Repozycja mięśni – muscle repositioning – kurs rozwijający

Repozycja Mięśni (MR) – dwudniowy kurs rozwijający. Jego cel to pogłębienie zastosowania klinicznego MR. Jest przeznaczony dla osób które wzięły udział w 4 dniowym kursie podstawowym – Repozycja mięśni – muscle repositioning.

Zgłoś się

Program

W czasie tego warsztatu szczegółowo omówione zostaną dwa główne zagadnienia:

 • Zastosowanie kliniczne. Jak interpretować sygnały pacjentów i ich symptomy/doznania zarówno w planowaniu jak i wykonywaniu zabiegu. Jak planować strategię sesji. Jak śledzić i interpretować sygnały i symptomy/doznania pacjenta w czasie zabiegu MR.
 • Umiejętności techniczne. Integracja ciała pacjenta i terapeuty w tym samym czasie. Komfort terapeuty i płynące z tego korzyści w czasie wykonywania manipulacji. Jak rozpoznać i śledzić niekontrolowane reakcje motoryczne charakterystyczne dla MR.
1. dzień
 • Powtórzenie i przypomnienie głównych teoretycznych i praktycznych podstaw MR
 • Omówienie dotychczasowej pracy klinicznej studentów i stworzenie listy głównych pytań
 • Prezentacja nauczyciela: ewaluacja i pierwszy zabieg wykonana pod kątem symptomów pacjenta (jeden ze studentów)
 • Wymiana pierwszego zabiegu pomiędzy studentami w parach
 • Wymiana pierwszego zabiegu pomiędzy studentami (zmiana ról)
 • Dyskusja, pytania i odpowiedzi
2. dzień
 • Prezentacja nauczyciela: ewaluacja i drugi zabieg (ten sam pacjent)
 • Wymiana drugiego zabiegu pomiędzy studentami w parach
 • Wymiana drugiego zabiegu pomiędzy studentami w parach (zmiana ról)
 • Dyskusja, pytania i odpowiedzi
 • Podsumowanie

Zgłoś się

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Firma

Ulica

Kod

Miasto

NIP

Kwalifikacje

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych