Leczenie ostrego i podostrego bólu lędźwiowego – podejście powięziowe.

Zapraszamy na webinar, w czasie którego dowiesz się w jaki sposób postępować w ostrych i podostrych bólach lędźwiowych. W czasie webinaru omówimy najczęstsze przyczyny bólów pleców, etiologię i występowanie tej jednostki chorobowej. Przypomnimy anatomię kręgosłupa i dysku, co pozwoli zrozumieć receptorowy ból kręgosłupa, natomiast unaczynienie i unerwienie dysku pozwoli wyjaśnić bóle korzeniowe. Wyjaśnimy, jakie sytuacje […]

Zaawansowane Manipulacje Wisceralne: Mózg (AVMTB)

Mózg od zawsze fascynował środowisko medyczne i naukowców. Nastąpił niesamowity rozwój narzędzi umożliwiających jego badanie. Przykładowo- funkcjonalny rezonans magnetyczny może obrazować nie tylko problemy strukturalne ale także funkcjonalne. Pomimo wszystkich badań mózg jednak nadal pozostaje tajemnicą.Jean-Pierre Barral interesuje się mózgiem od ponad 40 lat. Pracując przez lata z wieloma osobami po urazach głowy, udarach, chorobach mózgu i z niepełnosprawnością psychoruchową, […]

Techniki powięziowe w leczeniu migren i napięciowych bólów głowy

Celem webinaru jest pokazanie roli systemu powięziowego w etiopatologii migren i napięciowych bólów głowy.W części teoretycznej omówione zostaną  podstawy anatomii i patofizjologii bólów głowy w odniesieniu do systemu powięziowego i ich implikacje kliniczne.W części praktycznej zaprezentujemy  strategie leczenia poparte 25 letnim doświadczeniem klinicznym autora. Na końcu pokazany zostanie film z terapii.  Plan wykładu Anatomia głowy […]

Wieloaspektowe spojrzenie na powięziowe leczenie stawów skroniowo-żuchwowych

Zapraszamy na webinar, którego tematem jest leczenie stawów skroniowo-żuchwowych. Trafiają do Ciebie pacjenci, którzy zgrzytają zębami lub zaciskają je w nocy? Pracujesz z osobami noszącymi aparat ortodontyczny? Masz pacjentów z nawracającymi bólem głowy lub szyi czy barków?W takich sytuacjach jedną z hipotez o których zawsze należy pamiętać, jest zaangażowanie stawu skroniowo- żuchwowego w problem.Jednak nie są to jedyne […]

Leczenie wybranych urazów okołoporodowych i deformacji czaszki

Webinar poświęcony tematowi leczenia zaburzeń okołoporodowych u noworodków i małych dzieci z wykorzystaniem terapii powięziowej.Celem webinaru jest pokazanie możliwych zagrożeń wynikających z zaburzeń poszczególnych faz porodu i ich konsekwencji w postaci deformacji czaszki i tworzenia się różnych dysfunkcji w ciele noworodka.Urazy okołoporodowe wpływają na zaburzenie faz rozwojowych, powodując tworzenie się wielopłaszczyznowych dysfunkcji- od problemów motorycznych […]

Praca z pacjentem psychosomatycznym

Zapraszamy na webinar, którego tematem jest praca z pacjentem psychosomatycznym.Czasem w gabinecie stajemy przed sytuacją, w której pacjent nie zareagował na terapię w oczekiwany sposób. Nie widać spodziewanego efektu lub wręcz przeciwnie, efekt jest, ale niespodziewany – odmienny niż zakładany, wygórowany lub bardzo słaby. Warto wówczas zastanowić się, czy nie  mamy do czynienia z pacjentem […]

Leczenie przetrwałych odruchów u młodzieży i dorosłych na przykładzie zespołu zaburzeń koncentracji i uwagi

Zapraszamy na webinar, w czasie którego dowiesz się w jaki sposób postępować w przypadku konieczności leczenia przetrwałych odruchów u młodzieży i dorosłych. Pokażemy Ci strategię pracy na przykładzie zespołu zaburzeń koncentracji i uwagi. W czasie webinaru omówimy kluczowe odruchy powodujące zaburzenia koncentracji, równowagi i koordynacji oko ręka, wpływające na sukcesy szkolne u starszych dzieci i […]

Dziecko hipotoniczne i hipertoniczne. Wybrane aspekty oceny i terapii powięziowej.

Webinar poświęcony rzadko poruszanemu w terapii manualnej tematowi leczenia małych dzieci w kontekście terapii powięziowej.W trakcie wykładu omówimy różne koncepty wyjaśniające przyczyny powstawania zaburzeń napięciowych u małych dzieci. Zaprezentujemy modele medyczne, funkcjonalne, związane z zaburzeniem dojrzewania CUN czy też rolą niezintegrowanych odruchów pierwotnych i posturalnych, wpływających na napięcie. Wytłumaczymy rolę powięzi w regulacji napięcia mięśniowego […]

Ostre i podostre urazy tkanek miękkich. Strategie leczenia.

Zapraszamy na webinar, w czasie którego dowiesz się w jaki sposób postępować w ostrych i podostrych urazach tkanek miękkich. W czasie webinaru omówimy najczęstsze przyczyny urazów tkanek miękkich  (mięśni, więzadeł) a także fazy gojenia tkanek oraz zasady postępowania zależne od faz gojenia. Pokażemy Ci, jaką rolę w procesie gojenia mięśni i więzadeł pełni tkanka łączna, z […]

Powięź i atopowe zapalenie skóry

Atopowe zapalenie skóry. Rola powięzi w etiopatologii i leczeniu.AZS jest przewlekłą chorobą o nie do końca raozpozpoznanej przyczynie. Podczas wykładu omówionych zostanie kilka istniejących teorii powstawania AZS, z przedstawieniem ich konsekwencji dla potencjalnych dróg leczenia manualnego. Ze względu na to, że AZS często łączy się z astmą czy alergicznym nieżytem nosa, wykład nie ograniczy się […]

Zaburzenia gałązek skórnych i zespoły tunelowe na przykładzie łokcia tenisisty i ostrogi piętowej

Webinar jest poświęcony klinicznym aspektom diagnostyki różnicowej i terapii zaburzeń gałązek skórnych oraz uwięźnięć nerwów w kanałach powięziowych. Łokieć tenisisty i ostroga piętowa mają dużą tendencję do nawrotów jak i są często dużym wyzwaniem w leczeniu fizjoterapeutycznym. Wynika to z faktu pomijania w rozumowaniu klinicznym zaburzeń funkcji nerwów unerwiających te obszary, przy czym powszechnie stosowane […]

Strategie powięziowego leczenia skolioz

Celem wykładu jest przedstawienie strategii leczenia skolioz opartej na wieloletnich doświadczeniach autora.W czasie wykładu omówione zostaną poszczególne etapy leczenia –  zaczynając od balansowania układu autonomicznego, przez uwalnianie zrostów na poziomie opony twardej i nici końcowej po techniki funkcjonalne i powięziowe uwalniania kręgosłupa , żeber i miednicy.Przeanalizowana zostanie również rola systemu trzewnego w generowaniu napięć na […]