Równoważenie trzewno-limaftyczne

Równoważenie trzewno-limaftyczne (VLB1)