Kolejna edycja szkolenia „Manipulacja Powięzi” zakończona sukcesem

Z końcem lipca zakończyła się kolejna edycja szkolenia „Manipulacja powięzi – Fascial Manipulation”. Uczestnicy zdobyli kompleksową wiedzę i umiejętności, doskonale zdali egzamin końcowy i są w pełni przygotowani do stosowania tej metody w praktyce klinicznej.

Metoda Manipulacji Powięzi postrzega ciało jako całość złożoną z poszczególnych segmentów, której ciągłość zapewnia powięź. Podczas leczenia terapeuta lokalizuje punkty które uległy zaburzeniu i poddaje je terapii.

To już kolejna edycja „Manipulacji Powięzi”, w której brali udział świetni, chętni do nauki terapeuci. Jestem przekonany, że są gotowi do wykorzystywania techniki Manipulacji Powięzi w pracy z pacjentem. Te kilkadziesiąt wspólnie spędzonych godzin minęło w znakomitej, zachęcającej do działania atmosferze.

– dr. Jarosław Ciechomski

„Manipulacja powięzi – Fascial Manipulation” to kompleksowe szkolenie, które przygotowuje do pracy z szerokim spektrum zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego i trzewnego. Jego program obejmuje dokładne omówienie systemu powięziowego począwszy od rozwoju embrionalnego, przez budowę fizjologiczną, po rolę w propriocepcji. Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia.

Program szkolenia