Techniki powięziowe i membranowe – fascial and membrane technique

W czasie tego warsztatu będziemy zapoznawać się z jamami ciała i zagadnieniami kompresji segmentów kręgosłupa. Specjalna uwaga zostanie poświęcona przepuklinom kręgosłupa lędźwiowego i szyjnego.

Używamy podejścia opartego na rozumieniu ruchów stawów kręgosłupa w kontekście kolumny/słupa narządów wewnętrznych. Kolumna jaką tworzą narządy wewnętrzne składa się z jam, tworzonych przez tkankę łączną. W miednicy i jamie brzusznej jamy te tworzą przestrzeń śródotrzewnową, podotrzewnową i zaotrzewnową. W klatce piersiowej jamy są kształtowane przez śródpiersie i osierdzie. Zgłoś się już dziś.

Będziemy stosować specyficzne testy do badania ruchu zachodzącego pomiędzy jamami miednicy i klatki piersiowej. Wyniki tych testów będziemy odnosić do wygięć kręgosłupa i jego poszczególnych stawów, włączając stawy miednicy. Celem tych testów jest zbadanie połączeń i ruchomości jam ciała w odniesieniu do siebie i kręgosłupa. Po każdym teście zostanie dokładnie zastosowana seria technik leczniczych.

Obejrzyj filmy, na których prowadzący je Peter Schwind – międzynarodowy ekspert – demonstruje opisywaną metodę:


Prowadzący

Peter Schwind PortraitDr Peter Schwind, Advanced Rolfer – od 1980 roku jest Rolferem w Monachium oraz zaawansowanym instruktorem tej metody. Poza nauczaniem w Rolf Institute prowadzi prywatną praktykę. W swojej karierze Peter poszukiwał nowych modeli pracy z powięzią i błonami ciała ludzkiego. Opracował podejście znane jako Techniki Powięziowe i Membranowe (Fascial and Membrane Technique – FMT). Jego podejście jest nazywane Kształtowaniem wewnętrznym lub Medycyną przestrzenną, ponieważ koncentruje się na tym, co można osiągnąć poprzez zmianę kształtu wewnątrz ciała. Prowadzi kursy FMT w kilku szkołach osteopatii.


Program szkolenia – moduł 1

1. dzień
 • Wprowadzenie do koncepcji technik powięziowych i błonowych/membranowych
 • Rozróżnienie pomiędzy pojemnikiem a zawartością w obszarze przejścia pomiędzy klatką piersiową a brzuchem – testy i leczenie
 • Analiza anatomiczna połączenia/mostu pomiędzy klatką piersiową a barkami
 • Diagnoza dysfunkcji powięziowych i więzadłowych górnej części klatki piersiowej
 • Analiza anatomiczna połączeń powięziowych i membranowych pomiędzy górną częścią klatki piersiowej a szyją
 • Palpacja różnych obszarów powięzi podnaramiennej, mięśnia piersiowego mniejszego, mięśnia podgrzebieniowego i powięzi podobojczykowej
 • Ocena powięzi mięśni pochyłych i więzadeł wieszadłowych płuc
 • Ocena połączenia więzadłowego pomiędzy obojczykiem a mostkiem
 • Ocena czaszkowej części powięzi śródpiersia
 • Ocena przedkręgowej powięzi szyjnej
 • Techniki lecznicze dla wyżej wymieniownych struktur powięziowych, membranowych i więzadłowych
2. dzień
 • Opis anatomiczny wewnętrznego kształtu klatki piersiowej
 • Testy manualne mające na celu identyfikację i lokalizację restrykcji klatki piersiowej
 • Rozróżnienie pomiędzy restrykcjami mięśniowo-powięziowymi a wisceralnymi; techniki lecznicze dla restrykcji mięśniowo-powięziowych i wisceralnych; techniki łączone do pracy z napięciem klatki piersiowej (opakowanie) i napięć membranowych/błonowych zawartości klatki piersiowej
 • Opis anatomiczny pojemnika i zawartości miednicy
 • Testy restrykcji pomiędzy elementami śródotrzewnowymi i zaotrzewnowymi (ze specjalnym uwzględnieniem powięzi nerek i mięśnia lędźwiowego)
 • Testy restrykcji pomiędzy ogonowym obszarem otrzewnej i obszarem podotrzewnowym
 • Techniki leczenia równoważące współzależność mniejszych jam/obszarów miednicy
3. dzień
 • Analiza obszarów przejścia pomiędzy jamami ciała, obszarów przejścia krzywizn kręgosłupa i ich związek ze stawowymi restrykcjami kręgosłupa
 • Jak balansować jamy ciała i w jaki sposób wykonać dekompresję segmentów kręgosłupa
 • Nowe, bardziej funkcjonalne podejście do przejścia guziczno-krzyżowego
 • Dyskusja na temat wskazań, przeciwwsakazań, pytania, wnioski

Program szkolenia – moduł 2

1. dzień
 • Koncepcja technik powięziowych i membranowych w odniesieniu leczenia dysfunkcji kończyn.
 • Diagnostyka i leczenie kompleksu barki-szyja-ramię (szczególna uwaga zostanie poświęcona elementom więzadłowym wokół powięzi mięśnia podobojczykowego, m.najszerszego grzbietu oraz m.obłego większego i m.obłego mniejszego).
 • Globalne podejście do leczenia dysfunkcji stawu łokciowego (opracowanie: przegrody międzymięśniowej ramienia; powięzi mięśnia ramiennego; trójwymiarowa manipulacja rozcięgna m.dwugłowego ramienia).
 • Szczegółowe podejście do leczenia dysfunkcji stawu łokciowego: różnice pomiędzy łokciem tenisisty a łokciem golfisty (opracowanie podgrup mięśniowych – opracowanie więzadeł wokół stawu łokciowego).
 • Palpacyjna ewaluacja przedramienia na poziomie powięzi powierzchownej, błony międzykostnej i nerwów.
  Diagnostyka i leczenie zespołu cieśni nadgarstka – część pierwsza.
2. dzień
 • Globalne i szczegółowe podejście do leczenia zespołu cieśni nadgarstka, włączając opracowanie struktur powięziowych, więzadłowych i kostnych.
 • Specjalne techniki do opracowania napięć kości promieniowej i łokciowej.
 • Szczególna uwag zostanie poświęcona na omówienie sposobu modyfikacji ciśnienia hydrostatycznego wewnątrz nerwu.
 • Wprowadzenie w zagadnienia wewnętrznych połączeń pomiędzy miednicą a kończynami dolnymi.
 • Związki pomiędzy biodrem – stawem kolanowym – stawem skokowym: koncepcja przenoszenia napięcia w kończynie dolnej.
 • Funkcja struktur wokół krętarza większego kości udowej. Techniki opracowania warstw powięziowych w odniesieniu do krętarza większego i mniejszego.
 • Opracowanie struktur mięśniowo-powięziowych uda i podudzia.
 • Zasady leczenia po złamaniach kończyn.
3. dzień
 • Diagnostyka i leczenia dysfunkcji kolana ze szczególnym uwzględnieniem łąkotek i rzepki.
 • Podejście pośrednie do stawu kolanowego: praca ze stawem kolanowym z poziomu przejścia pomiędzy stopą a podudziem.
 • Diagnoza powięzi głębokiej i błony międzykostnej podudzia. Leczenie powięzi głębokiej i błony międzykostnej podudzia.
 • Dysfunkcje okolicy stawu skokowego i palców: opracowanie troczków, więzadeł i torebek stawowych.
 • Połączenie pracy z kończynami z opracowaniem elementów mięśniowo-powięziowych grzbietu.
 • Dyskusja. Przeciwwskazania.

Zgłoś się

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Firma

Ulica

Kod

Miasto

NIP

Kwalifikacje

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych