Równoważenie energetyczne 1 / Energetic Balancing 1 – D’Ambrogio Institute


Prowadzący/Lecturer: dr Kerry D’Ambrogio D.O.M., A.P., P.T., D.O.
Język/Language: Angielski/English
Termin/Date: 11-13.03.2021 i 18-20.03.2021, 15:00-19:00
Wymagania wstępne/Prerequisites: brak

Szkolenie EB składa się zarówno z lokalnego, jak i całościowego podejścia do leczenia uszkodzeń energetycznych ciała.
Łączy zasady teorii kwantowej i medycyny energetycznej, tworząc systematyczne podejście do leczenia i równoważenia układu energetycznego ciała.
Program szkoleń Równoważenie energetyczne składa się z 3 części.
Pierwsza z nich (EB1-MS) dotyczy układu mięśniowo-szkieletowego.
W czasie tego szkolenia uczestnicy poznają pracę lokalną – przedstawiane są sposoby ewaluacji i leczenia blokad energetycznych (energetic lesions) w
układzie mięśniowo-szkieletowym (powięź, mięśnie, przepony, kości, stawy, szwy, opony i ciała obce) w określonym miejscu.
Uczestnicy poznają także zasady wykonania samoleczenia energetycznego, pracy z drugą osobą oraz pracy zdalnej.
Ten kurs nie ma wymagań wstępnych.

Cena: 2250zł

The specifically designed EB Curriculum includes both Local and Total Body
Treatment approaches that combine the principles of Quantum Theory and
Energetic Medicine to systematically treat energetic lesions and balance the
energetic system of the body.
Curriculum consists of 3 courses.
The first one is Energetic Balancing Musculoskeletal (EB1-MS).
The first course teaches a Local Approach that includes instruction on how to evaluate and treat energetic lesions in the musculoskeletal system (fasciae, muscles, bones, joints, sutures, meninges, and foreign objects) at a single location.
Class lecture introduces the Standard Model of Particle Physics, and how these energetic particles create all observable matter (Particle Theory). Lab instruction includes how to perform energetic self-treatment sessions, face to face treatment sessions, and remote treatment sessions.

Price: 2250zł (500€)
If you’d like to pay in Euro without using the online payment, sign up using the form on the left below, and add that request in „Other info” field.


Zgłoś się/Sign up…

  Imię i nazwisko (wymagane) / Name (required)

  Adres email (wymagane) / Email (required)

  Telefon (wymagane) / Phone (required)

  Firma / Company name

  Ulica / Street

  Kod / Postal code

  Miasto / City

  NIP

  Kwalifikacje / Qualifications

  Uwagi / Other info

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych / I agree to the processing of my personal data  … lub zapłać online / or pay online