Leczenie wybranych urazów okołoporodowych i deformacji czaszki


Webinar poświęcony tematowi leczenia zaburzeń okołoporodowych u noworodków i małych dzieci z wykorzystaniem terapii powięziowej.
Celem webinaru jest pokazanie możliwych zagrożeń wynikających z zaburzeń poszczególnych faz porodu i ich konsekwencji w postaci deformacji czaszki i tworzenia się różnych dysfunkcji w ciele noworodka.
Urazy okołoporodowe wpływają na zaburzenie faz rozwojowych, powodując tworzenie się wielopłaszczyznowych dysfunkcji- od problemów motorycznych począwszy, przez zaburzenia trzewne aż po problemy narządu wzroku.
W trakcie wykładu omówione zostaną zaburzenia symetrii czaszki i sposoby ich leczenia wykorzystujące techniki powięziowe opracowane dla potrzeb tych zaburzeń.

Część teoretyczna

  1. Stadia porodu i potencjalne zagrożenia uszkodzeń noworodka
  2. Konsekwencje porodu kleszczowego i vacuum
  3. Globalne wzorce dysfunkcyjne i pozycje komfortu – asymetrie napięciowe
  4. Sugestie dotyczące lecenia wzorców dysfunkcyjnych i asymetrii
  5. Wpływ dysfunkcji somatycznej na zaburzenia napięciowe noworodków
  6. Rozwój czaszki i biomechanika szwów czaszki
  7. Deformacje czaszki – plagiocefalia potytliczna i potyliczno – czołowa, brachycefalia
  8. Leczenie szwów czaszkowych w plagiocefalii i brachycefalii
  9. Strategie globalnego leczenia deformacji czaszki

W części praktycznej przedstawimy propozycję terapii powięziowej w leczeniu małych dzieci. Na końcu wykładu pokazany zostanie krótki film z terapii dziecka.
Po części wykładowej będzie także czas na wymianę doświadczeń i pytania- prowadzący odpowie na zadawane na czacie pytania uczestników webinaru, tak by rozwiać ewentualne wątpliwości, podzieli się też własnym doświadczeniem klinicznym.


Koszt uczestnictwa/dostępu do nagrania: 47zł
Kontakt i informacje: szkolenia.ciechomski@gmail.com
Nagranie szkolenia dostępne do: 15.03.2021