Manipulacje wiscrealne – visceral manipulation

Program tego kursu dotyczy wszystkich odcinków przewodu pokarmowego. Zaprezentowana zostanie ewaluacja ruchomości narządów, związanej z ruchem przepony, oraz ruchliwość, która może zostać zrozumiana tylko w kontekście rozwoju embrionalnego narządów wewnętrznych. Zgłoś się już dziś.


Program

Zaprezentowane techniki będą poprzedzone szczegółowymi opisami anatomicznymi i testami przydatnymi klinicznie. Dodatkowo, każda dysfunkcja wisceralna zostanie omówiona w kontekście restrykcji ruchowych w układzie szkieletowym i czaszkowo-krzyżowym.

Szczególny nacisk położony zostanie na rozwinięcie u uczestników umiejętności umożliwiających wyczucie zdolności autoregulacyjnych, ruchomości i ruchliwości narządów wewnętrznych. W kontekście tym zostaną zaprezentowane barralowskie sposoby obserwacji organizmu poprzez dotyk: zrozumienie i praktyka tak zwane nasłuchiwania (i jego różnych form) hamowania i indukcji , będące bardzo istotnymi elementami tego kursu. W zakresie anatomii omówiony zostanie fizjologiczny ruch i dysfunkcje żołądka, pęcherzyka żółciowego, jelita grubego i cienkiego. Oprócz stawów wisceralnych do diagnozowania i leczenia zostaną włączone więzadła narządów, sieć większa i mniejsza oraz krezka.

W pierwszym module kursu studenci zapoznają się z modelami i teorią funkcjonalnej biomechaniki, omawianymi z perspektywy J.P.Barrala.

 • Poznanie technik manualnych umożliwiających lokalizację, ocenę i normalizację obszarów głównych dysfunkcji w jamie brzusznej
 • Zapoznanie się z dynamiką ruchu i podwieszenia w odniesieniu do narządów wewnętrznych, membran i więzadeł
 • Badanie związków narządów wewnętrznych z dysfunkcjami strukturalnymi i nerwowo-mięśniowo-szkieletowymi
 • Ocena jakości aktywności funkcjonalnej i struktur somatycznych pod kątem ich związku z całościowym wzorcem ciała ludzkiego

Wpłać zaliczkę

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, wypełnij formularz zgłoszeniowy i wpłać bezzwrotną zaliczkę w wysokości 1000 zł.

Wystawienie faktury możliwe będzie na etapie płatności w PayU.

Cena szkolenia: 3000 zł za zjazd 4 dniowy.

… lub skontaktuj się z nami

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Kwalifikacje

  Uwagi

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych