Strategiczne Skrzyżowania Ciała (SCB1)


Powięź i otrzewna tworzą otoczki dające ochronę immunologiczną i mechaniczną swojej zawartości. Te opakowania ułatwiają harmonijny ślizg pomiędzy sąsiadującymi strukturami.
Włókna powięzi są ułożone w precyzyjny i logiczny sposób co jest związane pełnioną funkcją mechaniczną. Dodatkowo włókna przenoszą fale elektromagnetyczne oraz odgrywają rolę w odżywianiu struktur które otaczają.
Włókna powięziowe i włókna otrzewnej przeplatają się w wyraźnie określonych miejscach w ciele – skrzyżowaniach. Właśnie te skrzyżowania pomagają w kształtowaniu i ochronie miejsca połączenia kończyn z tułowiem, gdzie tętnice, nerwy, mięśnie i ścięgna w naturalny sposób zmieniają kierunek. Na poziomie trzewnym przeplatające się włókna można spotkać głównie w miejscach zetknięcia dwóch narządów oraz tam gdzie drogi wydalnicze łączą się z narządem, lub miejscach przejścia przez przeponę lub połączenia struktur z przeponą.
Włókna otrzewnowe i powięziowe są w tych miejscach naturalnie pogrubione. Mogą ulegać zwłóknieniu w wyniku operacji, infekcji lub urazów. W takich przypadkach powstaje zagrożenie kompresji układu nerwowo-naczyniowego i trzewnego.
Ten kurs pozwoli się zapoznać ze skrzyżowaniami do których jest relatywnie łatwy dostęp z punktu widzenia terapii manualnej. Założenie opiera się na pracy z pęczkami nerwowo-naczyniowymi przechodzącymi przez te strategiczne obszary ciała.

Zapoznamy się z następującymi skrzyżowaniami:
• czaszkowo-szyjnymi
• szyjno-piersiowymi
• pachowymi
• wewnętrznymi klatki piersiowej
• przeponowymi
• brzusznymi
• brzuszno-miednicznymi
• pachwinowymi
• wewnętrznymi miednicy
• podkolanowymi

Diagnostyka będzie wykonywana za pomocą testów nasłuchowych i pomiaru pulsu. Leczenie danego obszaru będzie wykonywane przy użyciu precyzyjnych technik.

Prowadzący: Matias Fernando Chahab, PT, DO
Wymagania wstępne: VM2 i MALE lub MAUE ub MASP; lub VM2 i NM2 lub NM3; lub VM2 i VVMU
lub VVML