Manipulacje Trzewno-Naczyniowe (VVMU)

Szkolenie, przygotowywane we współpracy z Instytutem Barrala,  poświęcone jest technikom badania i leczenia układu naczyniowego górnej połowy ciała. „Manipulacja nerwów bada mechaniczny związek pomiędzy połączeniem czaszki, kręgosłupa i elementami nerwowymi i oponowymi. Zapewnia ocenę i podejście lecznicze skupiające się na restrykcjach elementów oponowych i nerwowych, nie zawsze dających objawy z układu mięśniowo-szkieletowego.”

Program Szkolenia:

 • Przegląd anatomii i fizjologii układu naczyniowego, z naciskiem na to, jak przekrój tętnic się zwiększa bądź zmniejsza w zależności od funkcji ciała.
 • Zrozumienie mechanizmu powstawania wzorców restrykcji oraz bólu na skutek kompresji wzdłuż struktur naczyniowych.
 • Umiejętność lokalizowania i uwalniania restrykcji powstałych wzdłuż struktur naczyniowych przy zastosowaniu technik bezpośrednich na tętnice, takich jak kompresja, dekompresja i wydłużenie.
 • Zapoznanie się z manipulacjami tkanek miękkich samego serca, aorty, tętnicy podobojczykowej i tętnicy ramiennej.
 • Pogłębienie wiedzy na temat wpływu zwiększonej cyrkulacji krwi do danego narządu na poprawę jego funkcji, nabycie umiejętności w zakresie poprawy cyrkulacji krwi do narządów – w sposób bezpośredni i/lub pośredni.
 • Umiejętność leczenia układu wazopresyjnego oraz mózgu.
 • Zapoznanie z wynikami badań dopplerowskich wykonanych w celu sprawdzenia, jakie metody mobilizacji tętnic sprawdzają się najlepiej w poprawianiu krążenia miejscowego oraz ogólnego.
 • Umiejętność praktycznego wkomponowywania leczenia naczyniowego do sesji terapeutycznej.

Wymagania wstępne: Ukończone VM – klatka piersiowa

Prowadzący: Mark Bloember

Zgłoś się…

Uwaga! Aby wziąć udział w szkoleniu, należy ukończyć: VM – klatka piersiowa.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Firma

  Ulica

  Kod

  Miasto

  NIP

  Kwalifikacje

  Uwagi

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych


  … lub zapłać online