Równoważenie energetyczne 1 / Energetic Balancing 1 – D’Ambrogio Institute

Prowadzący/Lecturer: dr Kerry D’Ambrogio D.O.M., A.P., P.T., D.O.Język/Language: Angielski/EnglishTermin/Date: 11-13.03.2021 i 18-20.03.2021, 15:00-19:00Wymagania wstępne/Prerequisites: brak Szkolenie EB składa się zarówno z lokalnego, jak i całościowego podejścia do leczenia uszkodzeń energetycznych ciała.Łączy zasady teorii kwantowej i medycyny energetycznej, tworząc systematyczne podejście do leczenia i równoważenia układu energetycznego ciała.Program szkoleń Równoważenie energetyczne składa się z 3 części.Pierwsza […]

Dysfunkcje dna miednicy – strategie leczenia

Pracujesz z osobami mającymi problem z miednicą? Z kobietami po porodzie, starszymi pacjentami czy pacjentkami?Chcesz się dowiedzieć, jak pomóc w nietrzymaniu moczu, czy innych zaburzeniach związanych z miednicą?Ten webinar jest dla Ciebie! Czego się dowiesz?W czasie webinaru omówimy fizjologię krocza i jego rolę w kontrolioddechu i ciśnienia brzusznego. Zaprezentujemy kluczowe zaburzeniaw tej okolicy, łącznie z hipo- i hipertonią. […]

Dysfunkcja dna miednicy – strategie leczenia

Zapraszamy na webinar, w czasie którego dowiesz się w jaki sposóbpostępować w przypadku konieczności leczenia zaburzeń dna miednicy.W czasie webinaru omówimy fizjologię krocza i jego rolę w kontrolioddechu i ciśnienia brzusznego. Zaprezentujemy kluczowe zaburzeniaw tej okolicy, łącznie z hipo i hipertonią. Pokażemy też, jaką rolę odgrywaw nich dysbalans mięśniowo-powięziowy.Zaproponujemy autorską strategię leczenia powięziowego, mającą nacelu […]

Terapia powięziowa w zaburzeniach odporności, na przykładzie infekcji wirusowych

Pracujesz z osobami o osłabionej odporności? Z osobami starszymi, osobami po chemioterapii czy z innymi problemami układu odpornościowego? Ten webinar jest dla Ciebie! Czego się dowiesz?W czasie tego webinaru omówimy typy odpowiedzi immunologicznej i jej uwarunkowania. Dowiesz się, jak działa wspomaganie układu odpornościowego terapią manualną, na jakich mechanizmach się opiera i jak możemy to wyjaśnić.Przekonasz się, jaką rolę odgrywa […]

Leczenie ostrego i podostrego bólu lędźwiowego – podejście powięziowe.

Zapraszamy na webinar, w czasie którego dowiesz się w jaki sposób postępować w ostrych i podostrych bólach lędźwiowych. W czasie webinaru omówimy najczęstsze przyczyny bólów pleców, etiologię i występowanie tej jednostki chorobowej. Przypomnimy anatomię kręgosłupa i dysku, co pozwoli zrozumieć receptorowy ból kręgosłupa, natomiast unaczynienie i unerwienie dysku pozwoli wyjaśnić bóle korzeniowe. Wyjaśnimy, jakie sytuacje […]

Techniki powięziowe w leczeniu migren i napięciowych bólów głowy

Celem webinaru jest pokazanie roli systemu powięziowego w etiopatologii migren i napięciowych bólów głowy.W części teoretycznej omówione zostaną  podstawy anatomii i patofizjologii bólów głowy w odniesieniu do systemu powięziowego i ich implikacje kliniczne.W części praktycznej zaprezentujemy  strategie leczenia poparte 25 letnim doświadczeniem klinicznym autora. Na końcu pokazany zostanie film z terapii.  Plan wykładu Anatomia głowy […]

Wieloaspektowe spojrzenie na powięziowe leczenie stawów skroniowo-żuchwowych

Zapraszamy na webinar, którego tematem jest leczenie stawów skroniowo-żuchwowych. Trafiają do Ciebie pacjenci, którzy zgrzytają zębami lub zaciskają je w nocy? Pracujesz z osobami noszącymi aparat ortodontyczny? Masz pacjentów z nawracającymi bólem głowy lub szyi czy barków?W takich sytuacjach jedną z hipotez o których zawsze należy pamiętać, jest zaangażowanie stawu skroniowo- żuchwowego w problem.Jednak nie są to jedyne […]

Leczenie wybranych urazów okołoporodowych i deformacji czaszki

Webinar poświęcony tematowi leczenia zaburzeń okołoporodowych u noworodków i małych dzieci z wykorzystaniem terapii powięziowej.Celem webinaru jest pokazanie możliwych zagrożeń wynikających z zaburzeń poszczególnych faz porodu i ich konsekwencji w postaci deformacji czaszki i tworzenia się różnych dysfunkcji w ciele noworodka.Urazy okołoporodowe wpływają na zaburzenie faz rozwojowych, powodując tworzenie się wielopłaszczyznowych dysfunkcji- od problemów motorycznych […]

Praca z pacjentem psychosomatycznym

Zapraszamy na webinar, którego tematem jest praca z pacjentem psychosomatycznym.Czasem w gabinecie stajemy przed sytuacją, w której pacjent nie zareagował na terapię w oczekiwany sposób. Nie widać spodziewanego efektu lub wręcz przeciwnie, efekt jest, ale niespodziewany – odmienny niż zakładany, wygórowany lub bardzo słaby. Warto wówczas zastanowić się, czy nie  mamy do czynienia z pacjentem […]

Leczenie przetrwałych odruchów u młodzieży i dorosłych na przykładzie zespołu zaburzeń koncentracji i uwagi

Zapraszamy na webinar, w czasie którego dowiesz się w jaki sposób postępować w przypadku konieczności leczenia przetrwałych odruchów u młodzieży i dorosłych. Pokażemy Ci strategię pracy na przykładzie zespołu zaburzeń koncentracji i uwagi. W czasie webinaru omówimy kluczowe odruchy powodujące zaburzenia koncentracji, równowagi i koordynacji oko ręka, wpływające na sukcesy szkolne u starszych dzieci i […]

Dziecko hipotoniczne i hipertoniczne. Wybrane aspekty oceny i terapii powięziowej.

Webinar poświęcony rzadko poruszanemu w terapii manualnej tematowi leczenia małych dzieci w kontekście terapii powięziowej.W trakcie wykładu omówimy różne koncepty wyjaśniające przyczyny powstawania zaburzeń napięciowych u małych dzieci. Zaprezentujemy modele medyczne, funkcjonalne, związane z zaburzeniem dojrzewania CUN czy też rolą niezintegrowanych odruchów pierwotnych i posturalnych, wpływających na napięcie. Wytłumaczymy rolę powięzi w regulacji napięcia mięśniowego […]

Ostre i podostre urazy tkanek miękkich. Strategie leczenia.

Zapraszamy na webinar, w czasie którego dowiesz się w jaki sposób postępować w ostrych i podostrych urazach tkanek miękkich. W czasie webinaru omówimy najczęstsze przyczyny urazów tkanek miękkich  (mięśni, więzadeł) a także fazy gojenia tkanek oraz zasady postępowania zależne od faz gojenia. Pokażemy Ci, jaką rolę w procesie gojenia mięśni i więzadeł pełni tkanka łączna, z […]