.P. uznany międzynarodowy wykładowca, autor publikacji, fizjoterapeuta, osteopata i certyfikowany specjalista akupunktury. Założyciel i dyrektor D’Ambrogio Institute (DAI) i Therapeutic Systems, Inc (TSI).

Jarosław Ciechomski „Fascial Manipulation w pediatrii”

Doktor nauk o kulturze fizycznej, dyplomowany osteopata. Współzałożyciel pierwszej w Polsce Polskiej Akademii Osteopatii w Warszawie. Tworzy i prowadzi zaawansowane autorskie szkolenia dla fizjoterapeutów i osteopatów (Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich, Zintegrowana Terapia Powięziowa, Zastosowanie technik powięziowych w pediatrii). Pierwszy polski Międzynarodowy Instruktor metody Fascial Manipulation © Stecco © oraz Fascial Manipulation © for Internal Dysfunction.


Harmonogram:

24.09.2020
19:00 – 20:00: Antonio Stecco
20:00 – 20:15: Przerwa
20:15 – 21:15: Ales Urbanczik

25.09.2020
19:00 – 20:00: Kerry D’Ambrogio
20:00 – 20:15: Przerwa
20:15 – 21:15: Jarosław Ciechomski

26.09.2020
19:00 – 20:00: Philippe Campignion
20:00 – 20:15: Przerwa
20:15 – 21:15: Nabil Lahlouh Gonzalez


Zapisy:

Konferencja w całości odbędzie się online, z tłumaczeniem na język polski. Uczestnicy otrzymają dostęp do nagrania wydarzenia po jego zakończeniu.
Koszt uczestnictwa: 150 zł