Kończyna górna w ujęciu Nowej Manualnej Terapii Stawów

Relacja pomiędzy stawami, a innymi elementami ludzkiego ciała nie jest jeszcze szeroko rozumiana. Nowa Manualna Terapia Stawów (NMAA) wskazuje na te połączenia i ich znaczenie w efektywnym leczeniu dolegliwości stawowych. Jest to technika wymagająca od terapeuty delikatności i precyzji, dzięki którym ciało poprawi wrodzoną zdolność leczenia i powróci do pełni zdrowia.

Każdy staw jest czymś więcej, niż tylko miejscem styku kości. Złożony jest z wielu komponentów, które umożliwiają płynny i bezbolesny ruch tylko wtedy, kiedy wszystkie funkcjonują prawidłowo. Jeżeli jeden element traci sprawność, cały staw zmuszony jest do działania kompensującego, co prowadzi do jego niewłaściwej pracy. W konsekwencji może pojawić się tymczasowy ból, a nawet długoterminowe dolegliwości. Zadaniem terapeuty jest przywrócenie harmonii problematycznego stawowi.

Terapia stawów kończyn górnych wymaga od terapeuty specjalnych umiejętności z zakresu badania palpacyjnego i efektywnego leczenia. Te kompetencje można zdobyć podczas kursu Nowej Manualnej Terapii Stawów prowadzonego z ramienia Instytutu Barrala. Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia.

Program NMAA