Zaburzenia gałązek skórnych i zespoły tunelowe na przykładzie łokcia tenisisty i ostrogi piętowej


Webinar jest poświęcony klinicznym aspektom diagnostyki różnicowej i terapii zaburzeń gałązek skórnych oraz uwięźnięć nerwów w kanałach powięziowych. Łokieć tenisisty i ostroga piętowa mają dużą tendencję do nawrotów jak i są często dużym wyzwaniem w leczeniu fizjoterapeutycznym. Wynika to z faktu pomijania w rozumowaniu klinicznym zaburzeń funkcji nerwów unerwiających te obszary, przy czym powszechnie stosowane procedury konserwatywne często nie dają sobie rady z tymi problemami.
Przedstawione leczenie opracowane przez dra Ciechomskiego pokazuje nowe możliwości terapii tego typu zaburzeń, pomagając uzupełnić warsztat każdego terapeuty.

Cena szkolenia: 41zł
Kontakt i informacje: szkolenia.ciechomski@gmail.com