Manipulacje Trzewno-Naczyniowe (VVMU)

Szkolenie, przygotowywane we współpracy z Instytutem Barrala,  poświęcone jest technikom badania i leczenia układu naczyniowego górnej połowy ciała. „Manipulacja nerwów bada mechaniczny związek pomiędzy połączeniem czaszki, kręgosłupa i elementami nerwowymi i oponowymi. Zapewnia ocenę i podejście lecznicze skupiające się na restrykcjach elementów oponowych i nerwowych, nie zawsze dających objawy z układu mięśniowo-szkieletowego.”

Program Szkolenia:

  • Przegląd anatomii i fizjologii układu naczyniowego, z naciskiem na to, jak przekrój tętnic się zwiększa bądź zmniejsza w zależności od funkcji ciała.
  • Zrozumienie mechanizmu powstawania wzorców restrykcji oraz bólu na skutek kompresji wzdłuż struktur naczyniowych.
  • Umiejętność lokalizowania i uwalniania restrykcji powstałych wzdłuż struktur naczyniowych przy zastosowaniu technik bezpośrednich na tętnice, takich jak kompresja, dekompresja i wydłużenie.
  • Zapoznanie się z manipulacjami tkanek miękkich samego serca, aorty, tętnicy podobojczykowej i tętnicy ramiennej.
  • Pogłębienie wiedzy na temat wpływu zwiększonej cyrkulacji krwi do danego narządu na poprawę jego funkcji, nabycie umiejętności w zakresie poprawy cyrkulacji krwi do narządów – w sposób bezpośredni i/lub pośredni.
  • Umiejętność leczenia układu wazopresyjnego oraz mózgu.
  • Zapoznanie z wynikami badań dopplerowskich wykonanych w celu sprawdzenia, jakie metody mobilizacji tętnic sprawdzają się najlepiej w poprawianiu krążenia miejscowego oraz ogólnego.
  • Umiejętność praktycznego wkomponowywania leczenia naczyniowego do sesji terapeutycznej.

Wymagania wstępne: Ukończone VM – klatka piersiowa

Prowadzący: Mark Bloember

Zgłoś się…

Uwaga! Aby wziąć udział w szkoleniu, należy ukończyć: VM – klatka piersiowa.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Firma

Ulica

Kod

Miasto

NIP

Kwalifikacje

Uwagi

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych


… lub zapłać online