Visceral Manipulation (VM 5 BI)

Jak mówi Jean-Pierre Barral, „Nasza historia to nasza historia i nikomu nie da się jej wymazać. Możemy natomiast „coś niewielkiego tam rozładować” tak, aby ułatwić naszemu układowi kompensowanie owej historii w lepszy sposób.

Szkolenie VM5 jest złożone z dwóch części:

 1. Manualne Termo-Diagnozowanie
 2. Nasłuch Trzewny Emocjonalny

Zgłoś się już dziś.


Manualne Termo-Diagnozowanie

Jest to metoda badania stworzona przez Jean-Pierre’a Barrala, DO, MRO (F). Wykorzystuje ona naszą wrażliwość na różnice temperatur w celu rozpoznania dysfunkcji w ciele. Metoda ta znajduje zastosowanie w szerokim wachlarzu specjalności medycznych i wspomaga inne formy badania.

Barral stworzył „mapę topograficzną” struktur fizycznych, które poznaliśmy na wcześniejszych poziomach. Powstała ona przy współpracy z inżynierami oraz fizykami, którzy pomogli w zaprojektowaniu narzędzia (skaner termiczny) mierzącego „ciepło” wydobywające się z ciała – ciepło podczerwieni o temperaturze charakterystycznej dla dysfunkcyjnych tkanek w ciele. Ów przyrząd pomiarowy posłużył do weryfikacji rąk Barrala jako narzędzia skanującego w pewnej odległości od ciała – kolejnego narzędzia do rozpoznawania dysfunkcji fizycznych i emocjonalnych. Mapa ta pokazuje, gdzie w ciele przetrzymywane są dysfunkcje zarówno fizyczne jak i emocjonalne.

Nasłuch Trzewny Emocjonalny

Podstawowym założeniem Manipulacji Trzewnych Barrala jest przekonanie o zdolności ciała do samo-leczenia, chyba że nagromadzony stres/obciążenie jest zbyt duże. Zgadzamy się, że:

 • Układ mięśniowo-szkieletowy uczestniczy w wielu chorobach.
 • Emocje przyczyniają się do problemów fizycznych / wielu chorób.
 • Emocje mogą być przechowywane w ciele.
 • Emocje to nasza emocjonalna budowa anatomiczna.
 • Emocje mają wpływ na dysfunkcje trzewne.

Istnieje jednak niewiele systemów do palpacji, oceny i leczenia emocji. Emocje powinny się rozpraszać – przepływać przez nas – a nie przemieniać w przytłaczającą ilość zmagazynowanej energii. Gdy emocje pozostają w danym narządzie lub gdy ten sam narząd poddawany jest stresowi wciąż i wciąż, tkanki zaczynają odczuwać obciążenie. Jean-Pierre Barral zaobserwował, że jeśli w procesie magazynowania emocji dojdzie do związania dużej ilości energii, to pozostaje mniej dostępnej energii na adaptowanie się do bieżących sytuacji. Jean-Pierre uważa również, że pacjenci często cierpią w związku z tym, że od jednego terapeuty słyszą, że „To wszystko jest w ich głowie”  a od drugiego, że „ Ich problem jest czysto strukturalny”.

Kurs VM5 w takim samym stopniu koncentruje sią na odnajdowaniu powiązań emocjonalnych, jak i na stwierdzaniu ich braku, i.e. że problem fizyczny może być wyłącznie natury fizycznej.

Jean-Pierre Barral twierdzi, że „Nie da się leczyć emocji bez leczenia struktury, ponieważ pozostawiona restrykcja na poziomie struktury sprawi, że emocje powrócą”. Często rozmaite stosowane przez nas techniki manualne, które znamy i których używamy, nie przynoszą długotrwałego efektu, dlatego że etiologia dysfunkcji zawiera składową emocjonalną. Już od lat badania pokazują, jaki efekt mają emocje na dysfunkcje w ciele. Na przykład u dzieci przebywających w stresującym środowisku domowym wrzody potrafią się pojawić już w 6-ym roku życia. Barral mówi, że „Umysł lubi wykorzystywać narządy oraz sploty jako ujście”. Na poprzednich poziomach VM1-VM4 dowiedzieliśmy się, że istnieje komponenta somatyczno-wisceralna łącząca strukturę z trzewiami. Gdy natomiast umysł wyładowuje emocje na poziomie narządów, za pośrednictwem układu nerwowego wysyłana jest informacja zwrotna do kręgosłupa. A zatem w dysfunkcji, którą postrzegamy jako biomechaniczną, rolę może odgrywać również wymiar emocjonalny.

Na szkoleniu VM5 dokonujemy przeglądu poszczególnych jam ciała i wracamy do niektórych technik poznanych na poziomach VM1-VM4, ucząc się nowych narzędzi do badania, do słuchania „wiadomości z ciała”. Poznajemy techniki kluczowe dla całościowej oceny oraz leczenia. Każdy narząd przechowuje emocje; jest to „tymczasowe rozwiązanie” dla umysłu. Początkowo narządy i sploty przechowują emocje; kiedy zostaną one rozładowane, komunikacja ciało/mózg może zostać przywrócona.

W ramach szkolenia skupiamy się na narządach i ich powiązaniach ze strukturami nerwowo-mięśniowo-szkieletowymi. Zdajemy już sobie sprawę, że „po drodze coś tam budzimy”, jak często mówi Barral. Teraz pogłębimy zrozumienie tego często ulotnego powiązania między ciałem a umysłem. Techniki Barrala do pracy nad emocjami ciała są równie specyficzne jak jego techniki do pracy na strukturach fizycznych. Nie zgadujemy, gdzie emocje zostały zmagazynowane; wyczuwamy je naszymi rękami. Pomagamy ciału „rozładować” te rejony restrykcji, które powodują dekompensację systemu.

Mówimy o ruchu jako kluczowym dla życia. Teraz zdamy sobie sprawę, że bez emocji nie da się życia prawdziwie przeżywać. Posiadanie emocji jest normalne; to właśnie życie. Problemy pojawiają się dopiero, gdy owe emocje nie są właściwie rozładowywane. Nasza historia staje się naszą biologią.

Niniejszy kurs pozwala terapeutom pogłębić ocenę dysfunkcji w ciele oraz integracji ciało/umysł przy użyciu „nasłuchu tkankowego”. Narzędzia zdobyte na tym szkoleniu są równie specyficzne jak te poznane na wcześniejszych poziomach pracy wisceralnej. Jest to jedyne w swoim rodzaju podejście, łączące ten „niewerbalny dialog” oraz mechaniczne sposoby powiązania ciała i umysłu.

Zgłoś się

Główne zagadnienia:

 • Zrozumienie naukowej definicji ciepłoty ciała oraz klinicznego znaczenia zmian temperatury na powierzchni.
 • Zastosowanie Manualnego Termo-Diagnozowania w odnajdywaniu restrykcji i dysfunkcji narządowych w ciele.
 • Przegląd VM1-VM4 przy okazji nauki topografii narządów oraz ich manualnej termo-palpacji.
 • Zgłębianie synchroniczności pomiędzy ciałem i mózgiem oraz jej wpływu na zdrowie danej osoby.
 • Zrozumienie jak mózg wykorzystuje narządy wewnętrzne aby zdeponować i wyrazić nadmiar energii (często pochodzącej z emocji) oraz jak wpływa to na integralność strukturalną.
 • Nauka specyfiki pracy ze strukturą oraz z emocjami.
 • Precyzyjna pomoc ciału w rozładowaniu zmagazynowanej energii.
 • Praktyka pracy z utratą energii, umiejscawianie restrykcji strukturalnych przyczyniających się do dolegliwości bólowych oraz zarządzanie sesją terapeutyczną.
 • Ocenianie w jakim stopniu problem ma podłoże emocjonalne: 0%, 1% czy 100%?

Zgłoś się…

Uwaga! Aby wziąć udział w szkoleniu, należy ukończyć: VM1, VM2, VM3, VM4.

  Imię (wymagane)

  nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Kwalifikacje

  Uwagi

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych


  … lub zapłać online