Rola powięzi w etiopatologii skolioz


Pierwsza część wykładu na temat badania i leczenia skolioz oraz  roli systemu powięziowego w etiopatologii skolioz.
Podczas webinaru poruszane są zagadnienia opisujące etiologię i patobiomechanikę tworzenia się skolioz. Szczególny nacisk położony został na różnicowanie między skoliozą funkcjonalną i strukturalną idiopatyczną. Zwrócono też uwagę na różnicowanie funkcjonalnych i anatomicznych długości kończyn.
Osią wykładu są szczegółowe opisy tworzenia się skolioz na poszczególnych odcinkach kręgosłupa, ze zwróceniem szczególnej uwagi na system mięśniowo-powięziowy i jego rolę w tej jednostce chorobowej.

Wykład do obejrzenia dostępny jest w serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=OSmoLgcjmSg