Powięź i atopowe zapalenie skóry


Atopowe zapalenie skóry. Rola powięzi w etiopatologii i leczeniu.
AZS jest przewlekłą chorobą o nie do końca raozpozpoznanej przyczynie. Podczas wykładu omówionych zostanie kilka istniejących teorii powstawania AZS, z przedstawieniem ich konsekwencji dla potencjalnych dróg leczenia manualnego. Ze względu na to, że AZS często łączy się z astmą czy alergicznym nieżytem nosa, wykład nie ograniczy się wyłącznie do tego problemu. W czasie webinaru omówione zostaną powiązania między układami: immunologicznym, limfatycznym, metabolicznym i psychogenicznym, które mogą wywołać typowa egzemę.
Istotnym aspektem wykładu jest także rola powięzi powierzchownej i skóry w tworzeniu bariery dla alergenów zewnętrznych i bakterii oraz rola powięzi głebokiej w zaburzeniach układów i narządów wewnętrznych. Tworzą one bowiem sieć wzajemnych powiązań i należy leczyć je wspólnie, by uzyskać pożądany efekt kliniczny. W części praktycznej zaprezentowane zostaną skuteczne strategie leczenia, które trudno znaleźć w innych konceptach terapeutycznych.

Cena szkolenia: 42zł
Kontakt i informacje: szkolenia.ciechomski@gmail.com