Wprowadzenie do Tensegrity Touch

Co to jest Tensegrity Touch?

Tensegrity Touch (TT) jest techniką manualną, która wykorzystuje mięśniowo-powięziowe oddziaływanie w celu redystrybucji sił w systemie mięśniowo-powięziowym. Wzbudza mimowolne reakcje motoryczne, które współdziałają z trwającą manipulacją, aby wzmocnić lokalne uwolnienie i rozprzestrzenienie jego efektów w całym ciele. TT jest wykorzystywany m.in. w fizjoterapii, integracji strukturalnej, chiropraktyce czy osteopatii. Daje dostęp do terapeutycznych możliwości odruchu zachowania samoregulacji, którego pierwowzorem jest pandiculation-rozprężenieZgłoś się już dziś.


Pandiculation-roprężenie jest pierwotne. Głębokie ruchy jak najlepsze poranne przeciągnięcie, pozwalające żyć własnym życiem. Po wykonaniu tych ruchów ciało czuje się pobudzone i odnowione – bardziej żywe i lepiej zorganizowane.

TT postrzegany jest jako wspomagane rozprężenie, co stanowi fizjologiczne podstawy, odpowiadające za kliniczną skuteczność

W TT terapeuta integruje segmenty ciała pacjenta w jednolitą formę podatną na rozciąganie, która będzie reagowała jako integralna całość na zaistniałą manipulację. Określamy ten stan mianem integralności napięć lub tensegracją, która:

 • obejmuje system powięziowy
 • wzbudza spontaniczne toniczne kokontrakcje w mięśniach.

Dzięki tym warunkom wykonywana manipulacja mięśniowo-powięziowa staje się wyjątkowo efektywna.

Oceniamy poziom tensegracji poprzez wprowadzanie ciała pacjenta w małe ruchy oscylacyjne obserwując jednocześnie stopień reakcji całego ciała, a nie pojedynczych segmentów na zaistniały bodziec. Poprzez prawidłowe użycie ciała, tensegracja manifestuje się zarówno w ciele terapeuty jak i w ciele pacjenta, bez zbędnego wysiłku w wykonaniu i z zachowaniem ekonomii pracy. Co więcej, odczuwalna tensegracja daje możliwość terapeucie do dalszego rozwijania umiejętnego wykorzystania swojego ciała i utrzymania funkcji homeostatycznych.

Spontaniczna aktywność motoryczna wzbudzana przez TT manifestuje się różnymi wzorcami i różną intensywnością, od najbardziej powszechnej izometrycznej kokontrakcji mięśni z niewidocznymi ruchami, po mniej częste widoczne skurcze i drżenia oraz czasami nawet rozprężenia czy ruchy charakterystyczne dla yogi. Podobnie jak ziewanie, ruchy te są samoistne i ustępują z czasem.

Zgłoś się

Badania na temat Tensegrity Touch

TT został zbadany przez elektromiografię (EMG) oraz pilotażowe badania z wykorzystaniem elektroencefalografii (EEG) . Chociaż wyniki kliniczne są unikalne dla każdego pacjenta i warunków, zjawisko fizyczne jakim jest tensegracja jest obiektywne, a wstępne wyniki wskazują na to, że w przeciwieństwie do zdecydowanej większości terapeutycznych technik manualnych, cechy TT mogą być dokładnie zmierzone, np. za pomocą akcelometrii, co stanowi nasz kolejny obiekt badawczy.


O Dr. Bertolucci

Twórca Tensegrity Touch, Luiz Fernando Bertolucci, MD, jest lekarzem rehabilitacji, biologiem, współzałożycielem Núcleo Anthropos (Integrative Medicine Group) na UNIFESP (São Paulo Federal University). Jest przewodniczącym Somatic and Touch Approaches in the Integrative Medicine program podyplomowy w Albert Einstein Hospital in São Paulo. Jest również Certified Advanced Rolfer™ oraz członkiem Wydziału Anatomii w the Rolf Institute of Structural Integration oraz the ABR, the Brazilian Rolfing Association, gdzie również naucza TT. Praktykuje w Sao Paulo, Brazil, oraz wykłada na całym świecie. Email: bertolucci.lf@gmail.com.

Obserwując Dr. Bertolucci w warunkach klinicznych, było jasne, że zarówno pasja jak i mądrość stanowią istotny element jego pracy. Jego podejście łączy inteligencje powięzi, jak również łączność między klientem a terapeutą, w celu wzbudzenia wyraźnej zmiany poprzez minimalny wysiłek. TT szanuje różnorodność i potrzeby klienta w danym momencie. Podstawowe narzędzie stanowi zdolność terapeuty do dostrojenia się i zbliżenia do procesu zdrowienia klienta. Nie mogę się doczekać, aby nauczyć się więcej od tego doskonałego nauczyciela i terapeuty.
Kevin McCarthy – Rolfer


Zawartość kursu

Kursanci zostaną zapoznani z TT poprzez połączenie teorii, z demonstracją technik.


Anatomiczne i fizjologiczne podstawy TT

 • Tensegracja: elementy kostne i włókniste.
 • Tkanka łączna: ślizg tkanek, przedziały mięśniowo-powięziowe i ich relacje przestrzenne, giętkość i długość tkanek.
 • Mięśniowo-powięziowe skróty oraz ich diagnostyczne znaczenie.
 • Dystrybucja sił i dynamika płynów w systemie mięśniowo-szkieletowym.
 • Mięśniowo-powięziowe przekazywanie sił w odniesieniu do pozycji mięśnia: ich znaczenie w terapii manualnej.

Neurologia kontroli motorycznej

 • Jakość ruchu: biomechanika oraz kontrola nerwowa.
 • Dynamika segmentalna: zróżnicowanie i integracja segmentów.
 • Wykorzystanie energii potencjalnej w systemie powięziowym
 • Fizjologia homeostazy: interocepcja oraz jej rola w fizjologii i terapii.

Leczenie zaburzeń mięśniowo-szkieletowych z wykorzystaniem TT

 • Częste zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i ich patogeneza.
 • Wnioskowanie kliniczne: ocean i interpretacja wyników.
 • Wskazówki do zastosowania TT chwyty dla częstych warunków klinicznych.

Dotyk w TT  

 • Dostęp do systemu powięziowego poprzez powięź powierzchowną.
 • Tępe rozwarstwienie i rozszczepienie płaszczyzn: chirurgiczna jakość dotyku.
 • Tworzenie i ocena tensegracji poprzez dotyk.
 • Samoorganizujące odruchy motoryczne.
 • Świadomość/stan wegetatywny: oznaki i znaczenie.

Korelacje terapeutyczne TT

 • Zachęcanie klienta do uczestnictwa poprzez intero i propriocepcje.
 • Możliwości pracy domowej.

Zdobyte umiejętności

Po zakończonym szkoleniu kursant:

 • Dokonuje subiektywnej oceny z wykorzystaniem informacji pacjenta na temat proprio i interocepcji.
 • Dokonuje “obiektywnego” badania palpacyjnego w różnych pozycjach.
 • Potrafi zastosować techniki TT oraz ocenić ich krótkoterminowe efekty, które zawierają:
 • Tworzenie i ocena tensegracji poprzez ruchy oscylacyjna na podobieństwo sonaru.
 • Integrowanie ciała terapeuty z ciałem klienta w jeden tensegracyjny system.
 • Rozpoznawanie obecności mimowolnych odpowiedzi motorycznych i wykorzystanie ich w celu efektywnego i precyzyjnego uwolnienia restrykcji tkankowych.
 • Wykorzystanie odpowiedzi czuciowej w celach terapeutycznych.
 • Monitorowanie i korygowanie pracy ciała.

Opinie o kursie

Kurs TT był niesamowity! W mojej codziennej praktyce wykorzystuje umiejętności zdobyte na kursie. Chce dowiedzieć się więcej na temat TT, ponieważ jest to bezpieczne i skuteczne działanie. Pomogło mi to postrzegać ciało w nowy sposób.
Sonia Vieira de Castro – Physical Educator, Pilates Instructor

Dzięki TT, mam w moich rękach tensegracje systemu powięziowego, która stanowi bezpieczną i efektywną dźwignię do mięśniowo-powięziowego rozluźniania.
Rubia Sayuri Takashima Yamato – Physiotherapist, Rolfer

W mojej klinicznej praktyce, TT pozwala mi na wprowadzanie efektywnych zmian – zarówno lokalnie jak i dystalnie.
Tania Forlani – Physiotherapist, RPG and Sohier practitioner

Jako chiropraktyk, poszukuję zgodności pomiędzy tkanką miękką a filozofią chiropraktyki. TT dla mnie naprawdę działa: polega ona na wrodzonej inteligencji ciała i zapewnia pacjentowi zarówno doświadczenie znalezienia własnej osi jak i przyjemność równowagi osiągniętej bez wysiłku.
Marines CaloriChiropractor

Uczenie się i praktykowanie TT ułatwia osiągnięcie całościowego sukcesu w pracy strukturalnej, ponieważ TT wymaga ciągłej relacji terapeuta-klient: oboje są zaangażowani i uwrażliwieni, oboje pracują na rzecz żywej tkanki. Polecam TT wszystkim terapeutom manualnym jako możliwość rozwoju kompetencji i dojrzałości terapeutycznej. Hulda Bretones – Clinical Psychologist and Psychotherapist, Rolfer

Kurs TT był wspaniały. W mojej praktyce klinicznej osiągam znaczące rezultaty – zwłaszcza w zastosowaniu techniki dla obręczy barkowej i dla obszaru krętarza.
Adriana Higa Ogata – Physiotherapist, Osteopath

Szkolenie mi się podobało. W mojej praktyce dotyk TT przyspieszył i pogłębił reakcję tkanek miękkich na manipulacje.
Simone Mendes – Certified Advanced Rolfer; Faculty, Brazilian Rolfing Ass’n

Jestem zdumiony, jak techniki TT konsekwentnie pobudzają globalne integracyjne reakcje. Metoda ta uwrażliwiła mój zmysł terapeutyczny na możliwości integracji strukturalnej. Marilene Pedrini – Advanced Rolfer, Structural Integration researcher


Zgłoś się

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, wypełnij formularz zgłoszeniowy i wpłać bezzwrotną zaliczkę w wysokości 400 zł.

Termin i miejsce szkolenia: 21-24 czerwca 2018, Poznań

Cena szkolenia: 2800 zł