Neural Manipulation (NM BI)

Manipulacja nerwów (neural manipulation) została rozwinięta w praktyce klinicznej przez uznanego na świecie francuskiego osteopatę i fizjoterapeutę Jean-Pierre Barral’a. Francuski osteopata Alain Croibier współpracował z Jean-Pierre Barral’em nad rozwinięciem manipulacji nerwów. Szkolenie to opiera się na technikach klinicznych stworzonych przez oba autorytety.

Manipulacja nerwów bada mechaniczny związek pomiędzy połączeniem czaszki, kręgosłupa i elementami nerwowymi i oponowymi. Zapewnia ocenę i podejście lecznicze skupiające się na restrykcjach elementów oponowych i nerwowych, nie zawsze dających objawy z układu mięśniowo-szkieletowego. Manipulacja nerwów określa i uwalnia miejscowe ograniczenia nerwowe i jednocześnie bada wpływ miejscowych zaburzeń ruchomości na pozostałe części ciała i biorąc pod uwagę te połączenia czyni bardziej zrozumiałymi globalne wzorce dysfunkcyjne. Zgłoś się już dziś.


Program

Prowadzący: Christoph Sommer, HP, Rolfer

Manipulacje nerwów 1: manipulacje neuro-oponowe, zintegrowane podejście do urazów (NM1). Specjalistyczny kurs, koncentrujący się na skutkach urazu biczowego

 • Omówienie trzech głównych obszarów traumy związanej z urazem biczowym: prawa fizyczne, ocena i leczenie
 • Anatomia i fizjologia leczenia urazu biczowego, a także innych sytuacji pourazowych
 • Lokalizacja i uwalnianie tkanki miękkiej w układzie oponowym
 • Ocena urazów tkanki miękkiej w rejonie szyjnym, protokoły postępowania umożliwiające optymalne uwolnienie
 • Testy oceniające wzorce ograniczeń w obszaru szyjno-barkowego
 • Zrozumienie w jaki sposób uraz biczowy tworzy wzorce ograniczeń w całym ciele
 • Techniki globalne – siły kolizyjne oddziałują na całe ciało w urazie biczowym, nie tylko na kręgosłup szyjny
 • Ewaluacja restrykcji w obszarze lędźwiowo-krzyżowym
 • Użycie zasad i technik manipulacji wisceralnych u pacjentów z urazem biczowym lub innych sytuacjach pourazowych
 • Porównanie sekwencji zabiegów leczniczych i testów dla urazu biczowego i innych urazów

Wymagania wstępne: Palpation of Craniosacral Rhythm
Wymagane lektury: Trauma: An Osteopathic Approach, Jean-Pierre Barral, RPT, DO

Manipulacje nerwów 2: manipulacja nerwów obwodowych, górna połowa ciała (NM2). Ocena i techniki leczenia nerwów obwodowych górnej połowy ciała

 • Szczegółowe omówienie anatomii i funkcji nerwów obwodowych górnej części ciała
 • Typowe wzorce bólu powstające w skutek dysfunkcji nerwów obwodowych
 • Ewaluacja i techniki lecznicze pomagające przywrócić prawidłowe funkcjonowanie nerwów obwodowych
 • Różne metody uwalniania restrykcji nerwów
 • Praktyczne zastosowanie w czasie zabiegów

Wymagania wstępne: Neural Manipulation: Neuromeningeal Manipulation (NM1) lub Visceral Approach to Trauma and Whiplash (VTW)
Wymagane lektury: Manual Therapy for Peripheral Nerves, Jean-Pierre Barral, RPT, DO; and Alain Croibier, D.O.

Manipulacje nerwów 3: manipulacje nerwów obwodowych, dolna część ciała (NM3). Ocena i techniki leczenia nerwów obwodowych dolnej połowy ciała

 • Szczegółowe omówienie anatomii i funkcji nerwów obwodowych dolnej części ciała.
 • Typowe wzorce bólu powstające w skutek dysfunkcji nerwów obwodowych.
 • Techniki ewaluacyjne i lecznicze pomagające przywrócić prawidłowe funkcjonowanie nerwów obwodowych.
 • Różne metody uwalniania restrykcji nerwów.
 • Praktyczne zastosowanie w czasie zabiegów.

Wymagania wstępne: Neural Manipulation: Neuromeningeal Manipulation (NM1) lub Visceral Approach to Trauma and Whiplash (VTW)
Wymagane lektury: Manual Therapy for Peripheral Nerves, Jean-Pierre Barral, RPT, DO; and Alain Croibier, D.O.

Manipulacje nerwów 4: mózg i nerwy czaszkowe (NM4). Ocena i techniki leczenia nerwów mózgu i okolicy czaszkowej

 • Szczegółowe omówienie anatomii i funkcji mózgu i nerwów czaszkowych
 • Typowe wzorce bólu powstające w wyniku dysfunkcji mózgu i nerwów czaszkowych
 • Techniki ewaluacyjne i lecznicze pomagające przywrócić prawidłowe funkcjonowanie tych nerwów
 • Rozróżniające techniki ewaluacyjne, pozwalające określić czy fiksacja znajduje się w czaszce, szwach lub mózgu
 • Opis sposobu w jaki kompresja mózgu powoduje dysfunkcję nerwów czaszkowych
 • Wyjaśnienie i opis sposobu w jaki ciśnienie wewnątrz czaszkowe wpływa na funkcjonowanie całego ciała, przedstawienie technik czaszkowych przywracających prawidłowe funkcjonowanie
 • Praktyczne zastosowanie w czasie zabiegu

Wymagania wstępne: Neural Manipulation: Peripheral Nerve Manipulation; Upper Body (NM2) lub Peripheral Nerve Manipulation; Lower Body (NM3) lub Visceral Approach to Trauma and Whiplash II (VTWII)
Wymagane lektury: Manual Therapy for Cranial Nerves, Jean-Pierre Barral, RPT, DO; and Alain Croibier, D.O.


Wpłać zaliczkę

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, wypełnij formularz zgłoszeniowy i wpłać bezzwrotną zaliczkę w wysokości 800 zł.

Wystawienie faktury możliwe będzie na etapie płatności w PayU.

Cena szkolenia: 2800 zł za zjazd, łącznie: 11 200 zł

… lub skontaktuj się z nami

  Imię (wymagane)

  nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Kwalifikacje

  Uwagi

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych