Techniki powięziowe w leczeniu migren i napięciowych bólów głowy


Celem webinaru jest pokazanie roli systemu powięziowego w etiopatologii migren i napięciowych bólów głowy.
W części teoretycznej omówione zostaną  podstawy anatomii i patofizjologii bólów głowy w odniesieniu do systemu powięziowego i ich implikacje kliniczne.
W części praktycznej zaprezentujemy  strategie leczenia poparte 25 letnim doświadczeniem klinicznym autora. Na końcu pokazany zostanie film z terapii. 

Plan wykładu

  1. Anatomia głowy w odniesieniu do migren i napięciowych bólów głowy
  2. Rola nerwu trójdzielnego, błędnego i pętli szyjnej w etiologii migren 
  3. Zaburzenia ukrwienia głowy – rola powięzi 
  4. Przegląd piśmiennictwa na temat przyczyn napięciowych bólów głowy i  migren oraz strategii ich leczenia 
  5. Omówienie strategii leczenia z wykorzystaniem technik powięziowych 
  6. Prezentacja przykładowej terapii w formie filmu

Część praktyczna

Pokaz w formie filmu, prezentujący leczenie pacjenta z bólami głowy, z wykorzystaniem proponowanego protokołu, z komentarzem Prowadzącego.
Wymiana doświadczeń i pytania. Prowadzący odpowie na zadawane na czacie pytania uczestników webinaru, tak by rozwiać ewentualne wątpliwości, podzieli się też własnym doświadczeniem klinicznym.

Koszt uczestnictwa/dostępu do nagrania: 49 złotych
Kontakt i informacje: szkolenia.ciechomski@gmail.com
Nagranie szkolenia dostępne do: 15.04.2021